2 tema
Download
1 / 79

2 tema - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

2 tema. Marketingo aplinka. Pag rindiniai temos “Marketingo aplinka ” klausimai. Marketingo kompleksas Marketingo mikroaplinka Marketingo makroaplinka. Marketingo kompleksas (4P’s, Marketing Mix). Produktas - P roduct Vieta (Paskirstymas) - P lace (Distribution) Rėmimas - P romotion

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2 tema' - tarik-hoffman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 tema
2 tema

Marketingo aplinka


Pag rindiniai temos marketingo aplinka klausimai
Pagrindiniai temos “Marketingo aplinka” klausimai

 • Marketingo kompleksas

 • Marketingo mikroaplinka

 • Marketingo makroaplinka


Marketingo kompleksas 4p s marketing mix
Marketingo kompleksas(4P’s, Marketing Mix)

 • Produktas - Product

 • Vieta (Paskirstymas) - Place (Distribution)

 • Rėmimas - Promotion

 • Kaina - Price


Marketingo kompleksas
Marketingo kompleksas

Marketingo kompleksas - tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, kuriais siekiama patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti organizacijos marketingo tikslus.


Marketingo komplekso veiksmai ir sprendimai
Marketingo komplekso veiksmai ir sprendimai

Produkto

(Vertės sukūrimo)

veiksmai

ir sprendimai

Kainos

(Vertės

padengimo)

veiksmai

ir sprendimai

Paskirstymo

(Vertės

pateikimo)

veiksmai

ir sprendimai

Marketingo

kompleksas

Rėmimo

(Vertės komunikavimo)

veiksmai

ir sprendimai


Produktas
Produktas

 • Marketingo komplekso elementui produktas priskiriami sprendimai ir veiksmai, susiję su jo kūrimu, gamybos ir pardavimo kiekiais, įpakavimu, pavadinimu, garantijomis.


Vieta
Vieta

 • Marketingo komplekso elementui vieta priskiriami sprendimai ir veiksmai, kuriais pasirenkami produkto pateikimo vartotojams keliai, organizuojamas fizinis produkto judėjimas (logistika) iš gamintojo pas vartotoją.


Kaina
Kaina

 • Marketingo komplekso elementas kaina apima sprendimus ir veiksmus, susijusius su produkto kainos nustatymu, jos keitimu, nuolaidų, teikiamų pirkėjams, bei apmokėjimo sąlygų taikymu.


R mimas
Rėmimas

 • Marketingo komplekso elementas rėmimas - tai sprendimai ir veiksmai, kuriais siekiama pirkėjus informuoti apie produktus ir paskatinti juos pirkti.


2 tema

Marketingo

aplinka

Produktas

Rėmimas

Vartotojas

Paskirs-

tymas

Kaina

Sprendimai


Marketingo aplinka
Marketingo aplinka

Marketingas nevyksta vakuume. Pokyčiai aplinkoje sukuria galimybes ir pavojus.

 • Marketingo aplinka-tai visuma už marketingo ribų veikiančių jėgų ir veikėjų, darančių tiesioginę ir netiesioginę įtaką marketingo sprendimams.


Marketingo aplinkos skirstymas
Marketingo aplinkos skirstymas

Mikroaplinka

Makroaplinka

Visuma veikėjų ir jėgų, kurios veikia įmonės marketingo

sprendimus ir kurioms ji tiesiogiai negali daryti įtakos.

Visuma veikėjų

ir jėgų, kurioms įmonė,

siekdama savo tikslų,

gali daryti įtaką.


2 tema

Marketingo aplinka

Mikroaplinka

Mikroaplinka

Tyrimai

ir kūrimas

Žmogiškieji

ištekliai

Pardavimo

pagalbininkai

ir tarpininkai

Konkurentai,

Padedančios

organizacijos

Informacinės

sistemos

Gamyba

Organizacija

Marke-

tingas

Finansai

Tiekėjai

Vartotojai

Makroaplinka

Socialinė-

kultūrinė

Ekonominė -

konkurencinė

Mokslinė ir

technologinė

Politinė ir

teisinė

GamtinėMikroaplinka u duoties artimoji
Mikroaplinka (užduoties, artimoji)

