Download
interculturele communicatie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Interculturele communicatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Interculturele communicatie

Interculturele communicatie

192 Views Download Presentation
Download Presentation

Interculturele communicatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Interculturele communicatie Een theoretische omkadering

  2. Agenda • Het communicatiemodel • Definitie interculturele communicatie • Het belang • Conclusie

  3. WAT IS COMMUNICATIE ?

  4. Het communicatiemodel:

  5. Het communicatiemodel: Onderdelen van het model: • De zender • De ontvanger • De boodschap • Coderen / decoderen

  6. Het communicatiemodel: Ruis binnen het communicatiemodel • Interne ruis • Externe ruis  Maar ook culturele ruis

  7. culturele ruis: Bijvoorbeeld: onderstaande emblemen betekenen niet in elke cultuur hetzelfde

  8. Definitie interculturele communicatie: Communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden !!!! Intercultureel >< interraciaal !!!!

  9. Het belang Globalisatie van onze samenleving

  10. Conclusie • Heel wat theoretische benaderingen • Reeds veel onderzoek gedaan • Nog veel onderzoek te doen • !!! Het valt niet meer weg te denken uit onze samenleving!!!