konference v vianu a a wannsee n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konference v Évianu a a Wannsee PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konference v Évianu a a Wannsee

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Konference v Évianu a a Wannsee - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Konference v Évianu a a Wannsee. www.zlinskedumy.cz. Konference v Évianu a Wannsee. na popud amerického prezidenta Roosevelta se ve francouzském Évianu v červenci 1938 konala mezinárodní konference o židovském vystěhovalectví účastnilo se jí 32 států

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Konference v Évianu a a Wannsee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konference v vianu a wannsee
Konference v Évianu a Wannsee
 • na popud amerického prezidenta Roosevelta se ve francouzském Évianu v červenci

1938 konala mezinárodní konference o židovském vystěhovalectví

 • účastnilo se jí 32 států
 • konference skončila naprostým fiaskem, židovské emigraci se otevřela jen jediná země – Dominikánská republika, vstřícná byla i Čína (Šanghaj)
 • svobodné a demokratické státy nechtěly židovské emigranty ve větším počtu přijímat
 • zámořské státy stanovily kvóty pro přistěhovalce
 • ohroženo se cítilo zejména Švýcarsko, proto zavedlo vízovou povinnost
 • Velká Británie nechtěla Židy ve větším počtu přijímat ani na svá ostrovní území
 • cílové země emigrantů – především Francie, LA, USA, VB, Palestina

- Francie (100 000)

- Latinská Amerika (60 000)

- USA (60 000 )

- Velká Británie (60 000 )

- Palestina (60 000)

- Čína (20 000)

- Švýcarsko (12 000)

tajn projekt t4
Tajný projekt T4
 • Konečnému řešení židovské otázky předcházel tajný projekt T4, během kterého bylo do září roku 1941 zavražděno asi 90 000 duševně nemocných a postižených
 • nevyléčitelně nemocní, duševně choří, pacienti ústavů a postižené děti byli vražděni smrtícími injekcemi, byly používány i malé pojízdné plynové komory, mrtví hromadně spalováni
 • pojízdné plynové komory – nákladní vozy s velkým utěsněným boxem, dovnitř zaváděny výfukové plyny z běžícího motoru, během 30 minut tak mohlo být zavražděno 100 – 150 lidí
 • likvidace probíhala na odlehlých a nenápadných místech
 • proti tomuto programu vystupovala katolická církev
wannsee 1942
Wannsee 1942
 • konference zahájena 20. ledna 1942 na předměstí Berlína
 • měla prodiskutovat masové vyhlazování Židů
 • plán „konečného řešení“ připravil šéf RSHA ReinhardHeydrich
 • Hitler se konference přímo neúčastnil, zastupovali ho Heydrich s Himmlerem
 • strůjci holocaustu :

- zadavatel Adolf Hitler

- organizátor ReinhardHeydrich

- vykonavatel Adolf Eichmann

- „šéf katů“ Heinrich Himmler

 • mělo být vyhlazeno 11 milionů evropských Židů, jen někteří míšenci mohli dostat na výběr mezi smrtí, sterilizací a deportací
 • písemný rozkaz ke konečnému řešení židovské otázky Hitler nikdy nevydal
 • problémem byla fašistická Itálie, která odmítala Židy vydat
protokol z wannsee 20 1 1942
Protokol z Wannsee – 20.1.1942
 • „V plynových komorách budou vyhlazeni všichni Židé, včetně dětí.
 • Ve starobním ghettu v Terezíně se nechají dožít pouze Židé starší 65 let a Židé vyznamenaní za 1. světové války.
 • O Židech žijících v manželství s Němci bude rozhodnuto individuálně : buď likvidace nebo umístění v Terezíně.
 • Míšenci 1. stupně budou rovněž vyhlazeni.
 • Ušetřeni budou pouze ti míšenci 1. stupně, kteří žijí v manželství s Němci a mají s nimi děti a nebo mají „zásluhy“.
 • Ušetření míšenci 1. stupně budou muset podstoupit sterilizaci – potom se s nimi bude zacházet jako s Němci.
 • Vyhlazeny budou také rodiny, ve kterých jsou všichni míšenci 1. a 2. stupně.
 • Vyhlazeni budou také ti míšenci 2. stupně, kteří vypadají jako Židé nebo mají politický delikt.
 • Konečné řešení židovské otázky bude zahrnovat celou Evropu – ostatní státy budou vyzvány, aby své Židy Německu vydaly.
 • Postupovat se bude podle následujících priorit : nejprve budou vyhlazeni úplní Židé, teprve až potom míšenci. Jako první budou deportováni Židé z německého prostoru (včetně Polska)“.
koly pro studenty
Úkoly pro studenty
 • Kde se v r. 1938 konala významná konference o židovském vystěhovalectví ?
 • Jak se chovala Evropa a svět vůči židovským přistěhovalcům těsně před válkou ?
 • Německý projekt T4 byl utajovaným projektem. Co bylo jeho cílem ? Kdo proti němu vystupoval ?
 • Kde bylo projednáno tzv. konečné řešení židovské otázky ? Kdo se na něm podílel ?
 • Kolik milionů evropských Židů chtěl Hitler vyhladit ?
slide8
Řešení
 • Konference o židovském vystěhovalectví se konala v červenci roku 1938 ve francouzském Évianu.
 • Svobodné a demokratické státy nechtěly židovské emigranty ve větším počtu přijímat, zámořské státy stanovily kvóty pro přistěhovalce, jiné zavedly vízovou povinnost. Konference nebyla úspěšná, skončila fiaskem.
 • Tajný projekt T4 se týkal likvidace duševně nemocných a postižených v Německu, probíhal do roku 1941, bylo zavražděno asi 90 000 lidí. Byli vražděni smrtícími injekcemi nebo v pojízdných plynových komorách. Proti těmto praktikám vystupovala katolická církev.
 • Konečné řešení židovské otázky bylo předmětem jednání na konferenci ve Wannsee v lednu roku 1942, na konečném znění protokolu z Wannsee se podíleli Hitler, Heydrich, Himmler a Eichmann.
 • Hitler předpokládal, že bude vyhlazeno asi 11 000 000 evropských Židů.
kni n zdroje
Knižní zdroje
 • EMMERT, František. Holocaust. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2006. 64 s. ISBN 80-251-

1204 – 7

2. SADEK, Vladimír a kol. Židé - dějiny a kultura. Dotisk 1. vydání. Praha: Židovské muzeum, 1997, 136 s. ISBN 80-85608-17-0.

zdroje citace obr zk
Zdroje – citace obrázků
 • SCHOEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 05.12.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wannsee-villa.jpg