Organizacija

Company

Vartotojai

Customers

Marketingo

mikroaplinką

sudaro:

Tiekėjai

Suppliers

Konkurentai

Competitors

Tarpininkai

Intermediaries

Padedančios

organizacijos

Publics


Marketingo mikroaplinkai apibr ti ir analizuoti galima naudoti 5 c s klasifikacij
Marketingo mikroaplinkai apibrėžti ir analizuoti galima naudoti5 C’s klasifikaciją

 • Organizacija (Company)

 • Vartotojai (Customers)

 • Konkurentai (Competitors)

 • Partneriai (Collaborators, constituents, publics)

 • Kanalai (Channels): tiekėjai, tarpininkai, pagalbininkai.


Marketingo mikroaplink sudaro

Tyrimai

ir kūrimas

Žmogiškieji

ištekliai

Informacinės

sistemos

Gamyba

Organizacija

Finansai

Marketingas

Marketingo mikroaplinką sudaro:

 • Organizacijos vidinė aplinka - funkcinės veiklos - gamyba, finansai, žmogiškieji ištekliai ir t.t.


Marketingo mikroaplinka sudaro
Marketingo mikroaplinka sudaro:

Vartotojai -tai fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys iš organizacijos įsigyti gaminį ar paslaugą ir įsipareigojantys už ją mokėti nustatytą kainą.

 • Išskiriami 5 vartotojų rinkų tipai


Vartotoj rink tipai

Tarptautinės

rinkos

Galutinių

vartotojų

rinkos

Organizacija

Valstybinės

rinkos

Organizacijų

rinkos

Perpardavėjų

rinkos

Vartotojų rinkų tipai


Marketingo mikroaplinka sudaro1
Marketingo mikroaplinka sudaro:

Konkurentai - rinkos dalyviai, potencialiems pirkėjams siūlantys tapačius arba panašius poreikius tenkinančius gaminius ar paslaugas.


Pagrindiniai konkurent bruo ai
Pagrindiniai konkurentų bruožai

 • skaičius

 • dydis

 • santykinė rinkos dalis

 • santykiniai stiprumai ir trūkumai

 • tikslinės rinkos

 • marketingo strategijos

 • santykinis pozicionavimas


Marketingo mikroaplinka sudaro2
Marketingo mikroaplinka sudaro:

 • Partneriai - asmenys ar organizacijos dirbančios su organizacija nebūdami tos organizacijos dalimi ir suinteresuotos organizacijos pajėgumu pasiekti norimų tikslų:

 • Transporto organizacijos

 • Marketingo paslaugų org-jos - tyrimo firmos, reklamos agentūros, žiniasklaidos firmos, konsultantai

 • finansinių paslaugų org-jos - bankai, draudimo kompanijos ir pan.


Marketingo mikroaplink sudaro1
Marketingo mikroaplinką sudaro:

KANALAI:

 • Tiekėjai – organizacijos ir pavieniai asmenys, teikiantys išteklius reikalingus gaminių gaminimui ir/ar paslaugų teikimui.

 • Tarpininkai - padedantys organizacijai paremti, parduoti ir paskirstyti gaminius galutiniams pirkėjams - pardavimo tarpininkai (middleman), pardavimo pagalbininkai.


Tarpininkai
Tarpininkai

 • Pardavimo tarpininkai - tai ekonomiškai ir juridiškai savarankiški ūkio subjektai, savo vardu ir rizika perkantys prekes pardavimui.

 • Pardavimo pagalbininkai - tai organizacijos partneriai, tarp atskirų paskirstymo grandžių padedantys užmegzti glaudžius ryšius, taip pat teikiantys kitas prekių pardavimą skatinančias paslaugas.


Padedan ios organizacijos kontaktin s auditorijos partneriai public
Padedančios organizacijos, kontaktinės auditorijos, partneriai (Public)

 • Kontaktinės auditorijos (Public) - Bet kokia žmonių grupė, kuri domisi ar gali susidomėti organizacijos veikla arba turi įtakos organizacijos galimybėms pasiekti savo tikslus.


