innovation fra tanke til handling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innovation fra tanke til handling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innovation fra tanke til handling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Innovation fra tanke til handling - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Innovation fra tanke til handling. DB Syd konference 22. april, 2008. Blade Runner. De amerikanske professorer Hvad siger I Hvor skal vi mødes om 10 år Creative Destruction. Programmet i hovedtræk. Innovation, begreber og definitioner Creative Man Innovation i praksis

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Innovation fra tanke til handling' - yazid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innovation fra tanke til handling

Innovation fra tanke til handling

DB Syd konference

22. april, 2008

blade runner
Blade Runner
 • De amerikanske professorer
 • Hvad siger I
 • Hvor skal vi mødes om 10 år
 • Creative Destruction
programmet i hovedtr k
Programmet i hovedtræk
 • Innovation, begreber og definitioner
 • Creative Man
 • Innovation i praksis
 • Innovationskultur
curriculum vitae jesper vej
Curriculum VitaeJesper Vej

Virksomhedskonsulent, cand. ling. merc.

Tidligere ansættelser bl.a. :

A.P. Møller, Swedtrade, DTM international,

Indehaver af Sejper1 siden 2000, sejper1@tdcadsl.dk tlf. +45 26154530

 • Arbejder som virksomhedskonsulent indenfor innovation med f.eks. Aker Kværner, APC, BWSC, ABB, Fredericia kommune og integrationsministeriet
 • Forfatter til bogen ”Innova’ for noget?”, Gyldendal 2004
 • Samarbejde med Mannaz siden 2001, aktuelle åbne kurser: ”Ideudvikling der rykker”, og “Ledelse af innovation”
 • Underviser på Niels Brock i virksomhedskommunikation og innovation
 • Underviser på CBS I “Strategic Market Creation”
 • Med I kreativitetsprojekt I folkeskolen
definitioner p innovation
Definitioner på innovation
 • Innovation betegner indsatsen med at udvikle et allerede opfundet element til praktisk-kommercielt brug og få accepteret, at elementet indføres.
 • Innovationer kan være nye produkter, nye produktionsprocesser, ny markedsadfærd, nye råvarer eller halvfabrikata eller nye organisationsformer

(Schumpeter, 1934)

definitioner p innovation1
Definitioner på innovation
 • Innovation er det specifikke værktøj for en entrepreneur, når han eller hun vil udnytte ændringer som en mulighed for at igangsætte andre aktiviteter eller tilbyde andre services. Afgørende er, at de skaber enten en ny behovstilfredsstillelse eller en ny forbrugerefterspørgsel.
 • Systematisk innovation består i den målrettede og organiserede søgen efter ændringer, og i den systematiske analyse af de muligheder for samfundsmæssig eller økonomisk innovation, sådanne ændringer måtte give.
 • Innovation er systematisk, rationelt og organiseret arbejde.

(Drucker, 1999)

