egyetemes rt kek lehet s ge veszpr m 2008 november 8 nemzetk zi tal lkoz rt k s szeretet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EGYETEMES ÉRTÉKEK LEHETŐSÉGE Veszprém, 2008. november 8. nemzetközi találkozó ÉRTÉK ÉS SZERETET PowerPoint Presentation
Download Presentation
EGYETEMES ÉRTÉKEK LEHETŐSÉGE Veszprém, 2008. november 8. nemzetközi találkozó ÉRTÉK ÉS SZERETET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

EGYETEMES ÉRTÉKEK LEHETŐSÉGE Veszprém, 2008. november 8. nemzetközi találkozó ÉRTÉK ÉS SZERETET - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

EGYETEMES ÉRTÉKEK LEHETŐSÉGE Veszprém, 2008. november 8. nemzetközi találkozó ÉRTÉK ÉS SZERETET. Dr. Veress Gábor Dr. Kovács Károly. MOZGÁS ÉS ÉRTÉK. mozgás , változás, tevékenység, működés, folyamat pl.: cselekedet, termelés/fogyasztás, természeti folyamat….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EGYETEMES ÉRTÉKEK LEHETŐSÉGE Veszprém, 2008. november 8. nemzetközi találkozó ÉRTÉK ÉS SZERETET' - tariq


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
egyetemes rt kek lehet s ge veszpr m 2008 november 8 nemzetk zi tal lkoz rt k s szeretet

EGYETEMES ÉRTÉKEK LEHETŐSÉGEVeszprém, 2008. november 8.nemzetközi találkozóÉRTÉK ÉS SZERETET

Dr. Veress GáborDr. Kovács Károly

mozg s s rt k
MOZGÁS ÉS ÉRTÉK
 • mozgás, változás, tevékenység, működés, folyamat

pl.: cselekedet, termelés/fogyasztás, természeti folyamat….

 • mozgás értéke: igényt elégít ki

pl.: erkölcs, minőség, entrópia …

igény – értékrendtől függ

 • mozgás tárgya: amire irányul

pl. cselekedet tárgya, áru, termék, kémiai alkotórész…

 • tárgy mozgatórugója

pl.: szükséglet, ár, minőségképesség, kémiai potenciál…

a t rv ny
A TÖRVÉNY

A mozgás célja és eredménye érték,

amelynek elérését Törvény biztosítja.

A Törvény megvalósulását

a Világba „beépített” mozgatórugó hajtja.

A mozgatórugóra példák:

élettelen: potenciál

élő: ösztön

ember: szükséglet/igény

t rv nyek
TÖRVÉNYEK
 • természettudományi törvények

fizikai, kémiai, égitestekre vonatkozó, ….

 • biológiai törvények

fajfenntartás, létfenntartás, …

 • emberi, közösségi törvények

„természetes”? Istentől származó?

vagy csak kultúrától függő? …. ?

a t rv ny form i
A TÖRVÉNY FORMÁI
 • célirányos értéktörvény - érték
 • egyensúlyi értéktörvény - potenciál
 • egyensúlyi mozgástörvény - naturáliák
 • előíró mozgástörvény - naturáliák

Megjegyzés:

Az egyensúlyi törvények az igazságosságot jelentik!

a t rv ny form i matematikai le r s
A TÖRVÉNY FORMÁI(matematikai leírás)
 • célirányos értéktörvény (teleológikus)

optimum-feladat

 • egyensúlyi értéktörvény (oksági)

differenciálegyenlet

ekvivalencia!

az erk lcs
AZ ERKÖLCS
 • Erkölcs: az ember a jót tegye, a rosszat kerülje
 • Szabad akarat: döntési szabadság
 • Lelkiismeret: a döntés jóságának vagy rosszaságának érzékelője
 • Erkölcsi törvények
  • a természetes erkölcsi törvény
  • az ószövetségi törvény
  • az evangéliumi törvény
az erk lcsi rend
AZ ERKÖLCSI REND
 • Az ember: Isten teremtményevagy a törzsfejlődés csúcsa?
 • Igényeink: csak szükségek vagy minden kell?
 • Lelkiismeretünk: együttlátás az Istennel?
 • Szabad akaratunk: felelősség vagy „jog”?
 • A Törvény: Isten alkotása,vagy társadalmi szokások?
 • Az érték: objektív vagy csak szubjektív?
 • Az erkölcs: az Isten jogrendjevagy társadalmi megegyezés?
a term szetes erk lcsi t rv ny
A TERMÉSZETES ERKÖLCSI TÖRVÉNY

„A törvény

a természetben gyökerező legfelsőbb ésszerűség,

amely megparancsolja mit tegyünk és

tiltja az ellentétes magatartásokat.”

Cicero: De legibus

a term szetes erk lcsi t rv ny1
A TERMÉSZETES ERKÖLCSI TÖRVÉNY

„Minden emberben létezik

egy erkölcsi iránytű, egy előzetes erkölcsi tudás,

amely megkülönböztetni tud jó és rossz között

és azt is megmondja, hogy a jót kell tenni.

A kötelességi cselekvés kimondja, hogy

a jót azért tegyük, mert jó, megfelel az észnek.

A rossz ugyanis észellenes.”

