psykiske utfordringer ved ms n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psykiske utfordringer ved MS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psykiske utfordringer ved MS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Psykiske utfordringer ved MS - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Psykiske utfordringer ved MS. Guro Steffensen Psykologspesialist Avdeling for nevrologi & RSA Brøset St Olavs Hospital. Det å bli diagnostisert med en kronisk sykdom som MS kan i seg selv være en psykisk belastning. Hva vil jeg være i stand til å gjøre i fremtiden?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Psykiske utfordringer ved MS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psykiske utfordringer ved ms

Psykiske utfordringer ved MS

Guro Steffensen

Psykologspesialist

Avdeling for nevrologi & RSA Brøset

St Olavs Hospital

slide3
Hva vil jeg være i stand til å gjøre i fremtiden?
 • Sykdomsforløp ved MS er svært forskjellig, og usikkerheten vedrørende prognose kan være det verste å forholde seg til.
reaksjoner
Reaksjoner
 • Alle reagerer forskjellig på å få diagnosen MS, og det finnes ikke noen fasit eller ”oppskrift” på hvordan man skal reagere.
slide5
Sjokk
 • Fornektelse
 • Lettelse
slide6
Sinne
 • Frustrasjon
 • Angst
slide7
Sorg
 • Fremtidsplaner
 • Deltakelse i aktiviteter
 • Fysiske begrensninger
 • Arbeidsevne
slide8
Det å få en kronisk sykdom medfører ofte at man må redefinere bildet av seg selv.
 • Det er viktig å ta sykdommen på alvor, ta nødvendige hensyn og gjøre tilpasninger, men ikke la sykdommen ta for stor plass.
 • Et aspekt forteller ikke hele historien om en person.
slide9
Heller enn å ha et mål om å forsone seg med/akseptere sykdommen handler det kanskje mer om å lære seg å håndtere den og gjøre tilpasninger.
slide10
Endret perspektiv og prioriteringer
 • Visse ting kan få større eller mindre betydning enn tidligere
 • Endringer i livet kan medføre nye interesser og arenaer
psykiske lidelser og ms
Psykiske lidelser og MS
 • Depresjon
 • Om lag 50 %
 • Mange faktorer kan bidra
slide12
Store livsbelastninger
 • Uvisshet
 • Bivirkning av medisiner
 • Del av selve sykdommen
 • Kognitive vansker som medfører begrensninger i yrkesliv og sosialt
slide13
Ikke relatert til sykdommens alvorlighetsgrad
 • Depresjon ved MS viser typisk mindre av apati og sosial tilbaketrekning, og mer fremtredende irritabilitet samt bekymringstanker
slide14
Humørsvingninger
 • Om lag 40 %
 • Sykdommen i seg selv kan medføre vansker med å regulere følelser og uttrykkelsen av disse
 • Mange faktorer kan bidra
slide15
”Dette er ikke hvem jeg er”
 • Partnere og øvrig familie fremhever ofte dette som den mest fremtredende endringen psykisk
 • Lettere å forstå og tolerere svingninger når man vet at det er en del av sykdommen
fatigue
Fatigue
 • Over 80 %
 • Ofte symptomet som har størst negativ innvirkning på fungering og livskvalitet
 • Fatigue Depresjon
 • Virker inn på hverandre, - felles mekanisme?
slide17
Fatigue og depresjon har mange felles trekk
 • Slitenhet
 • Lite motivasjon og initiativ
 • Igangsettingsproblemer
 • Søvnforstyrrelser (om lag 60 %)
forebygging og behandling
Forebygging og behandling
 • Informasjon
 • Deltakelse i fritids- og øvrige aktiviteter utenfor hjemmet
 • Tilpasset fysisk aktivitet
 • Sosial støtte
 • Grupper
slide20
Tilpasninger og realistiske mål og planer gir mestring
 • Samtalebehandling
 • Medikamentell behandling
stress
Stress
 • Stress er i seg selv uunngåelig og en del av livet
 • Fokus på håndtering og hvordan leve med stress
 • Stressmestring
 • Avspenning
slide22
Stress har blitt fremstilt som en mulig utløsende faktor for utbrudd, men forskningen viser blandede funn
 • Enkeltstående belastninger versus kontinuerlig stress
 • Psykologi Immunologi
men du ser jo s godt ut
Men du ser jo så godt ut!
 • De ”usynlige” symptomene
 • For eksempel fatigue, smerter og kognitive vansker
 • Det kan være stor forskjell på hvordan man føler seg på innsiden, og reaksjonen man møter – men du ser jo så godt ut!
slide24
Man kan oppleve at symptomene ikke blir tatt på alvor, og at man begynner å tvile på egne opplevelser.
 • Dette kan påvirke selvtilliten/ selvbildet.
kognitive vansker
Kognitive vansker
 • Hva menes med kognitiv funksjon?
 • Påvirkes i ulik grad ved MS
slide26
Vanligst er vansker med:
 • Prosesseringshastighet
 • Oppmerksomhet
 • Innlæring og hukommelse
 • Eksekutive funksjoner
slide27
Det å oppleve kognitive vansker kan bidra til depresjon
 • Vansker med fungering på arbeid og sosialt
 • MS-forbundet har utarbeidet to brosjyrer om kognitive endringer
slide28
Tiltak hjemme og på arbeidsplassen med hensyn til type oppgaver, tilpasninger og hjelpemidler
 • Kompensering, tilpasning og trening
 • Gode tiltak i forhold til kognitive vansker kan bidra positivt for livskvalitet og psykisk helse
p r rende
Pårørende
 • Man får ikke MS alene
 • Kronisk sykdom hos et familiemedlem har følger for hele familien, noe som igjen påvirker pasienten og hvordan vedkommende forholder seg til sykdommen
 • Partnere kan ha andre mestringsstrategier, noe som kan gi opphav til problemer i parforholdet
slide30
Åpenhet om bekymringer og endringer i ”roller”
 • Pårørende har behov for mer enn ”å være med” og få informasjon
 • Anerkjennelse og en følelse av at man har noe å bidra med
 • Mestring skjer for de fleste i familien
slide31
Å være den sterke, støttende
 • Å tilpasse seg endringer
 • Å gi den gode støtten, for mye og for lite
 • Å ivareta egne behov
 • Sorg
slide32
Ensomhet
 • Sinne
 • Redsel og bekymring
 • Dårlig samvittighet
 • Å være den det ikke gjelder
foreldrerollen
Foreldrerollen
 • Et sårbart prosjekt
 • Samspillet med barna påvirker humør, selvbilde og tro på egen mestring
 • Aktiviteter, nye arenaer, kommunikasjon om sykdom med barna