Kontaktini auditorij tipai
Kontaktinių auditorijų tipai partneriai (Public)

Valstybinės

auditorijos

Visuomeninės

auditorijos

Žiniasklaidos

auditorijos

Organizacija

Finansinės

auditorijos

Vietinės

auditorijos

Vidaus

auditorijos

Plačioji

visuomenė


R y ys tarp mikroaplinkos element marketing o si stem a

Tiekėjai partneriai (Public)

Ryšys tarpmikroaplinkos elementų (Marketingosistema)

Partneriai

Konkurentai

Organizacija

Tarpininkai

Makroaplinka

Makroaplinka

Vartotojai

(Rinka)


Marketingo makroaplinka
Marketingo makroaplinka partneriai (Public)


2 tema

Mokslinė- partneriai (Public)

technologinė

aplinka

Socialinė-

kultūrinė

aplinka

Ekonominė-

konkurencinė

aplinka

Marketingo

makroaplinką

sudarančios jėgos

(elementai):

Politinė-

teisinė aplinka

Gamtinė

aplinka

Makroaplinka (Išorinė, tolimoji)


Ekonomin konkurencin aplinka
Ekonominė - konkurencinė aplinka partneriai (Public)

Ekonominė-konkurencinė aplinka - tai marketingo makroaplinkos elementas, pasireiškiantis ekonomine sistema, tam tikrais ūkio raidos dėsningumais bei tendencijomis, darančiomis įtaką marketingo sprendimams ir veiksmams.


E k onomi n si stem a

E partneriai (Public)konominėsistema

Būdas, kuriuo ekonomika organizuoja išteklių naudojimą gaminti gaminius ir teikti paslaugas ir paskirstyti juos vartojimui įvairiems žmonėms visuomenėje.


Ekonomin sistema apsprend ia
Ekonominė sistema apsprendžia partneriai (Public):

 • Kokius gaminius gaminti ir kokias paslaugas teikti

 • Kaip gaminius gaminti ir paslaugas teikti

 • Kas bus gaminių ir paslaugų vartotojai


Ekonomin konkurencin aplink apib dinantys rodikliai
Ekonominę - konkurencinę aplinką apibūdinantys rodikliai partneriai (Public)

Ekonominė sistema:

Kapitalizmas.

Ekonominės sistemos tipas – rinkos ekonomika.

Socializmas

Komunizmas

Ekonominės sistemos tipas – planinė ekonomika.


Pagrin diniai e konomin konkurencin marketingo aplink apib dinantys rodikliai t sinys
Pagrin partneriai (Public)diniai ekonominę - konkurencinę marketingo aplinką apibūdinantys rodikliai. (tęsinys)

Infliacija

Bendrasis nacionalinis produktas

Ekonomikos

vystymosi

stadija

Bedarbystė

Pirkėjų pajamos, jų pasiskirstymas, kitimas


Bendrasis nacionalinis produktas
Bendrasis nacionalinis produktas partneriai (Public)

Bendrasis nacionalinis produktas (BNP) - tai per metus pagamintų gaminių ir paslaugų verčių suma (tai konkrečios šalies piliečių gautos pajamos).


Pirk j pajamos
Pirkėjų pajamos partneriai (Public)

Vartotojo galimybė pirkti susijusi su pajamomis, kurias sudaro:

Bendrosios pajamos (gross income) - Bendras pinigų kiekis gaunamas vieno asmens (šeimos) per vienus metus.

Disponuojamos pajamos (disposable income) - pinigai liekantys vartotojui maistui, pastogei, apsirengimui sumokėjus mokesčius.


Vartotoj kain indeksas
Vartotojų kainų indeksas partneriai (Public)

Vartotojų mokamos kainos pokyčiai už fiksuotą gaminių ir paslaugų maišelį.


Bedarbyst ir infliacija
Bedarbystė ir infliacija partneriai (Public)

Bedarbystė - žmonių, aktyviai ieškančių darbo, skaičius.

Infliacija - bendras kainų lygio augimas, sąlygojantis mažėjančią vartotojų pirkimo galią.

Pinigų keitimo kursas – santykis, kuriuo pinigai keičiami į kitos šalies valiutą.

Palūkanų normos – kiek mokama už indėlius, pinigų skolinimą.


Socialin kult rin aplinka
Socialinė - kultūrinė aplinka partneriai (Public)

 • Socialinė-kultūrinė aplinka - tai marketingo makroaplinkos elementas, atspindintis visuomenės poveikį organizacijai, jos marketingo sprendimams ir veiksmams.

