Motorförarnas Helnykterhetsförbund - PowerPoint PPT Presentation

fionn
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Motorförarnas Helnykterhetsförbund PowerPoint Presentation
Download Presentation
Motorförarnas Helnykterhetsförbund

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Motorförarnas Helnykterhetsförbund
76 Views
Download Presentation

Motorförarnas Helnykterhetsförbund

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ”Inget Extra Liv” En kampanjfilm för att förebygga rattonykterhet Motorförarnas Helnykterhetsförbund

 2. Fredrik Davidsson Regissör med bakgrund som Art Director Utbildad vid Forsbergs och Stockholms Filmskola

 3. När jag studerade film dog en av mina klasskamrater, 23 år gammal.

 4. Varför satsa på film? * Unga har stor vana av att snabbt ta till sig budskap via film och rörlig media * De har höga krav på kreativitet, kvalitet och design - därför satsar vi på hög filmisk kvalitet * Film är ett medium som innehåller flera olika uttrycksformer, man kan ladda det med mycket * Avsändare som väljer smarta och ”originella” sätt att kommunicera bygger trovärdighet bland unga * Kulturen att ”dela med sig på nätet” skapar en stor spridning av viktiga budskap

 5. ”Inget Extra Liv” Verkligheten är skörare än fiction!

 6. Kampanjfilmen ”Inget Extra Liv” * Handlingen är skräddarsydd efter målgruppen unga killar 18-26 år, en grupp som är överrepresenterad i rattfylleristatistiken * Bland unga killar är dataspel ett väldigt stort intresse. De har också stor vana att se film. * Vuxna pekpinnar” - prata med unga på deras villkor ( rökning: visa svarta lungor vs lukta illa )

 7. Inget Extra Liv

 8. Inget Extra Liv

 9. Effekter + Dataspelsgrafik

 10. Inget Extra Liv

 11. Inget Extra Liv - ett pro bono projekt * Tillsammans kan vi förändra * Finansiärer som alla har ett intresse i trafiksäkerhet och jobbar aktivt med CSR * Filmproduktion, filmarbetare leverantörer som bryr sig. * Samarbete med SF Bio som utsett MHF till prioriterad partner tillsammans med Rädda Barnen * Samarbete med SVT Anslagstavlan som sänder samhällsinformation * Vidare spridning genom övriga TV-kanaler, webbplatser samt våra samarbetspartners kanaler

 12. ”Slutet på början” Undrar så hur du hade sett ut idag. Hur du hade varit. Vad du hade gjort. Hade du varit lik din storebror? Hade du haft en tatuering? Hade du haft en flickvän? Varit framgångsrik? Om ditt liv inte tagit slut vid 13.