Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Hvernig dugar krónan?. Krónan er nálægt sögulegu lágmarki á móti Evru. Gengi krónu á móti evru. Raungengi krónu er mjög stöðugt á móti evru. Raungengi krónu - Gagnvart evru, dollar og gengisvísitölu. Veltan hefur aukist verulega með tilkomu útlendinga. Velta á gjaldeyrismarkaði

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tannar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Raungengi kr nu er mj g st ugt m ti evru l.jpg
Raungengi krónu er mjög stöðugt á móti evru

Raungengi krónu

- Gagnvart evru, dollar og gengisvísitölu


Veltan hefur aukist verulega me tilkomu tlendinga l.jpg
Veltan hefur aukist verulega með tilkomu útlendinga

Velta á gjaldeyrismarkaði

- Dagsvelta í milljörðum króna


Sveiflur einnig l.jpg
Sveiflur einnig....

Gengissveiflur krónunnar

- 20 daga staðalfrávik gengisvísitölu (á ársgrundvelli)

40%

30%

20%

10%


Kerfisbreyting gjaldeyrismarka i l.jpg
Kerfisbreyting á gjaldeyrismarkaði

Raungengisþróun íslensku krónunnar

Spá

Erlendir spákaupmenn uppgötva krónuna


Slendingar urfa a grei a h rri vexti b i nafn l.jpg
Íslendingar þurfa að greiða hærri vexti – bæði nafn...

Vaxtamunur við útlönd

- Skammtíma nafnvaxtamunur


Og raunvexti l.jpg
... og raunvexti. nafn...

Raunvaxtamunur við útlönd

- 10 ára verðtryggður vaxtamunurEinhli a upptaka evru l.jpg
Einhliða upptaka evru nafn...

 • Ríkið þyrfti að kaupa upp allar krónur í umferð og setja evrur í staðinn.

  • U.þ.b. 60-70 ma.kr eða hálfur gjaldeyrisvarasjóðurinn

 • Ef einhliða upptaka evrunnar er trúverðug mun allt fjármálakerfið skipta um verðmæli um leið og grunnfé Seðlabankans er skipt út.

  • Ergó: Ríkið verður af 6-10mö.kr. á ári í myntsláttuhagnað.

60-70ma.kr.


A gangur a lausaf er lykilatri i l.jpg
Aðgangur að lausafé er lykilatriði nafn...

 • Einhliða upptaka evru gerir kröfu um að:

  • Íslenskar fjármálastofnanir hafi sama aðgang að lausafé á evrópska myntsvæðinu og á því íslenska

  • Verða að geta fengið fjármagn á evrópskum millibankamarkaði eða Repo við ECB

 • Flestar fjármálastofnanir landsins – a.m.k. þær stærri - ættu að hafa fulla burði til þessa.

 • Eftir því sem útrás viðskiptabankanna vindur áfram og stærri hluti af starfsemi þeirra færist til annarra landa verður einhliða upptaka evrunnar auðveldari og fýsilegri.


Spurning um lausafj rtryggingu l.jpg
Spurning um lausafjártryggingu nafn...

 • Einhliða upptaka evru skuldbindur ekki ECB til að taka að sér hlutverk lánveitanda til þrautavara

 • Einhver aðili verður að tryggja lausafjárstöðu fjármálakerfisins

 • Íslenska ríkið yrði því viðhalda evruvarasjóði, tryggja sér erlendar lánalínur, veita veð í lausafjárviðskiptum eða gera beinan þjónustusamning við Evrópska seðlabankann.

?


Einhli a upptaka er ekki litshnekkir fyrir sland l.jpg
Einhliða upptaka er ekki álitshnekkir fyrir Ísland nafn...

 • Einhliða upptaka er fullkomlega trúverðug

  • Ekki fóður fyrir spákaupmenn

  • Ekki viðurkenning á hagstjórnarmistökum

 • Einhliða upptaka er í samræmi við aðgerðir hinna smærri hagkerfa í Evrópu í gegnum tíðina.

  • Tenging Dana við evru

  • Benelux löndin og þýska markið

  • Færeyingar og danska krónan

 • Einhliða upptaka evrunnar af hálfu Íslendinga er fremur augljós kostur og getur ekki talist álitshnekkir í augum útlendinga


A sem m lir gegn uppt ku l.jpg
Það sem mælir gegn upptöku nafn...

 • Einhliða upptaka evrunnar er fullkomlega raunhæfur möguleiki sem hægt er að tala um af alvöru.

 • Það sem mælir helst á móti

  • Erfitt að taka upp evru einhliða við andstöðu ESB

  • Víðtæk pólitísk sátt verður að ríkja um upptökuna sjálfra

  • Íslendingar myndu missa sjálfstæði í peningamálum.

  • Íslenskir bankar þurfa að lánveitenda til þrautarvara

 • Þessi þrír vankantar kunna vel að gera það verkum að einhliða upptaka er pólitískt ómöguleg þrátt fyrir að vera hagfræðilega fýsileg.


Einkav dd einhli a evruv ing l.jpg
Einkavædd, einhliða evruvæðing? nafn...

 • Hagfræðingar hafa oft skipt einkvæddri upptöku á annarri mynt eða óformlegri myntvæðingu (e. unoffical dollarization) í þrjú stig.

 • Erlend mynt þjónar sem vörður verðmæta (store of value) fyrir þegna landsins.

