Neurosurgery clinical tracers
Download
1 / 26

Neurosurgery Clinical tracers - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Neurosurgery Clinical tracers. Brain tumors. Introduction. เป็นโรคที่พบบ่อยของสาขาประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชประมาณ 500 รายต่อปี มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรุนแรง แม้มีอัตรารอดชีวิต แต่อาจทำให้เกิดความพิการได้ และมีโอกาสกลับเป็นซ้ำ บุคลากรในสาขามีศักยภาพ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Neurosurgery Clinical tracers' - tao


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Neurosurgery clinical tracers

NeurosurgeryClinical tracersIntroduction
Introduction

 • เป็นโรคที่พบบ่อยของสาขาประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชประมาณ 500 รายต่อปี

 • มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรุนแรง แม้มีอัตรารอดชีวิต แต่อาจทำให้เกิดความพิการได้ และมีโอกาสกลับเป็นซ้ำ

 • บุคลากรในสาขามีศักยภาพ

 • สาขามีความพร้อมในเรื่องของ technologyการรักษา


Goals
Goals

 • อัตราผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงหลังผ่าตัดไม่เกิน 2 %

 • อัตราการงด เลื่อนผ่าตัด ไม่เกิน 3 %

 • จำนวนวันนอนในโรงพยาบาล Uncomplexน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 วัน, complexน้อยกว่าหรือเท่ากับ 21วัน

 • อัตราผู้ป่วยได้รับการวางแผนจำหน่ายสำเร็จ 100 %


Problems
Problems

 • ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ปริมาณมาก ผ่าตัดไม่ทัน

 • ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลนานกว่าที่ควรจะเป็น

 • ไม่มีเตียงรับไว้ในโรงพยาบาล

 • การงดผ่าตัด

 • การเลื่อนการผ่าตัด

 • ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น


Problems1
Problems

 • การรักษาทำได้ไม่ครบวงจร เช่น หลังผ่าตัดเหลือเนื้องอกขนาดเล็กต้องส่งไปรับการทำ radiosurgery ที่โรงพยาบาลอื่น


Processes
Processes

 • OPD

 • Ward

 • OR

 • ICU

 • Refer


OPD

 • Preoperative work up

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

Laboratoryเจาะไม่ครบตามที่จำเป็นและไม่เจาะก่อนผ่าตัดนานจนเกินไป

FilmCT, MRI สูญหาย

กำหนด routine lab ของทางหน่วย Neuro และจองเลือดจาก OPD

เตรียม Filmให้ครบก่อนรับไว้ในโรงพยาบาล

Imaging center


OPD

 • Consultation

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

ขาดการปรึกษาแพทย์สาขาอื่นร่วมประเมินและดูแลก่อนผ่าตัดทำให้การดูแลรักษาไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

คิวรับปรึกษานาน

ควรปรึกษาแพทย์สาขาอื่นที่ต้องร่วมให้การประเมินและดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่แผนกผู้ป่วยนอก

มีการประสานกันระหว่างภาควิชาในการปรึกษาที่แผนกผู้ป่วยนอก


OPD

 • การจองเตียงผ่าตัด

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

คิวการผ่าตัดนาน

ทำผ่าตัดนอกเวลา เพิ่มจำนวนเตียงไอซียู และบุคคลากร


OPD

 • การติดตามการรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัด

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

ข้อมูลการรักษา, การผ่าตัดไม่ครบถ้วน

แพทย์ประจำบ้านรับผิดชอบเรื่องการสรุป summary chart ให้มีประสิทธิภาพและตรวจก่อนคืน OPD card


Ward

 • Preoperative

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยให้ครอบคลุมตั้งแต่ที่แผนกผู้ป่วยนอกโดยแพทย์เจ้าของไข้

ทบทวนการให้ข้อมูลที่ผู้ป่วยได้รับโดยพยาบาล

วินิจฉัยโรคร่วมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดที่ OPD

ผู้ป่วยไม่ทราบข้อมูลเรื่องโรคการรักษา, ความเสี่ยง, การพยากรณ์โรค, และระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล

