slovensk jazyk a literat ra n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slovenský jazyk a literatúra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slovenský jazyk a literatúra

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Slovenský jazyk a literatúra - PowerPoint PPT Presentation


 • 275 Views
 • Uploaded on

Slovenský jazyk a literatúra. Literárne druhy: Lyrika - základné pojmy ( napr. rytmus, metrum, verš, voľný verš, rým, strofa, automatický text, sonet...), druhy lyriky ( napr. úvahová, opisná, náladová, osobná, prírodná, spoločenská, ľúbostná, čistá...), základné lyrické žánre

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Slovenský jazyk a literatúra' - tanya-oconnor


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Literárne druhy:

 • Lyrika - základné pojmy ( napr. rytmus, metrum, verš, voľný verš, rým, strofa, automatický text, sonet...), druhy lyriky ( napr. úvahová, opisná, náladová, osobná, prírodná, spoločenská, ľúbostná, čistá...), základné lyrické žánre
 • Epika - základné pojmy ( napr. dejová línia a jej formy, rozprávač a jeho formy, postavy, priama reč, nepriama reč ...), druhy epiky ( napr. veľká, stredná, krátka), základné epické žánre ( napr. román (jeho druhy), novela, poviedka...), kompozičné postupy
 • Dráma – základné pojmy (napr. monológ, dialóg, replika, scenár, premiéra, repríza ...), základné dramatické žánre ( napr. komédia, tragédia, absurdná dráma ...)
slide3

Umelecké prostriedky – základné umelecké prostriedky – ich charakteristika ( napr. anafora, epifora, epanastrofa, epizeuxa, metafora, personifikácia, prirovnanie, epiteton, symbol ...)

 • Veršové systémy – druhy veršových systémov ( časomiera, sylabotonický veršový systém, sylabický veršový systém), charakteristika veršových systémov – základné vlastnosti, využitie v literatúre (predstavitelia)
slide4

Dejiny umenia a literatúry

 • Antická literatúra – grécka – charakteristika obdobia, predstavitelia

rímska - charakteristika obdobia, predstavitelia

 • Humanistická a renesančná lit. – svetová - charakteristika obdobia, predstavitelia

slovenská - charakteristika obdobia, predstavitelia

 • Baroková literatúra – svetová - charakteristika obdobia, predstavitelia

slovenská - charakteristika obdobia, predstavitelia

slide5

Klasicizmus – svetový - charakteristika obdobia, predstavitelia

slovenský - charakteristika obdobia, predstavitelia

 • Romantizmus – svetový - charakteristika obdobia, predstavitelia

slovenský - charakteristika obdobia, predstavitelia (štúrovci)

 • Realizmus – svetový - charakteristika obdobia, predstavitelia

slovenský - charakteristika obdobia, predstavitelia

slide6

Literárna moderna – svetová - charakteristika obdobia, predstavitelia

slovenská - charakteristika obdobia, predstavitelia

 • Nadrealizmus v slovenskej literatúre - charakteristika tvorby, predstavitelia
 • Naturizmus (lyrizovaná próza) v slovenskej literatúre - charakteristika tvorby, predstavitelia
 • Svetová a slovenská literatúra 20. storočia - charakteristika obdobia, predstavitelia
lexikol gia
Lexikológia
 • Slovo - definícia,

významová a formálne stránka slova,

obsah významu slova a rozsah významu slova

 • Slovná zásoba – druhy slovnej zásoby,

systém v slovnej zásobe,

slovníky a ich typy

 • Obohacovanie slovnej zásoby – tvorenie slov

pretváranie slov

preberanie slov

syntax
Syntax
 • Veta – definícia

druhy viet

 • Vetné členy – hlavné (podmet, prísudok)

vedľajšie (prívlastok, predmet, príslovkové určenie)

 • Sklady – definícia

druhy skladov

 • Súvetie – definícia

druhy súvetí – priraďovacie súvetia

podraďovacie súvetia

zložené súvetia

morfol gia
Morfológia
 • Slovné druhy – charakteristika a klasifikácia
 • Gramatické kategórie – rod, číslo, pád