 • Marketingas turi pateikti visuomenės nariams tai, ko jie nori ir minimizuoti tai, ko jie nenori


2 tema

Žaliasis partneriai (Public)

marketingas

Kintantis moters

vaidmuo

Socialinės-

kultūrinės

aplinkos

poveikis

Sveikas

gyvenimo

būdas

Laiko

stoka


Socialin aplinka demografija
Socialinė aplinka: demografija partneriai (Public)

Demografinę aplinką apibūdina žmonių grupių su skirtingomis charakteristikomis dydis, pasiskirstymas, pokyčių tendencijos.

Populiacijos

charakteristikos ir tendencijos –

senstanti visuomene

Populiacijos

dydis ir augimas


Kult rin aplinka
Kultūrinė aplinka partneriai (Public)

Kultūra - viskas, ko išmokstama ir sukuriama būnant visuomenės nariu.

Kultūra perduodama iš kartos į kartą.


Kult rin aplinka1

Pažiūros partneriai (Public)

Vertybės

Etika -

elgesio

normos

Kultūrinė aplinka

Kultūrinę aplinką sudaro jėgos, kurios įtakoja visuomenės pagrindines vertybes, pažiūras, elgesio normas.


Vertyb s ir pa i ros
Vertybės ir pažiūros partneriai (Public)

 • Tikėjimas

 • Laisvė

 • Lygybė

 • Šeima

 • Mokykla

 • Patriotizmas ir nacionalizmas


Etika elgesio normos
Etika - elgesio normos partneriai (Public)

 • Etika yra moraliniai principai ir vertybės, kurie sąlygoja individo ar grupės veiksmus ir sprendimus.


Kalba
Kalba partneriai (Public)

 • Kalba yra svarbi kultūros dalis.

 • Reikia suprasti kalbos “gudrybes”.

 • Gestai gali būti neteisingai suprasti.


Politin ir teisin aplinka
Politinė ir teisinė aplinka partneriai (Public)

 • Politinė ir teisinė aplinka - tai marketingo makroaplinkos elementas, apimantis visuomenės politinių struktūrų veiklą ir teisės aktus, veikiančius organizacijos marketingo sprendimus ir veiksmus.


Politikos ir teis s taka marketingui
Politikos ir teisės įtaka marketingui partneriai (Public)

POLITIKOS IR TEISĖS ĮTAKA

Skatininati

Ribojanti

Galimybės

Draudimai

Pasireiškia per

Teisės aktų

veikimą, jų

interpretavimą

Politinių įvykių

padarinius


Politikos ir teis s taka
Politikos ir teisės įtaka partneriai (Public)

 • Kokie privataus verslo apribojimai ir galimybės

 • Apribojimai ir galimybės užsienio verslui

 • Politinis stabilumas


Pagrindiniai apribojimai
Pagrindiniai apribojimai partneriai (Public)

 • Importo kvotos

 • Mokesčiai

 • Kainų kontrolė


Mokslin ir technologin aplinka
Mokslinė ir technologinė aplinka partneriai (Public)

Mokslinė ir technologinė aplinka - tai marketingo makroaplinkos elementas, apimantis mokslo žinių ir technologijų įtaką marketingo sprendimams ir veiksmams.


Mokslin ir technologin aplinka t sinys
Mokslinė ir technologinė aplinka (tęsinys) partneriai (Public)

 • Mokslas - žinių apie žmogaus būtį ir aplinką sukaupimas.

 • Technologija - šių žinių taikymas kasdieniniams tikslams.


Mokslin ir technologin aplinka t sinys1
Mokslinė ir technologinė aplinka (tęsinys) partneriai (Public)

 • Technologijos poveikis marketingui pasireiškia dvejopai: naujais produktais ir naujais būdais atlikti marketingo funkcijas.

  • Modeliavimas, simuliavimas.

  • Produktų saugumas.

  • Naujos kompiuterinės programos.

  • Pardavimas per Internetą –

   E-komercija.


