verloskundige studies n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verloskundige Studies PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verloskundige Studies

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Verloskundige Studies - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Verloskundige Studies. Aanleiding (1). Alhoewel veel behandelingen in de geneeskunde dagelijks worden toegepast, is er vaak geen duidelijk bewijs dat zo'n behandeling ook de beste is. Aanleiding (2). Vaak is er, ook binnen Nederland, sprake van aanzienlijke praktijkvariatie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Verloskundige Studies' - tara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aanleiding 1
Aanleiding (1)
 • Alhoewel veel behandelingen in de geneeskunde dagelijks worden toegepast, is er vaak geen duidelijk bewijs dat zo'n behandeling ook de beste is.
aanleiding 2
Aanleiding (2)
 • Vaak is er, ook binnen Nederland, sprake van aanzienlijke praktijkvariatie.
 • De enige manier om werkelijk te weten wat de beste behandeling is, en dus de enige manier in de toekomst de kwaliteit van zorg te verbeteren, is gezamenlijk onderzoek.
verloskundig consortium vc
Verloskundig Consortium (VC)

Een samenwerkingsverband van de Perinatologische Centra in Nederland, ten behoeve van multicentrisch klinisch evaluatie onderzoek op het gebied van de Verloskunde.

Het VC is opgericht in de zomer van 2003.

slide6

Disproportionate intrauterine growth intervention trial at term

 • Patiënten tussen 36-41 wk AD

met een groeiachterstand (echo)

 • Inleiden of afwachten
slide7

uitkomstmaten (wat wil je onderzoeken?)

 • Kunstverlossingen
 • Neonataal
  • Navelstreng pH< 7.10
  • Apgar 5 min. < 7
  • Verwijzing NICU
  • Neonatale morbiditeit
  • Maten: gewicht, lengte, hoofdomtrek, ponderal index
 • Neurologische ontwikkeling en gedrag op 2 jarige leeftijd
 • Vragenlijsten ( kwaliteit van leven, wat vindt de patiënte ervan?)
 • Kosten
slide8

Doelstelling

Hypertension and Pre-eclampsia Intervention Trial At Term

Wat is beter bij PIH en milde PE à terme:

Inleiden of afwachten?

procedure
Procedure
 • Informatie aan de patiënte
 • Toestemming van de patiënte
 • Via de website randomiseren
  • www.studies-obsgyn.nl
 • Handelen naar uitkomst
 • Gegevens invoeren
 • Gegevens analyseren
uitkomstmaten
Uitkomstmaten
 • Aantalkunstverlossingen
 • Moederlijke complicaties
  • HELLP-syndroom, eclampsie, stollingsstoornissen, nierfalen, aantal opname dagen.
 • Neonatale complicaties
  • IUVD, foetale nood met slechte start (AS < 7), lage arteriële Ph (<7,05), intracraniale bloedingen, IUGR, aantal opname dagen, later ontwikkelingsachterstand.
 • Kostenanalyse
ontwikkeling nieuwe techniek alternatief voor mbo
Ontwikkeling nieuwe techniekAlternatief voor MBO
 • Foetaal ECG (STAN®- monitor)
  • Continu signaal via schedelelectrode
  • Gebaseerd op veranderingen in het ST-segment, die geassocieerd zijn met hypoxie
  • Automatische beoordeling van het ST-segment
  • Klinische richtlijnen wanneer te interveniëren
uitkomstmaten1
Uitkomstmaten
 • Primair

-metabole acidose (pH < 7.05 en BD > 12 mmol/l)

 • Secundair

-kunstverlossingen

-kosteneffectiviteit

-Apgarscore (< 4 na 1min en < 7 na 5 min)

