20 metody zpracov n digit ln ch dat d lkov ho pr zkumu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
20. Metody zpracování digitálních dat dálkového průzkumu PowerPoint Presentation
Download Presentation
20. Metody zpracování digitálních dat dálkového průzkumu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

20. Metody zpracování digitálních dat dálkového průzkumu - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

20. Metody zpracování digitálních dat dálkového průzkumu. DPZ. DPZ- Dálkový průzkum země Soubor metod a technických postupů, zabývajících se pozorováním objektů a jevů na zemském povrchu a ve styčných podpovrchových a nadzemních vrstvách bez přímého fyzického kontaktu s nimi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '20. Metody zpracování digitálních dat dálkového průzkumu' - tanner-hull


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
DPZ

DPZ- Dálkový průzkum země

 • Soubor metod a technických postupů, zabývajících se pozorováním objektů a jevů na zemském povrchu a ve styčných podpovrchových a nadzemních vrstvách bez přímého fyzického kontaktu s nimi.
 • je věda o získávání informací o zemském povrchu bez přímého kontaktu pomocí snímání a zaznamenávání odražené nebo vyzářené energie, dále pak zpracování a analýza využití těchto technologií
 • Je to nejdražší způsob jak vytvořit obrázek
dpz kvalita dat
DPZ - kvalita dat

Základním principem je nalézt souvislost mezi naměřenou radiometrickou veličinou (např. zářivý tok, intenzita záření,..) a vnitřními parametry látkového prostředí, které záření odrazilo nebo vyzářilo.

 • Vnější parametry - technické parametry přístroje, atmosférické vlivy, geometrické uspořádání měření a intenzita zdroje měřeného záření
 • Vnitřní parametry - udávají druh nebo stav měřeného objektu (hmotnost, vlhkost, obsah chlorofylu ..)
dpz formulace lohy
DPZ - formulace úlohy

Úloha zpracování dat je odlišná dle toho jaká data byla naměřená a jakou informaci je třeba získat

 • Přímá úloha- v daném místě jsou známy všechny vnitřní parametry látkového prostředí a všechny charakteristiky dopadajícího záření, pak lze určit radiační veličiny, které popisují záření vycházející z daného zkoumaného místa
 • Nepřímá (obrácená) úloha- známy radiační veličiny popisující dané prostředí a charakteristiky dopadajícího záření, pak lze určit vnitřní parametry látkového prostředí

úloha typická pro praktické aplikace DPZ

digit ln zpracov n dat
Digitální zpracování dat

Primárně získávání digitálního obrazu, ten je vytvořen konstrukcí snímacího zařízení (např. zobrazovací skenery)

Reálný svět má prakticky neomezenou geometrickou rozlišovací schopnost, nutno počítat s určitou generalizací zobrazované reality

Je třeba zvolit určitou konečnou největší rozlišovací úroveň, pro elementární část obrazu se ustálil název pixel

Výsledný digitální obraz se tedy skládá z množství na sebe navazujících pixelů ve vodorovném a svislém směru

digit ln zpracov n dat1
Digitální zpracování dat

Digitální obraz je obrazová informace, které je převedená do číselné podoby, zahrnuje v sobě jak informace topografické tak informace tematické.

Hlavní typy operací:

 • 1. Rektifikace a restaurace dat (předzpracování obrazových záznamů)
 • 2. Zvýraznění obrazu
 • 3. Klasifikace
 • 4. Postklasifikační úpravy a spojování dat s jinými daty pro danou geografickou oblast
1 rektifikace a restaurace dat
1. Rektifikace a restaurace dat
 • Provádí se počáteční zpracování surových obrazových dat (např. odstranění náhodných a systematických chyb, úprava geometrického zkreslení a radiometrická kalibrace, potlačení poruch obrazu, eliminace šumu aj.)
 • Korekce:
  • geometrické
  • radiometrické
geometrick korekce
geometrické korekce
 • Vyloučení zkreslení tak, aby bylo možno snímek vlícovat do mapy
 • Zdrojem zkreslení jsou změny:
  • výšky letu, polohy nosiče a jeho rychlosti,
  • zakřivení Země a její rotace
  • výškové změny reliéfu terénu
  • vlastnosti senzoru
radiometrick korekce
radiometrické korekce
 • Opravy dané kalibrací přístrojů
 • Opravy ze změny ozáření
 • Opravy náhodných radiometrických chyb
 • Opravy vyplývající z geometrie letu
 • Opravy ze stavu atmosféry
2 zv razn n obrazu
2. Zvýraznění obrazu
 • Vylepšení obrazu pro další vizuální interpretaci, aby se zvýšilo vizuální odlišení mezi jednotlivými prvky obrazu
 • Základní skupiny digitálního zvýraznění obrazového záznamu:
  • Bodové zvýraznění - manipulace s odstíny šedé
  • Prostorové zvýraznění - filtrace jednotlivých prvků
  • Spektrální zvýraznění - současná manipulace s dvěma a více spektrálními záznamy
3 klasifikace
3. Klasifikace
 • Je to vlastně náhrada vizuální analýzy automatickou, kdy se analýza provádí pomocí statistického rozhodovacího pravidla
 • Při hledání klasifikačních pravidel se vychází z toho, jakým způsobem se mění radiační veličina v závislosti na změně druhového nebo stavového parametru
 • Klasifikaci rozeznáváme:
  • řízená
  • neřízená
zen klasifikace
řízená klasifikace
 • Tréninkové stadium

Interpretátor si sám vybírá tzv. trénovaní plochy, jako

vzory pro jednotlivé třídy, které jsou od sebe spektrálně

odlišné

 • Klasifikační stadium

Vlastní klasifikace je prováděna počítačem, ten zařadí jednotlivé pixely do předem vybraných tříd

ne zen klasifikace
neřízená klasifikace
 • nepoužívá se tréninková množina
 • založena na principu, že pixely ze stejných nebo příbuzných ploch mají blízkou spektrální odezvu, a proto vytvářejí shluky; shluky pak vytvářejí třídy
 • po klasifikaci je nutné provést šetření, co vlastně jednotlivé třídy představují, a to na základě znalosti terénu a z dostupných materiálů
4 postklasifika n pravy
4. Postklasifikační úpravy
 • spočívají především ve vyhlazení výsledků pomocí nízkofrekvenčního filtru
 • postkvalifikační filtr musí být založen na logickém operátoru a ne na aritmetických operacích