atrofie dystrofie l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atrofie, dystrofie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Atrofie, dystrofie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Atrofie, dystrofie - PowerPoint PPT Presentation


  • 507 Views
  • Uploaded on

Atrofie, dystrofie. III. histologické praktikum 2. ročník zubního lékařství. Regresivní změny – atrofie. x hypoplázie, aplázie, ageneze ložisková, difúzní – tvar orgánů numerická – snížení počtu, prostá – zmenšení objemu buněk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Atrofie, dystrofie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
atrofie dystrofie

Atrofie, dystrofie

III. histologické praktikum 2. ročník zubního lékařství

slide2

Regresivní změny – atrofie

x hypoplázie, aplázie, ageneze

ložisková, difúzní – tvar orgánů

numerická – snížení počtu, prostá– zmenšení objemu buněk

involuce – fyziologicky (brzlík, pohlavní žlázy, děloha)

senilní atrofie (atrofie fusca – lipofuscin – pigment opotřebování – srdce, játra)

inaniční–malnutrice,malabsorpce, malignity – kachexie – metabolický rozvrat

tlaková – hydronefróza, okolí nádoru, sliznice, kůže

vaskulární – atrofie mozku, vaskulární nefroskleróza

neurogenní (denervační) – periferní neuropathie, spinální atrofie svalů

inaktivita, záření – krvetvorba, pohlavní buňky, epitel GIT

tuková atrofie – psuedohypertrofie – vakátní bujení tuku – lipomatózní

atrofie pankreatu, peripelvického tuku

endokrinní

idiopathické – myopathie

amyloid za dystrofie b lkovin
Amyloidóza – dystrofie bílkovin

– homogenní hmota podobná vosku, poloprůsvitná, chemicky nejednotná, společné makro, mikro i elmikro vlastnosti

– ukládání do intersticia orgánů: ledviny – selhání, střeva – malabsorpční sy, mozek – Alzheimerova choroba

AL – primární – lehké řetezce imunoglobulinů, u malignit vycházejících z B-lymfocytů, plazmatických buněk – produkce protilátek (mnohotný myelom – myelomová ledvina), svalovina – jazyk, srdce, méně GIT

AA – sekundární – sérový protein akutní fáze-SAA, tvořený v játrech 1000× více při zánětu, chronické záněty (osteomyelitidy, TBC, revmatoidní artitis, abscesy, empyém), slezina, nadledviny, ledviny, játra, LU, GIT

Hemodialýza – depozita v měkkých tkáních a cévách

Lokální amyloid – medulární karcinom štítné žlázy – z C-buněk kalcitonin, insulinom – endokrinní amyloid

Stařecký amyloid – A prealbumin amyloid-transport hormonů thyroidey a retinolu, neštěpí se, v cévách orgánů, srdce, bez kliniky, amyloidová familiární polyneuropathie

amyloid v j trech
Amyloid v játrech

4

2

1

3

4

3

1 Endotelie sinusů

2 Kupfferovy buňky

3 Růžové masy amyloidu v

perisinusoidálních prostorech

4 Atrofické (utlačené) trámce

hepatocytů

2

amyloid v j trech kongo erve
Amyloid v játrech (Kongo červeň)

1

2

1

1 Centrální části lalůčků

2 Cihlově červené zbarvení amyloidu

Kongo červení (specifická metoda na

amyloid)

dystrofie tuk
Dystrofie tuků

Steatóza – ukládání tuků v buňkách i v intersticiu, kde fyziologicky tuk není přítomen (srdeční sval, játra)

příčiny: nadměrný přívod potravou, nadměrná nabídka v okolí (jahodový žlučník), malnutrice

nedostatek kyslíku – ischémie – retentivní: muškátová játra, tygrované srdce

metabolické poruchy

toxické vlivy – akutní, chronické (alkoholismus, houby, endotoxiny baktérií)

Lipomatóza – zmnožení původní tukové tkáně – lipomatózní atrofie

Lipidóza– vrozené metabolické vady tuků

Tezaurinózy – střádavá onemocnění

lipidózy, glykogenózy, mukopolysacharidózy

steat za jater
Steatóza jater

2

5

1

1 Tuková vakuola v cytoplasmě

hepatocytu

2 Jádro hepatocytu posunuté periferně

3 Pruh cytoplasmy periferně posunutý

vakuolou

4 Jaterní sinus

5 Nepoškozený trámec

4

3

poruchy metabolismu b lkovin
Poruchy metabolismu bílkovin

Hyperproteinemie – blokáda ledvin, vaskulopathie, paraproteiny

Hypoproteinemie– snížený přívod bílkovin, porucha vstřebávání (malbsopční sy, chronické záněty GIT), poruchy syntézy (cirhóza jater), nadměrné ztráty (nefrotický sy, popáleniny, krvácení, ascites)

následky: edémy, poruchy regenerace, anemie, porucha imunity, atrofie

Dys (para-) proteinemie – kvanlitativní úchylky – monoklonální gamapathie

Hyalinní kapénky(defekt a-antitrypsinu, Russellova, Councilmanova, Malloryho, Lewyho tělíska)

Inkluze – viry (CMV, vzteklina-Negriho, herpes viry), otravy-Pb

Hlenové dystrofie– PAS pozitivita, ganglion, myxedém (hypothyreóza), mukopolysacharidózy

Úbytek – skleróza, fibróza (ateroskleróza)

Mukoviscidóza

Fibrinoidní dystrofie– změna kolagenního vaziva, fibrinoidní nekróza, změny arteriol-vaskulární nefroskleróza, revmatismus

Hyalinní dystrofie– zpevnění vazby stavebních součástí kolagenu

dystrofie cukry
Dystrofie – cukry

Dibetes mellitus – hyperglykémie, glykosurie, polyurie – dehydratace

– snížení glukoneogeneze v játrech a utilizace glukózy tkáněmi, energie získávána oxidací MK a bílkovin –ketolátky – ketoacidóza, ketourie, ketoacidotické kóma

mikroangiopathie (klaudikace, gangrény)

makroangiopathie ( akcelerovaná ateroskleróza)

neuropathie ( poruchy metabolismu myelinu)

zvýšené riziko infekce (poruchy prokrvení, snížení hojivosti)

hypoglykemické kóma

DM I. typu (genetické predispozice, autoimunita, chybí produkce insulinu, často ketoacidóza, do 20. roku, normální tělesná hmotnost)

DM II. typu