kordamine 2 osa j ud looduses tihedus r hk kehad vedelikus ja gaasis l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Füüsika 8. klassile PowerPoint Presentation
Download Presentation
Füüsika 8. klassile

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Füüsika 8. klassile - PowerPoint PPT Presentation


 • 466 Views
 • Uploaded on

Kordamine 2. osa Jõud looduses, tihedus, rõhk, kehad vedelikus ja gaasis. Füüsika 8. klassile. AINE TIHEDUSEKS nimetatakse füüsikalist suurust, mis võrdub keha (ainetüki) massi ja selle keha ruumala jagatisega. . Aine tihedus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Füüsika 8. klassile' - tariq


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kordamine 2 osa j ud looduses tihedus r hk kehad vedelikus ja gaasis
Kordamine 2. osa

Jõud looduses, tihedus, rõhk, kehad vedelikus ja gaasis.

Füüsika 8. klassile

aine tihedus

AINE TIHEDUSEKS nimetatakse füüsikalist suurust, mis võrdub keha (ainetüki) massi ja selle keha ruumala jagatisega.

Aine tihedus
tiheduse m t hik
Tiheduse mõõtühik
 • Tiheduse ühiku saamiseks tuleb massiühik jagada ruumalaühikuga

Tihedust tähistatakse valemites kreeka tähega roo ρ

mis on gravitatsioon

GRAVITATSIOONIKS ehk gravitatsioonliseks vastastikmõjuks nimetatakse mistahes kehade vastastikuse tõmbumise nähtust.

Gravitatsioon on nähtus.

Gravitatsioonijõud on füüsikaline suurus.

Mis on gravitatsioon?
gravitatsioonij ud

Gravitatsioonijõu abil iseloomustatakse arvuliselt gravitatsioonilise vastastikmõju suurust.

Gravitatsioonijõu suurus sõltub vastastikmõjus olevate kehade massist ja kehade kaugusest.

Mida suurem on kehade mass, seda suurem on gravitatsioonijõud.

Mida suurem on kehade kaugus, seda väiksem on gravitatsioonijõud.

gravitatsioonijõud
mis on raskusj ud valem hik9
Mis on raskusjõud? Valem. Ühik.

F – jõud

m – keha mass

g– gravitatsiooniline kiirendus

j u hik ja t his
Jõu ühik ja tähis
 • Jõu ühikuks on 1N
 • Jõu tähiseks on F
h rdumine

HÕÕRDUMINE on erinevate kehade kokkupuutuvate pindade vahel esinev vastastikmõju, mis taksitab nende kehade liikumist teineteise suhtes.

Hõõrdumist iseloomustatakse hõõrdejõu abil

HÕÕRDUMINE
h rdej ud

Hõõrdejõuks nimetatakse jõudu, mis takistab kokkupuutes olevate kehade liikumist teineteise suhtes.

Hõõrdejõud on alati vastassuunaline keha liikumisele.

Hõõrdejõud
h rdej u liigid

Hõõrdejõudu, mis takistab keha liikuma hakkamist, nimetatakse seisuhõõrdejõuks.

Hõõrdejõudu, mis tekib keha libisemisel teise keha pinnal, nimetatakse liugehõõrdejõuks.

Hõõrdejõu liigid
h rdej ud s ltub r humisj ust

Mida tugevamini kehi kokku suruda, seda rohkem pinnakonarudi haakub ja seda suurem on hõõrdejõud.

Hõõrdejõu suurendamiseks pingutatakse masinate veorihmu.

HÕÕRDEJÕUD SÕLTUB RÕHUMISJÕUST
h rdej ud s ltub pindade t tlusest

Mida sügavamad on pinnakonarused, seda rohkem kehad haakuvad ja seda suurem on hõõrdejõud.

Hõõrdejõu suurendamiseks puistatakse jääle liiva, autole pannakse naastrehvid. Et tööriistad püsiksid paremini käes, tehakse käepidemed karedad. Hõõrdejõu vähendamiseks lihvitakse kahade pindu.

HÕÕRDEJÕUD SÕLTUB PINDADE TÖÖTLUSEST
h rdej ud s ltub kehade materjalist

Hõõrdejõu suurendamiseks tehakse kingatallad materjalist, mis jää peal ei libise; viiuli poogna jõhve hõõrutakse kampoliga. Hõõrdejõu muutmiseks määritakse suuski

HÕÕRDEJÕUD SÕLTUB KEHADE MATERJALIST
deformatsiooni liigid

Deformatsioon on elastne, kui deformeeriva mõju lakkamisel keha esialgne kuju taastub. Elastse deformatsiooni liigid: tõmbe, surve, painde, vääne, nihke.