Technologijos poveikis marketingui
Technologijos poveikis marketingui partneriai (Public)

Nauji

produktai

Nauji būdai atlikti marketingo funkcijas


Mokslin ir technologin aplinka t sinys2
Mokslinė ir technologinė aplinka (tęsinys) partneriai (Public)

 • Svarbiausieji technologiniai pokyčiai:

  • Elektronikos pramonės pasiekimai

  • Televizijos, personalinių kompiuterių ir telefonų “susiliejimas”.

  • WWW plėtimasis ir kokybiškai, ir kiekybiškai


Informa cin s technolog ijos
Informa partneriai (Public)cinės Technologijos

Greitas

atgalinis

ryšys

Interaktyvus

komunikavimas

Ryšių

kūrimas

Efektyvumas

ir

efektingumas


Specifi niai panaudojimai

Marketing partneriai (Public)o

kompleksas

Sprendimas

Problema

ProduktasSpartus sukūrimas 3-D CAD programos

Įv. versijų tikrinimasKompiuterinė simuliacija

VietaAtsargų kontrolėBrūkšniniai kodai

Skeneriai

RėmimasAtsakymai įKokybės telefonai

vartotojų klausimusnemokami numeriai

KainaKokia priimtina kainaOn-line apklausa

Specifiniai panaudojimai


Gamtin aplinka
Gamtinė aplinka partneriai (Public)

Gamtinė aplinka - tai marketingo makroaplinkos elementas, apimantis klimato sąlygų, gamtos išteklių, jų naudojimo ir aplinkosaugos priemonių įtaką marketingo sprendimams ir veiksmams.


Gamtin aplinka1
Gamtinė aplinka partneriai (Public)

 • Natūralūs gamtiniai ištekliai gali tiesiogiai įtakoti marketingo veiklą. Pvz., naudingų iškasenų trūkumas.

 • Klimatas.

 • Užterštumas - oro, vandens, žemės. Pvz., ozono skylė,


Gamtin aplinka2
Gamtinė aplinka partneriai (Public)

Atsakomybė prieš gamtą – Green Marketing – marketingo pastangos atitikti vartotojų norą apsaugoti gamtinę aplinką – “green” produktas, “green” įpakavimas


Demarketingas antimarketingas
Demarketingas partneriai (Public)(Antimarketingas)

Demarketingas – pastangos sumažinti paklausą produktui.


Aplinkos skanavimas environmental scanning
Aplinkos skanavimas partneriai (Public)(Environmental scanning)

 • Informacijos apie aplinkos elementus, kurie įtakoti ateities marketingo sprendimus, rinkimas ir interpretavimas.

Marketingo

sprendimai

Mikroaplinka

Makroaplinka


2 tema

Kintanti makroaplinka partneriai (Public)

Socialiniai

pokyčiai

Technologija

Produktas

Vieta

Rėmimas

Kaina

Tikslinė rinka

Ekonominės

sąlygos

Konkurencinės

sąlygos

Politikos ir

teisės

pokyčiai

Aplinkos

skanavimas


2 tema


2 tema


2 tema

Members of the American Marketing Association are committed to ethical professional conduct. They have joined together in subscription to this Code of Ethics embracing the following topics:

The American Marketing Association’s

Code of Ethics

 • Responsibilities of the marketer

 • Marketers’ professional conduct

 • Honesty and Fairness

 • Rights and duties of parties in the marketing exchange process

  • In the area of product development and management

  • In the area of promotions

  • In the area of distribution

  • In the area of pricing

  • In the area of marketing research

 • Organizational Relationships


2 tema

The American Marketing Association’s to ethical professional conduct. They have joined together in subscription to this Code of Ethics embracing the following topics:

Code of Ethics

Responsibilities of the Marketer

Marketers must accept responsibility for the consequences of the activities and make every effort to ensure that their decisions, recommendations, and actions function to identify, serve, and satisfy all relevant publics: customers, organizations, and society.


2 tema

The American Marketing Association’s to ethical professional conduct. They have joined together in subscription to this Code of Ethics embracing the following topics:

Code of Ethics

 • Marketers’ professional conduct must be guided by:

 • The basic rule of professional ethics: not knowingly to do harm;

 • The adherence to all applicable laws and regulations;

 • The accurate representation of their education, training, and experience; and

 • The active support, practice, and promotion of this Code of Ethics.