Farkas Péter, 174-175. o.

az erk lcsi t rv nyek
AZ ERKÖLCSI TÖRVÉNYEK

Természetes (emberi értelem alapján) erkölcsi törvények

az ember méltósága (Tízparancsolat II. tábla)

az ember szeretete

Keresztény alaptörvények:

ószövetségi – Tízparancsolat (Isten, ember)

evangéliumi (újszövetségi) – a szeretet törvénye

az Isten és az ember szeretete

az egy tt l s szab lya
AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYA
 • Kant kategorikus imperatívusza:

„Cselekedj úgy, hogy tevékenységed maximája

(elvontan kifejezett normatív tartalma)

mindenkor általános törvényhozás elvéül is

szolgálhasson.”

 • Evangéliumi aranyszabály:

„Amit ti akartok, hogy veletek tegyenek az

emberek,

ti is azt tegyétek velük!”(Máté 7, 12)

t rv ny s szabads g
TÖRVÉNY ÉS SZABADSÁG
 • Célirányos értéktörvény és szabadság

„Szeress és tégy, amit akarsz!”

 • Egyensúlyi értéktörvény és szabadság

Kategórikus imperatívusz

„Szeresd felebarátodat…”

 • Egyensúlyi mozgástörvény és szabadság

Természettörvények és a rendszer szabadságfoka

 • Előíró mozgástörvény és szabadság

Szabad az az ember, aki az erkölcsi törvényeket

betartja.

a szeretet himnusza p l 1 korinthusi 13 1 13
A SZERETET HIMNUSZA(Pál 1. Korinthusi 13:1-13)

… a szeretet türelmes,

a szeretet jóságos

nem féltékeny,

nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel,

nem nagyravágyó,

nem keresi a magáét,

nem gerjed haragra,

nem gondol rosszra,

nem örül a gonoszságnak,

a szeretet himnusza p l 1 korinthusi 13 1 13 folytat s
A SZERETET HIMNUSZA(Pál 1. Korinthusi 13:1-13)(folytatás)

de együtt örül az igazsággal,

minden eltűr,

mindent elhisz,

mindent remél,

mindent elvisel.

a szeretet soha meg nem szűnik.”

a szeretet
A SZERETET

„Ha ítélkezel az emberek fölött,

nem marad időd szeretni őket.”

Teréz anya

„A szeretet ott folytatja,

ahol a tudás abbahagyja.”

Aquinoi Szent Tamás

„A szeretet az egyetlen erő, amely

képes ellenségből barátot csinálni.”

Martin Luther King

a gy l let zs kutc ja
A GYŰLÖLET ZSÁKUTCÁJA
 • A „szemet-szemért, fogat-fogért” elv

biztos pusztulás, ugyanis

a gyűlölet gyűlöletet szít!

 • „Hogy miért ne fizessünk vissza rosszért rosszal?

Mert ezáltal bennünk is helyet talál a rossz, így

…. immár két szívben van egy helyett.”

(F.W.Foerster)

 • A gyűlölettől még senki sem lett boldog!
slide19

SZERETET VAGY GYŰLÖLET?

Ha szeretsz, minden szem nyitott ablak, a szívekbe látsz.

Ha gyűlölsz, senkire rá nem találsz, arcokat nézel ugyan,

a lelket nem láthatod soha.

Ha szeretsz, a szó titka megnyílik, a hang üzenetet ad neked.

Ha gyűlölsz, a beszéd csak zörej,

nem hallhatod meg benne ami neked szól.

Süketté és vakká tesz a gyűlölet, látóvá és hallóvá a szeretet.

Nem mindegy szíved gyűlöl vagy szeret?

Mácz István: Nem mindegy

van m g rem ny
VAN MÉG REMÉNY?

„A szellemi értékek tisztelete,

az igazság és a szépség szeretete,

becsületesség és könyörületesség,

együttérzés az elnyomottakkal,

hit az emberek testvéri összekötöttségében

azok a tulajdonságok,

amelyek a modern kultúrát megmenthetik.”

Noszlopy László, 1975

rt k s szeretet
ÉRTÉK ÉS SZERETET

ÖSSZEFOGLALÁS

 • A Világ alapvető Törvénye az értéket termelő mozgás!

Érték: szeretet, erkölcs, entrópia, minőség, pénz?, …,

 • Társadalmi felelősségünk az értékek létrehozása és megőrzése!
 • A korszerű minőségügy minőség fogalmának lényege az érték, az erkölcs, a szeretet!
 • Az életminőség lényege a szeretet!
slide22

ÉRTÉK ÉS SZERETET

ÖSSZEFOGLALÁS

 • Szellemi környezetünk védelmének

egyetlen helyes útja

a szeretet!

 • Csak a megbocsátó, felemelő szeretet ad

külső és belső békét,

boldogságot!

 • Akarok/akarsz boldog lenni?
 • Társadalmi felelősségünk!
a kereszt ny forradalom xiv benedek 2007 febru r 18
A KERESZTÉNY FORRADALOMXIV. Benedek, 2007. február 18.

„ Miért követeli meg Jézus az ellenségünk szeretetét,

tehát olyan szeretetet, amely meghaladja az ember

képességeit?

Valójában Krisztus kívánsága reális,

mert számításba veszi azt a tényt, hogy

a világban igen sok az erőszak és igazságtalanság.

Ezt a helyzetet csak úgy lehet meghaladni,

ha nagyobb szeretetet és igazságot

állítunk szembe vele”

Új Ember, 2007. február 25.

egyetemes rt kek lehet s ge veszpr m 2008 november 8 nemzetk zi tal lkoz rt k s szeretet1

EGYETEMES ÉRTÉKEK LEHETŐSÉGEVeszprém, 2008. november 8.nemzetközi találkozóÉRTÉK ÉS SZERETET

Dr. Veress GáborDr. Kovács Károly

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!