 • Og så den lidt poppede : Innovation er kreativitet der virker!!
hvorfor fokus p innovation
Hvorfor fokus på innovation?
 • Stigende global konkurrence
 • PLC bliver stadig kortere
 • Den teknologiske udvikling kører for fuld maskine
 • De markedsmæssige drivkræfter er brancheoverskridende
 • Forandringen accelererer
 • Selv med mobilisering af al tænkelig fantasi er det svært at se hvordan innovation kan ”gå af mode”
 • En frisk prognose : Om 5 år gennemsyrer innovation alle virksomhedernes processer!
kravet om v kst
Kravet om vækst
 • I store eksisterende virksomheder er vækstraten af stor betydning for aktiekursen
 • Mindre vækst end forventet = drop i kursen
 • Markedsværdi bygger på et mix af forventningerne til eksisterende og nye aktiviteter
 • Eksempler fra 2004 : (%)
 • Eksisterende Nye
 • Dell 22 78
 • Procter & Gamble 38 62
 • IBM 46 54
 • General Motors 95 5
innovationsformer
Innovationsformer
 • Produkter
 • Organisations
 • Proces
 • Markedsinnovationer
 • Sociale innovationer
brugerdrevet innovation
Brugerdrevet innovation
 • Brud med R & D som Black Box
 • Traditionelle markeds- og andre analyser kommer til kort
 • Systematisk afdækning af ikke udtalte behov er en nødvendig kompetence
 • Knowledge Management og tværfaglighed er temaer
 • Systematisk opsamling af kundeinfo fra egen organisation og fra markedet bredt
 • Mange virksomheder er begyndt at være systematiske på dette felt
brugerdrevet innovation1
Brugerdrevet innovation
 • Definition :
 • Brugerdreven innovation er innovation, der tager afsæt i systematisk viden om kunder og markeder
 • 2 yderpunkter : markedsundersøgelser – afdækning af ikke erkendte behov
 • Det er klart hvor usikkerheden er størst
 • Det er lige så klart hvor potentialet er størst
innovationsudl sende faktorer
Innovationsudløsende faktorer
 • Entrepreneuren – også i organisationen
 • Teknologi
 • Netværk
 • Viden
 • Brugerdrevet
 • Omkostningsdrevet (disruptive)
 • Strategi

Selvfølgelig flyder det noget sammen

bilindustrien

Innovations index

Proces innovation

Produkt innovation

Tid

Bilindustrien
 • Sådan går det efterhånden som en branche modnes.
 • Denne kurve er ganske universel
netv rk
Bruges flere steder men er et must i innovation

Kan køres ad hoc, men bør køres som en systematisk aktivitet

Viden er godt, men relationer er bedre

Husk at ”svage” relationer ofte er mere effektive end stærke

Netværk er både eksternt og internt

Er essentielt i forbindelse med trendovervågning

”Open Innovation”

”First Tuesday”

Den store nationale udfordring

Netværk
disruptive technology
Disruptive Technology

The Impact of Sustaining and Disruptive Technological Change

Progress due to

Sustaining technologies

Performance

demanded at the high

end of the market

Product Performance

Performance

demanded at the low

end of the market

Disruptive

technological

innovation

Time

Source: C. Christensen, The Innovator’s Dilemma

prejekt vs projekt
Prejekt vs. Projekt
 • Prejekt er en arbejdsform for grupper, som skal skabe innovation
 • Det er vigtigt at man opholder sig i ikke-viden-land i længere tid
 • Formålet er at skabe ny høj-potent viden
 • I linsen udkrystalliseres innovationsmulighederne
 • Når mulighederne er identificeret starter den traditionelle projektfase
 • Klare paralleller til forskning
de forskellige samfundsformer
De forskellige samfundsformer
 • Perioderne
 • Bliver kortere og kortere
 • Findes for så vidt alle sammen endnu
 • Industrisamfundet synger på sidste vers i vesten med outsourcing og offshoring m.m.
dream society
Dream Society
 • Fælles træk med industrisamfundet at forbrugerne er passive
 • Virksomheden som en helhed hvor relationen til stakeholders er afgørende, denne relation plejes vha kommunikation
 • Historien er det centrale, og det er vel flygtigt
creative man s logik
Creative Man’s logik
 • Behovet for at udøve kreativitet og innovation er voksende
 • Interessepolarisering
 • Prosumentbegrebet
flere eksempler
Flere eksempler
 • Køkkener
 • Build a bear
 • Rejser
 • Har I nogen?
 • Det må også være et tema hos jer?
hvorfor fokus p innovation i det offentlige
Hvorfor fokus på innovation i det offentlige?
 • Er innovation nyt indenfor det offentlige?
 • Stigende samfundsmæssige forandringer
 • Ændret demografisk sammensætning
 • Stigende forventninger til serviceniveauet i det offentlige
 • Den offentlige sektor skal levere!
 • Fordi den hidtidige innovation har været usystematisk og tilfældig
 • Fordi det er sjovt!
slide27