2 tema

The American Marketing Association’s to ethical professional conduct. They have joined together in subscription to this Code of Ethics embracing the following topics:

Code of Ethics

 • Honesty and Fairness

 • Marketers shall uphold and advance the integrity, honor, and dignity of the marketing profession by:

 • Being honest in serving consumers, clients, employees, suppliers, distributors, and the public;

 • Not knowingly participating in conflict of interest without prior notice to all parties involved; and

 • Establishing equitable fee schedules including the payment or receipt of usual, customary and/or legal compensation for marketing exchanges.


2 tema

The American Marketing Association’s to ethical professional conduct. They have joined together in subscription to this Code of Ethics embracing the following topics:

Code of Ethics

 • Marketing Exchange Process

 • Participants in the marketing exchange process should be able to expect that:

 • Products and services offered are safe and fit for their intended uses;

 • Communications about offered products and services are not deceptive;

 • All parties intend to discharge their obligations, financial and otherwise, in good faith; and

 • Appropriate internal methods exist for equitable adjustment and/or redress of grievances concerning purchases.


2 tema

The American Marketing Association’s to ethical professional conduct. They have joined together in subscription to this Code of Ethics embracing the following topics:

Code of Ethics

It is understood that the above would include, but is not limited to, the following responsibilities of the marketer:


2 tema

The American Marketing Association’s to ethical professional conduct. They have joined together in subscription to this Code of Ethics embracing the following topics:

Code of Ethics

 • In the area of product development and management,

 • disclosure of all substantial risks associated with product or service usage;

 • identification of any product component substitution that might materially change the product or impact on the buyer’s purchase decision’

 • identification of extra cost-added features.


2 tema

The American Marketing Association’s to ethical professional conduct. They have joined together in subscription to this Code of Ethics embracing the following topics:

Code of Ethics

 • In the area of promotions,

 • avoidance of false and misleading advertising;

 • rejection of high-pressure manipulations or misleading sales tactics;

 • avoidance of sales promotions that use deception or manipulation.


2 tema

The American Marketing Association’s to ethical professional conduct. They have joined together in subscription to this Code of Ethics embracing the following topics:

Code of Ethics

 • In the area of distribution,

 • not manipulating the availability of a product for purpose of exploitation;

 • not using coercion in the marketing channel;

 • not exerting undue influence over the reseller’s choice to handle a product.


2 tema

The American Marketing Association’s to ethical professional conduct. They have joined together in subscription to this Code of Ethics embracing the following topics:

Code of Ethics

 • In the area of pricing,

 • not engaging in price fixing,

 • not practicing predatory pricing,

 • disclosing the full price associated with any purchase.


2 tema

The American Marketing Association’s to ethical professional conduct. They have joined together in subscription to this Code of Ethics embracing the following topics:

Code of Ethics

 • In the area of marketing research,

 • prohibiting selling or fundraising under the guise of conducting research;

 • maintaining research integrity by avoiding misrepresentation and omission of pertinent research data;

 • treating outside clients and suppliers fairly.


2 tema

The American Marketing Association’s to ethical professional conduct. They have joined together in subscription to this Code of Ethics embracing the following topics:

Code of Ethics

Organizational Relationships

Marketers should be aware of how their behavior may influence or impact on the behavior of others in organizational relationships. They should not demand, encourage, or apply coercion to obtain unethical behavior in their relationships with others, such as employees, suppliers, or customers.


2 tema

The American Marketing Association’s to ethical professional conduct. They have joined together in subscription to this Code of Ethics embracing the following topics:

Code of Ethics

 • Organizational Relationships

 • Apply confidentiality and anonymity in professional relationships with regard to privileged information;

 • Meet their obligations and responsibilities in contracts and mutual agreements in a timely manner;

 • Avoid taking the work of others, in whole or in part, and represent this work as their own or directly benefit from it without compensation or consent of the originator or owner;

 • Avoid manipulation to take advantage of situations to maximize personal welfare in a way that unfairly deprives or damages their organization or others.


2 tema

The American Marketing Association’s to ethical professional conduct. They have joined together in subscription to this Code of Ethics embracing the following topics:

Code of Ethics

Any AMA member found to be violation of any provision of the Code of Ethics may have his or her Association membership suspended or revoked.