การรักษาโรคร่วมก่อนผ่าตัด


Ward

 • Preoperative

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

การเขียน Consent form ไม่สมบูรณ์

ผู้ป่วยรายที่ต้องรับไว้ในรพ.เพื่อผ่าตัดให้แพทย์เจ้าของไข้ให้ข้อมูลและเซ็น consent form ตั้งแต่แผนกผู้ป่วยนอก


Ward

 • Postoperative

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

ผลแทรกซ้อนจากการที่ออกจากไอซียูเร็วเกินไป

ผลแทรกซ้อนจากการที่วอร์ดดูแลไม่ทั่วถึงจากบุคคลากรไม่พอ

เพิ่มจำนวนเตียงไอซียู

เพิ่มจำนวนบุคคลากรให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ป่วย


Ward

 • Postoperative

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

การปรึกษาการฉายรังสี ผู้ป่วยอาศัยอยู่ต่างจังหวัดและทางรังสีรักษาไม่มีเตียง ทำให้ผู้ป่วยต้องอยู่รพ.ต่อนานหลังผ่าตัดทำให้มีผลกระทบเรื่องจำนวนเตียง

ประสานงานกับหน่วยReferเพื่อส่งผู้ป่วยไปรับรังสีรักษาต่อที่รพ.ที่อยู่ใกล้บ้าน

ปรึกษารังสีรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกในช่วงที่มา follow-up


Ward

 • Postoperative

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

Routine consultation เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยที่มี disability

การตัดสินใจปรึกษาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, กายภาพบำบัดช้า


Ward

 • Postoperative

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

-มีเกณท์การคัดกรองผู้ป่วยชัดเจน

- มีการให้ข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่ OPD

ไม่สามารถ Discharge planning ได้ตาม LOS ที่กำหนด

ระยะเวลาการอยู่รพ. ผู้ป่วยไม่ซับซ้อนควรน้อยกว่า 10 วันและผู้ป่วยซับซ้อนควรน้อยกว่า 21 วัน


Ward

 • Postoperative

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

-ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยก่อนกลับบ้านเรื่องการปฏิบัติตนและการติดตามการรักษา

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมผู้ป่วย/care giver ก่อนกลับบ้าน

-ติดต่อปสง.กับรพ.ที่เกี่ยวข้องและมีเครือข่ายการติดตามต่อเนื่อง

Discharge planning

ระยะเวลาการอยู่รพ. ผู้ป่วยไม่ซับซ้อนควรน้อยกว่า 10 วันและผู้ป่วยซับซ้อนควรน้อยกว่า 21 วัน


OR

 • งด/เลื่อนผ่าตัด ไม่เกิน 3 %

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

สั่งเครื่องมือผ่าตัดเพิ่ม

จัดทำบัญชีประวัติและการดูแลรักษาเครื่องมือผ่าตัด

ขาดเครื่องมือผ่าตัด


OR

 • ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลังผ่าตัด ไม่เกิน 2 %

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

เพิ่ม Intraopertive neurophysiologic

monitoring

ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลังผ่าตัด


OR

 • ภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่า 0 %

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

-จัดทำคู่มือการจัดท่าผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด

-มีแนวปฏิบัติในการจัดท่าผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด และprotect skin

Nerve injury

Pressure ulcer


ICU

 • การใช้เตียง ICU

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

เพิ่มจำนวนเตียงไอซียู

กำหนดเกณฑ์ admittion criteria ใน ICU

จำนวนเตียงไม่พอกับการผ่าตัด


ICU

 • ReadmitICU 0 %

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

การกำหนดหลักเกณฑ์การออกจากไอซียู

ผู้ป่วย readmit ICU


อื่นๆ

ประเด็นปัญหา

การแก้ไข

รวบรวมข้อมูลและเสนอคณะฯเพื่อแก้ไข

ไม่มีradiosurgery ต้องส่งรักษาที่โรงพยาบาลอื่น


Plans to excellence
Plans to excellence

 • OPD

  • ปรับระบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนรับไว้ในรพ.

 • Ward

  • การทำ Discharge planning


Plans to excellence1
Plans to excellence

 • OR

  • Intraoperative neurophysiologic monitoring

  • การทำประวัติเครื่องมือและการดูแลรักษาเครื่องมือผ่าตัด

 • ICU

  • เกณฑ์การรับและจำหน่ายออกจาก ICU

  • เพิ่มจำนวนเตียง


ad