  • T.d. skráning íslenskra fyrirtækja í evrum flokkast og erlend lántaka hérlendis.

 • Erlend mynt þjónar sem gjaldmiðill (medium of exchange) í viðskiptum milli þegna landsins.

  • Launagreiðslur í evrum - sem samið yrði um í miðstýrðum kjarasamningum eða samningum einstakra fyrirtækja við eigin starfsmenn. Opnað fyrir notkun evra í viðskiptum hér innanlands samsíða krónu

 • Erlend mynt þjónar sem verðmælir (unit of account) fyrir þegna landsins – þ.e. þeir hugsa í erlendri mynt þegar þeir taka hagrænar ákvarðanir.

  • Gagnger hugarfarsbreyting þjóðarinnarEvr pskir vextir l.jpg
Evrópskir vextir nafn...

 • Um leið og tilkynnt er um upptöku evru mun nafnvextir á Íslandi leita niður að vöxtum á Evrópska myntsvæðinu og skapa mikinn gengishagnað á öllum langtímaskuldabréfum í krónum með fastri kröfu.

 • Íbúðalánasjóður verður gjaldþrota þar sem lán sjóðsins eru uppgreiðanleg en ekki útgáfur sjóðsins – tugir milljarða leggjast á ríkissjóð.

 • Við upptöku munu nafnvextir vera nálægt því þeir sömu og í EMU – að viðbættu einhverju landsálagi fyrir Ísland.

 • Til þess að upptakan geti orðið að veruleika verður landið að uppfylla einhver stöðugleikaskilyrði – s.s. varðandi jafnvægi í þjóðarbúskapnum.

 • Lækkun nafnvaxta mun lækka raunvexti og hvetja hagkerfið áfram.Evr pskt fastgengi l.jpg
Evrópskt fastgengi nafn...

 • Myntbandalag hefur sömu áhrif og fast nafngengi á móti evru

 • Verð á skiptanlegum vörum (e. tradables) – þ.e. vörur sem hægt er að flytja á milli landa – mun verða fest niður. Einhverjar verðlagslækkanir – s.s. á landbúnaðarvörum gætu fylgt í kjölfarið. Skiptanlegar vörur eru um 50% af vísitölu neysluverðs.

 • Hins vegar mun lækkun nafnvaxta leiða til hækkana á óskiptanlegum vörum (e. non-tradables) sem ekki er hægt að flytja á milli landa s.s. þjónusta og húsnæði. Óskiptanlegar vörur eru um 50% af vístölu neysluverðs.

 • Festing nafngengis og lækkun nafnvaxta leiðir í fyrstu til kostnaðarlækkana hjá fyrirtækjum vegna lægri vaxta en síðan til þenslu, launahækkana og verðbólgu.

 • Þörf á miklum mótvægisaðgerðum – t.d. Í ríkisfjármálum – því annars er hætta á vítahring þar sem aukinn verðbólga mun lækka raunvexti sem mun hækka verðbólgu enn meira sem aftur mun lækka raunvexti og svo framvegis.

 • Ef vítahringur kemst á stað mun hann aðeins enda með því að útflutningsgreinar verða ósamkeppnishæfar og vinda verður ofan af launahækkunum með kreppu.Fj rfestingarr gj f til skamms t ma l.jpg
Fjárfestingarráðgjöf – til skamms tíma nafn...

 • Löng verðtryggð skuldabréf eru frábærar eignir í aðdraganda evruupptöku og einnig fyrstu árin eftir.

  • Lækkun nafn- og raunvaxta skapar gífurlegan gengishagnað

  • Verðtrygging kemur sér vel þegar verðbólga fer á skrið fyrst eftir upptöku.

 • Íslensk hlutabréf gætu einnig verið góður kostur

  • Eftirspurn eykst á hlutabréfamarkaði þar sem hlutabréfakaup verða ódýrari

  • Fjármagnskostnaður sumra félaga verður ódýrari

  • Stöðugleiki eykst á hlutabréfamarkaði þar sem fylgnin á milli krónu og hlutabréfa er afnumin.

 • Upptaka evru mun leiða til mikils skammtímaábata fyrir lífeyrissjóði landsins.


Slide23 l.jpg

Niðurstaða nafn...


Ni urst ur l.jpg
Niðurstöður nafn...

 • Efnahagsleg rök mæla með því fyrir Ísland að ganga í myntbandalag Evrópu.

  • Eðlilegt framhald af alþjóðavæðingu Íslands – enda afskaplega skrýtið að vera minnsta myntsvæði í heim við hlið þess stærsta. Gleymum gamaldags hagfræði.

 • Upptaka Evru er ekki lausn á skammtíma hagstjórnarvanda

  • Efnahagslífið færi í bál og brand þegar nafnvextir yrði allt í einu 3-4%

 • Myntbandalag Evrópu er ekki opið – án inngöngu í ESB

  • ESB vill nota efnahagsamvinnu sem gulrót fyrir pólitískri samþættingu

 • Einhliða upptaka evru er vel möguleg – en kostirnir eru ekki þeir sömu

  • Hér þarf að vega saman kostnað og ábata

 • Stjórnvöld ættu að gera fyrirtækjum auðvelt fyrir að lifa í nálægð við evruna!

  • Ef fyrirtæki vilja gera upp í evrum þá Vesskú!


ad