Deformatsioon on plastne, kui deformeeriva mõju lakkamisel keha esialgne kuju ei taastu.

Deformatsiooni liigid
elastne deformatsioon
Elastne deformatsioon
 • A- kokkusurutud õhk hoiab palli seina sirge.
 • B - kokkupõrkel seinaga deformeerub palli kest.
 • C – palli hakkab elastsusjõu mõjul taastama esialgset kuju.
 • Elastsusjõu mõjul liigub pall tagasi
plastiline ja elastne deformatsioon
Plastiline ja elastne deformatsioon

Keha kuju taastub pärast deformeeriva jõu lakkamist.

Keha kuju ei taastu pärast deformeeriva jõu lakkamist.

d namomeeter

Mida näitab rõhk? Valem Ühik.

Dünamomeeter
 • Deformatsiooni nähtusel põhineb dünamomeetri töö.
 • Dünamomeetri abil võrreldakse mõõdetavat jõudu dünamomeetris tekkiva elastsusjõuga.
 • Elastsusjõud on võrdeline vedru pikenemisega ehk deformatsiooni ulatusega.
 • Vedrus tekkiv elastsusjõud on võrdne kehale mõjuva raskusjõuga.
slide32
rõhk
 • RÕHUKS nimetatakse füüsikalist suurust, mis võrdub pinnale risti mõjuva jõu ja keha kokkupuutepinna pindala jagatisega.
 • Rõhk näitab pinnaühikule mõjuvat jõudu.
 • Rõhu tähis on p. Rõhu ühik on 1 Pa (paskal).
luik haug ja v hk
Luik, haug ja vähk 

Ivan Krõlov

Kui puudub üksmeel sõbrameeste seas,    siis nendel kuidagi ei veaja rist ning viletsus on nende ettevõte.            Kord Luigel, Vähil, Havil tekkis mõte,    mis koos nad ühistööle viis,    et koormat vedada ja selleks siisnad kohe kolmekesi rakendusid ette.

Kuid kuis ka püüaksid, ei koormat paigast saa:        Luik tahab pilvi lennata,    Vähk ronib tagurpidi, Havi kisub vette.    Ei meie otsusta, kes nendest süüdi seal,        kuid koorem praegugi on koha peal.

resultantj ud

RESULTANTJÕUKS nimetatakse jõudu, mille mõju kehale on samasugune kui sellele kehale üheaegselt rakendatud mitme jõu mõju kokku.

Resultantjõu leidmiseks samasuunalised jõud liidetakse, vastassuunalised jõud lahutatakse.

Kui keha liigub ühtlaselt või püsib paigal, siis temale mõjuvad jõud tasakaalustavad teineteist, see tähendab resultantjõud on võrdne nulliga.

RESULTANTJÕUd
pascali seadus
Pascali seadus

Vedelikus või gaasis kandub rõhk edasi igas suunas ühteviisi.

kuidas arvutatakse vedelikusamba r hku

Rõhk vedelikus on võrdeline vedelikusamba kõrgusega ja vedeliku tihedusega.

Raskusjõust põhjustatud vedeliku rõhu(p) saab arvutada valemist p = ρgh,kus h on vedeliku samba kõrgus q vedeliku tihedus ja g = 9.8 N/kg.

Kuidas arvutatakse vedelikusamba rõhku?
archimedese seadus
Archimedese seadus
 • Vedelikku sukeldatud kehale mõjuv üleslükkejõud on arvuliselt võrdne
 • keha pooltvälja tõrjutud vedelikule mõjuva raskusjõuga.
 • Üleslükke jõuks nim. jõudu, mis tõukab vedelikku või gaasi asetatud
 • keha üles.
millal keha heljub vedelikus
Millal keha heljub vedelikus?
 • Keha heljub vedelikus, kui keha asub vedelikus või gaasis ja ei tõuse ega lange.
 • Üleslükkejõud on võrdne kehale mõjuva raskusjõuga.
 • Keha heljub, kui keha tihedus on vedeliku või gaasi tihedusega võrdne.
millal keha ujub vedelikus
Millal keha ujub vedelikus?
 • Keha tõuseb vedelikus üles siis kui üleslükke jõud on raskusjõust suurem.
 • Keha tihedus on vedeliku tihedusest väiksem.
millal keha upub vedelikus
Millal keha upub vedelikus?
 • Keha uppumisel on üleslükkejõud raskusjõust väiksem.
 • Keha upub vedelikus ja gaasis, kui keha tihedus on vedeliku või gaasi tihedusest suurem.