-opname MC – NICU + 6-mnd follow-up bij asphyxie

achtergrond vroeggeboorte bij meerlingen
AchtergrondVroeggeboorte bij meerlingen
 • 1 op 60 zwangerschappen is meerling
 • 15% vrouwen met meerlingzwangerschap bevalt vóór 34 weken
 • 30% van de prematuren op de NICU komen van meerlingzwangerschap
achtergrond mortaliteit en morbiditeit
AchtergrondMortaliteit en morbiditeit
 • 8% meerlingzwangerschappen resulteert in overlijden van minstens 1 kind
 • 7% meerlingzwangerschappen resulteert in ernstige handicap van minstens 1 kind
 • 20% meerlingzwangerschappen resulteert in matige handicap van minstens 1 kind
uitvoering behandeling
UitvoeringBehandeling
 • Start bij 16-20 weken
 • Wekelijks intramusculaire injectie
 • 250 mg Proluton of placebo
 • Doorgaan tot 36 weken of tot aan bevalling
procedure1
Procedure
 • Patiënte bij eerste polibezoek op de hoogte brengen van bestaan van studie
 • Afspraak laten maken bij voorkeur vóór 16 weken voor counseling
 • Geldt ook voor patiënten op poli fertiliteit!
eerste injectie
Eerste injectie
 • Eerste injectie vindt plaats minimaal 1 week na randomisatie en altijd tussen 16 en 20 weken
 • Instructies geven mbt vervolginjecties
vervolginjecties
Vervolginjecties
 • Elke 7 dagen tot 36 weken of bevalling
 • Niet meer dan 10 dagen tussen 2 injecties
 • Injecties op poli, bij huisarts of eventueel zelf
 • Patiënte bewaart zelf medicatie
 • Bij ieder polikliniekbezoek data van vorige injecties noteren
 • Verdere zwangerschapscontroles volgens protocol
achtergrond pprom 34 37 weken
AchtergrondPPROM 34 – 37 weken
 • Incidentie 1.5%
 • 3.000 gevallen per jaar in NL
 • 25% van de patienten bevalt < 24 uur
 • Wat te doen bij de overige 75%?
achtergrond mortaliteit en morbiditeit1
AchtergrondMortaliteit en morbiditeit
 • Incidentie RDS neemt af van 15% bij 34 weken tot < 1% bij 37weken
 • Kans op sepsis bij geboorte na PPROM is 2.5%, maar loopt op tot 7.5% bij afwachtend beleid
uitvoering in en exclusiecriteria
UitvoeringIn- en exclusiecriteria
 • Inclusie:
  • PPROM
  • AD 34 - 37 weken
 • Exclusie:
  • Ernstige congenitale afwijking van (1 van) de foetussen
  • Sectio in de anamnese
  • Meconium
  • In partu zijn
eindpunten
Eindpunten
 • Neontale sepsis
 • RDS
 • Mortaliteit
 • Chorioamnionitis
 • Kosten
 • Kwaliteit van leven
slide27

12

16

20

26

32

34

36

40

41

42

De Consortium Zwangerschapskaart

AMC 06-2853 1215 LUMC Leiden 06-1566 1456 Máxima MC 06-4816 7720

Groningen 06-1393 8404 UMC Utrecht 06-2306 8505

Meerling?

mono- of dichoreaal

geen actieve TTS

geen eerdere vroeggeboorte

Wat doet u?

counseling voor 20 weken

vanaf 16-20 tot 36 weken proluton of placebo

eindpunt: neonatale morbiditeit 6 weken

IUGR 26-32 weken

3 vormen van foetale bewaking

verwijs naar TRUFFLE centrum

TRUFFLE

PPROMEXIL

# Vliezen 34+0 - 36+6?

hoofd-/stuitligging of dichor. meerling

niet in partu

geen sectio in anamnese

geen meconium

goede foetale conditie

Wat doet u?

bel researchmobiel

streven naar bevalling/ afwachten

eindpunt: neonatale sepsis

A terme IUGR/ PE?

AD 36+0 – 41+0

FAC <P10 of afbuigende groeicurve

en/of

milde PIH/PE (RRdia ≥95 en <110 en prot <5g)

geen sectio in anamnese

Wat doet u?

verwijs naar research nurse spreekuur

inleiden/ afwachten onder bewaking

eindpunt: neonatale morbiditeit/ QoL

In partu?

AD 36+0 – 41+0

eenling, hoofdligging

indicatie CTG bewaking

Wat doet u?

randomiseer via www.studies-obsgyn.nl/stan/

CTG+STAN vs CTG+MBO

eindpunt: neonatale asfyxie

Hypoglycemie studie

AD > 70 en <P10 of >P90

AD 35-37 en < 2000 g

glucose tussen 2.0 en 2.5 mmol/L

boodschap
Boodschap
 • Achtergrond informatie
  • www.studies-obsgyn.nl
 • Arts / verloskundige herinneren aan studies
slide29
Slot

Dank !