- osoba, číslo, čas, spôsob, rod, vid

fonetika fonol gia
Fonetika, fonológia
 • Prozodické vlastnosti reči

melódia – definícia, druhy melódií

prízvuk – definícia, druhy prízvuku

dôraz – definícia

pauza – definícia, druhy prestávok

tempo – definícia

rytmus – definícia

 • Ortoepia – charakteristika vednej disciplíny

- výslovnostné štýly

 • Písmo – historický vývin písma

- druhy písma

jazyk
Jazyk
 • Jazyk – vznik a vývin jazyka

- slovanské jazyky

 • Národný slovenský jazyk – vznik a vývin slovenského jazyka

- formy slovenského jazyka: spisovná forma, štandardná forma, subštandardná forma, nárečová forma

 • Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou
slohov postupy
Slohové postupy
 • Informačný slohový postup – zákl. znaky, žánre
 • Opisný slohový postup – základné znaky, žánre
 • Rozprávací slohový postup – základné znaky, žánre
 • Výkladový/úvahový slohový postup – základné znaky, žánre
jazykov t ly
Jazykové štýly
 • Hovorový štýl – základné znaky, žánre
 • Náučný štýl – základné znaky, žánre
 • Umelecký štýl – základné znaky, žánre
 • Administratívny štýl – základné znaky, žánre
 • Publicistický štýl – základné znaky, žánre
 • Rečnícky štýl – základné znaky, žánre
autori a diela
Autori a diela
 • Hviezdoslav – poézia, lyrické cykly
 • H.Gavlovič: Valaská škola, S.Chalupka: Mor ho!, J.Botto: Smrť Jánošíkova
 • M.Kukučín : Keď báčik z Chochoľova umrie, J.G.Tajovský: Maco Mlieč
 • B. S. Timrava: Ťapákovci
 • FrancescoPetrarca: Spevník
 • A. Sládkovič: Marína
 • J. Kollár: Slávy dcera
 • W. Shakespeare: Hamlet; Jozef Gregor-Tajovský: Statky-zmätky
 • Ján Palárik: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch ; Moliére: Lakomec
slide15

Milo Urban: JašekKutliak spod Bučinky; RomainRolland: Peter a Lucia

 • M. Kukučín: Dom v stráni; H. Balzac: Otec Goriot ; E. M. Remarque: Na západe nič nového
 • Ivan Krasko, Ján Kostra, Paul Verlaine
 • Ján Smrek, Rudolf Dilong
 • Rudolf Fabry, GuillaumeApollinaire
 • Miroslav Válek , Milan Rúfus
 • Martin Kukučín – Dom v stráni, Jozef Cíger Hronský – Jozef Mak
 • Dobroslav Chrobák – Drak sa vracia
 • Dušan Dušek
 • Alfonz Bednár – Kolíska, Ladislav Mňačko– Ako chutí moc, Jerome D. Salinger– Kto chytá v žite
 • Dominik Tatarka– Démon súhlasu, Rudolf Sloboda, Dušan Mitana, Dušan Dušek,UmbertoEco, V. Nabokov
slide16

Sofokles – Antigona, William Shakespeare – Hamlet, Ivan Bukovčan – Kým kohút nezaspieva

 • Vergilius – Aeneis, Ovidius– prehľad tvorby, Horacius - prehľad tvorby
 • Konštantín a Metod
 • FrancescoPetrarca– (Spevník), DanteAlighieri– Božská komédia
 • HugolínGavlovič– Valaská škola mravúv stodola
 • J. Kollár, J. Hollý
 • G. G. Byron, J. W. Goethe
 • V. Hugo, K. H. Mácha, A. Puškin
 • štúrovci
 • J.Kalinčiak, J.M. Hurban
 • L.N Tolstoj,F.M. Dostojevskij,H. deBalzac,G. deMaupassant, E. Zola
 • S.H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav, M. Kukučín, B.S.Timrava, J.G. Tajovský, T. Vansová
slide17

P. Verlaine, J. Rimbaud

 • I. Krasko, V. Roy
 • M. Urban, Ľ. Ondrejov, D. Chrobák, M. Figuli, F. Švantner
 • I. Stodola, J. Barč - Ivan
 • E.M. Remarque, W. Saroyan
 • A. Solženicyn, B. Pasternak
 • J.P.Sartre, A. Moravia, A. Camus
 • J. Kerouac, V. Nabokov
 • J. Heller
 • T. Williams, S. Beckett
 • D. Tatarka, V. Mináč, F. Hečko
 • M. Lasica, J. Satinský, S. Štepka