slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel T PowerPoint Presentation
Download Presentation
Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel T

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel T - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99 info@mdeon.be | www@mdeon.be. Inhoud. Stichtende leden Structuur Toepasselijke teksten Wie is betrokken?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel T' - taregan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Voorstelling van Mdeon

Februari 2007

Mdeon asbl - vzw

Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan

1780 Wemmel

Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99

info@mdeon.be | www@mdeon.be

inhoud
Inhoud
 • Stichtende leden
 • Structuur
 • Toepasselijke teksten
 • Wie is betrokken?
 • Voorwaarden om visum te verkrijgen
 • Beslissing van het Visumbureau
 • Visumprocedure
 • Sancties
 • Klachten
1 stichtende leden
1. Stichtende leden

ApothekersIndustrieArtsen

SVH

GBS-VBS

slide4

2. Structuur

Vertegenwoordiger

Ministerie

Raad van bestuur(max. 1/3 = industrie)

Uitvoerend Comité

Directiecomité

Marc Van Grimbergen / Stéphanie Brillon

Visumbureau

Marc Van Grimbergen

Coördinatie - Management - Communicatie

Stéphanie Brillon

1ste kamer

2de kamer

Beroepskamer

3 toepasselijke teksten
3. Toepasselijke teksten
 • Artikel 10 Geneesmiddelenwet
  • princiepsverbod: fabrikanten, groothandelaars en importeurs van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen kunnen geen voordelen bieden aan beroepsbeoefenaars in gezondheidszorg
  • bedoeling wetgever
   • geen beïnvloeding voorschrijf- of leveringsgedrag
   • de goede naam van de industrie of van de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector niet in het gedrang brengen
 • Code voor deontologie en Praktische Richtlijnen van Mdeon (zie www.mdeon.be)
4 wie is betrokken
4. Wie is betrokken?
 • Zowel buitenlandse als Belgische ondernemingen
 • Zowel artsen als verpleegkundigen, tandartsen, apothekers, dierenartsen, enz.
 • Zowel geneesmiddelen als medische hulpmiddelen
 • Alle manifestaties met minstens één overnachting, ongeacht of ze door firma’s of derden worden georganiseerd
5 na te leven voorwaarden
5. Na te leven voorwaarden
 • De manifestatie heeft een exclusief wetenschappelijk karakter
 • De manifestatie biedt een toegevoegde waarde aan de deelnemers
 • De aangeboden gastvrijheid
  • is redelijk
  • is beperkt tot de officiële duur van de manifestatie
  • kan in geen geval betrekking hebben op de organisatie of bekostiging van sportieve, sociale of toeristische activiteiten of van enige andere vorm van ontspanning
5 na te leven voorwaarden8
5. Na te leven voorwaarden
 • De plaats, datum en duur van de manifestatie scheppen geen verwarring wat het wetenschappelijk karakter betreft
  • firma’s moeten zich er van onthouden om manifestaties te sponsorendie in locaties gekend omwille van hun sport- of ontspannings-mogelijkheden doorgaan
  • de sponsoring van manifestaties in het buitenland is toegestaan indien:
   • het merendeel van de genodigden vanuit verschillende landen komt
   • zich ter plaatse een relevante deskundigheid of infrastructuur bevindt
 • Geen sponsoring van de eventuele vergezellende personen of verlengingen van verblijf
6 beslissing visumbureau
6. Beslissing Visumbureau
 • Visum verleend
  • visumnummer moet worden vermeld in alle latere documenten i.v.m. de manifestatie (bijv. in de uitnodigingsbrief)
  • nieuwe aanvraag ingeval van substantiële wijziging
 • Visum geweigerd
  • de onderneming mag niks sponsoren
  • de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg moet alle kosten dragen
7 visumprocedure

Visum nummer

 • - Vermelden op
 • alle documenten
 • nieuwe aanvraag
 • indien substantiële
 • wijziging
7. Visumprocedure

Positieve

beslissing

Aanvraag

indienen

Min 15 werkdagen

voor manif. + voor

uitnodiging prof.

Electr. formulier

www.mdeon.be

165 EUR

Visum-

bureau

3 leden

quorum

= 2 pers.

Schriftelijke

procedure

Beslissing

binnen 5

werkdagen

Aanvaarden

Geen sponsoring!

 • Beroep
 • binnen 5 werkdagen
 • verzoekschrift
 • geen wijziging
 • - beslissing binnen
 • 5 werkdagen

Weigering

Motivering:

Onontvankelijk

Niet conform

met Code/wet

Nieuwe

aanvraag

die rekening houdt met

opmerkingen

Visumbureau

8 sancties
8. Sancties
 • Zowel ondernemingen als beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg zijn sanctioneerbaar
 • FAGG belast met controle
  • stelt een administratieve boete aan de overtreden voor: betaling maakt einde aan de strafvordering
  • verzendt proces-verbaal aan Procureur des Konings
 • Strafsancties
  • gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar
  • boete van 1000 tot 75.000 euros (x2 bij herhaling)
 • Schorsing van de erkenning van de verantwoordelijke voor de farm.voorlichting
9 klachten
9. Klachten
 • Bij Meldpunt
  • FAGG (DG Geneesmiddelen: Victor Hortaplaats 40 bus 40 te 1060 Brussel)
 • Vorm
  • geschreven (aangetekend schrijven of persoonlijk in handen gegeven)
  • omvat, indien mogelijk, bewijskrachtige elementen
  • coördinaten van de auteur
  • anonimiteit is gewaarborgd
  • anonieme informatie in overweging genomen wanneer vergezeld van materiële bewijskrachtige elementen