Talent

Talent

-

-

krigen

krigen

Effektiviserings

Effektiviserings

Brugerkrav

Brugerkrav

krav

krav

Teknologisk

Teknologisk

Denoffentlige

Den offentlige

Medier

Medier

udvikling

udvikling

organisation

organisation

Eksterne chok

Eksterne chok

Konkurrence

Konkurrence

Globalisering

Globalisering

Hvorfor offentlig innovation - drivkræfterne

ledelse af innovative medarbejdere
Ledelse af innovative medarbejdere
 • Veksle mellem fortid, nutid og fremtid
 • Dialog, netværk, empati
 • Ikke alle kan lære det
 • Giv plads til fejl
 • Find balancen mellem kreativitet og handling
 • Usikkerhedskommunikation
 • Læring foregår parallelt med udviklingsprojekter
innovationskultur
Innovationskultur
 • Handler bl.a. om øget arbejdsglæde
 • Handler også om at øge innovationskapaciteten
 • At implementere en innovationskultur har mange paralleller til værdibaseret ledelse
 • Anvendelse af Målrettet kreativitet er en måde at synliggøre værdien
kreativitet
KREATIVITET
 • “Kreativ” kommer af det latinske creare, som betyder at skabe
 • ”Kreativ” er som udgangspunkt et positivt ladet ord
 • Hvad er kreativitet egentlig?
 • Den mest dækkende definition i denne sammenhæng er : ”En systematik til at bryde med vanetænkning”
den kreative proces ressourceafvejning1
Ressourceforbrug

Grænseoverskridende ideer

Optimering af personale

Medansvar for implementering

Understøtter tværfagligt samarbejde / teams

Afsmittende effekt på den generelle virksomhedskultur

Forstadiet til innovation

DEN KREATIVE PROCES RESSOURCEAFVEJNING
hjernen set fra oven
HJERNENSet fra oven

VENSTRE

HJERNEHALVDEL

HØJRE

HJERNEHALVDEL

Logisk

Sekventiel

Verbal

Lineær

Analytisk

Rationel

Eksplicit

Intuitiv

Nonverbal

Visuel

Kreativ

Holistisk

Artistisk

Humoristisk

Legesyg

Rumlig

hjernen
HJERNEN

SET FRA OVEN

 FREMAD

A

B

A: følelsesladede situationer og ansigter

B: følelsesladede situationer med afkodning

kreative teknikker arbejdsmodel

1

2

3

KREATIVE TEKNIKKERARBEJDSMODEL

Fokusering

Idéskabelse

Idékvalificering

kreative teknikker de tre b lger
KREATIVE TEKNIKKERDE TRE BØLGER
 • Erfaringsmæssigt tre bølger i idéskabelsen
  • Banale ideer
  • Vilde og urealistiske ideer
  • Vilde og anvendelige ideer
 • Bølge 2 og 3 kræver en indsats og engagement
den kreative proces krav til proceslederen
Viden om kreative teknikker

Erfaring i brugen af kreative teknikker

Gennemslagskraft

Evne til at motivere andre

Struktureret

Situationsfornemmelse

Kreativ?

DEN KREATIVE PROCES KRAV TIL PROCESLEDEREN
innovationsmilj
Innovationsmiljø

Colon : Mødestedet

innovationsmilj1
Innovationsmiljø

Idé galleriet

innovationsmilj2
Innovationsmiljø

Inspiration og provokation

slide43

Trendovervågning

Prejekt

Innovation som strategi

Idé opstår

Innovationsledelse

Analyse

Målrettet

kreativitet

Værdiskabelse

Innovationsflow

Kultur

Stage Gate

den korte variant
Den korte variant
 • Innovation er ikke et mål i sig selv, snarere et middel til at nå sine mål
 • Innovation skal ikke være noget man tager frem ved festlige lejligheder, det skal ind i hverdagen
 • En start er følgende tre ”enkle” step:
  • Definér innovation
  • Hvad er succeskriteriet
  • Hvordan skal det måles