Download
hartelijk welkom voorlichtingsavond havo 3 en vwo 3 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hartelijk welkom Voorlichtingsavond HAVO 3 en VWO 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hartelijk welkom Voorlichtingsavond HAVO 3 en VWO 3

Hartelijk welkom Voorlichtingsavond HAVO 3 en VWO 3

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Hartelijk welkom Voorlichtingsavond HAVO 3 en VWO 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Veelzijdig VWO Ondernemende HAVO Hartelijk welkomVoorlichtingsavond HAVO 3 en VWO 3 Woensdag 16 oktober 2013

 2. WELKOM Fijn dat u er bent

 3. VWO 3 • Mentoren • A31 Jeroen Nieuwland • A32 Arthur Ruiter • I31 Elizabeth Rudolph en Nienke van Drooge • I32 Pieter Creemer en Peter van Leeuwen • G31 Ruben Kuyper en Myriam Tates • Laagcoördinator • Erik Wijnveen • Decaan • Ina Verbeek • Conrector • Eppo Groenewold

 4. Laagcoördinator Leerlingzaken: • Coördinatie mentoraat • Achterwacht bij problemen • Coachen/aanspreken van leerlingen (samen met mentor) • Verlofaanvragen • Algemene H3 / V3 –zaken e.wijnveen@reviusdoorn.nl k.kalsbeek@reviusdoorn.nl

 5. Belangrijk om te weten • Loesje – boekje • Meegegeven aan de leerlingen (en op de website) • Schoolgids • Op de website • Overgangsnormen • Op de website

 6. Punten van aandacht • Centraal inhaalmoment (maandagmiddag) • Absentiebeleid en ziekte(we bellen) • Beschikbaarheid (8.30 – 16.50)

 7. Rapportages • Rapport 1 21 november 2013 • Rapport 2 30 januari 2014 • Rapport 3 10 april 2014 • Rapport 4 17 juli 2014 • Ouderspreekuur 2 december 2013 • Ouderspreekuur 20 maart 2014

 8. Bevordering • Afgeronde punten (op één decimaal) optellen • Categorie2 vakken (mu, lo, tc, dra, con, BI): • < 6.0  één minpunt • > 7,5  één pluspunt • Maximaal één tekortpunt bij de kernvakken: (Ne, Wi, En) • Geen 3,4 of lager (voor TTO aanvullende normen) Bevorderd V3V4 of H3H4 Afstroom V3H4 of H3M4 Anders: doubleren.

 9. Over A3 V4? • Nederlands 6,5 • Engels 6,2 • Wiskunde 6,3 • Duits 5,5 • Frans 7,4 • Geschiedenis 5,5 • Aardrijkskunde 4,1 • Natuurkunde 5,0 • Scheikunde 4,8 • Beeldende vorming 6,1 • Economie 5,7 • Biologie 6,0 • Lichamelijke opvoeding 7,2 • Muziek 8,0

 10. Over A3 V4? 63,1 punten = 63 punten. Helaas dus niet over naar V4. • Nederlands 6,5 • Engels 6,2 • Wiskunde 6,3 • Duits 5,5 • Frans 7,4 • Geschiedenis 5,5 • Aardrijkskunde 4,1 63,1 punten • Natuurkunde 5,0 • Scheikunde 4,8 • Beeldende vorming 6,1 • Economie 5,7 • Biologie 6,0 • Lichamelijke opvoeding 7,2 gemiddeld: 7,1 • Muziek 8,0 63, max 3 tekorten voor H4 Het zijn er 4. Resultaat: doubleren.

 11. Over H3  H4? 66,1 punten = 66 punten. Eén compensatiepunt = 67p 2 tekorten mag bij 67p. • Nederlands 5,1 • Engels 6,5 • Wiskunde 5,1 • Duits 5,5 • Frans 7,3 • Geschiedenis 5,5 • Aardrijkskunde 6,1 • Natuurkunde 6,0 • Scheikunde 5,9 • Beeldende vorming 7,1 Totaal: 66,1 • Economie 6 • Biologie 7,7 • Lichamelijke opvoeding 8,2 8,0 • Muziek 8,1 Echter: twee tekorten bij de kernvakken. Dus helaas niet over.

 12. Over A3 V4? Over met vlag en wimpel! • Nederlands 8,0 • Engels 6,1 • Wiskunde 8,1 • Duits 7,2 • Frans 7,0 • Geschiedenis 8,1 • Aardrijkskunde 7,4 • Natuurkunde 7,8 • Scheikunde 8,3 • Beeldende vorming 7,5 • Godsdienst 7,2 • Lichamelijke opvoeding 8,0 7,7 • Muziek 8,0

 13. De mentor • Eerste aanspreekpunt • Voert gesprekken • Helpt bij studievaardigheden en planning • Overlegt met vakdocent • Onderhoudt contacten met thuisfront • Legtindiennodig contact metlaagcoördinator en zorgteam

 14. Communicatie Per e-mail en soms telefoon. Graag: Controle e-mailadres en telefoonnummers (via het cijferportaal)

 15. HAVO 3 • Mentoren • H31 Minie Visser • H32 Cor van der Leeuw • H33 Lee Verkerk • Laagcoördinator • Karin Kalsbeek • Decaan • Mia Memelink • Conrector • Pauline Wenderich

 16. HAVO 3 De Ondernemende Havo! YoungEntrepreneurS! Ondernemerschap in school Start periode 3 Eigen (goede doelen) bedrijf Interesse, meedenken, meedoen? ondernemen@reviusdoorn,nl

 17. Straks • H31 Minie Visser 04 • H32 Cor van der Leeuw 51 • H33 Lee Verkerk 17 • A31 Jeroen Nieuwland 06 • A32 Arthur Ruiter 65 • I31 Elizabeth Rudolph, Nienke van Drooge 26 • I32 Pieter Creemer, Peter van Leeuwen 31 • G31 Ruben Kuyper, Myriam Tates 63

 18. Oriëntatie op Vervolgonderwijs Toelichting door decaan: mevr. Ina Verbeek

 19. InformatieavondTraject Profielkeuze VWO 3 en HAVO 3 2013/2014door: Ina Verbeekm.memelink@reviusdoorn.nl decaan HAVOi.verbeek@reviusdoorn.nl decaan VWO

 20. I. Wat komt er kijken bij kiezen? • Wie ben ik, wat kan ik, wat vind ik leuk ? Een beeld krijgen van je kwaliteiten en je wensen • Wat is er allemaal aan studies, werk, reizen etc Verder kijken dan….. • Wat kan ik kiezen en waarom kies ik iets ?

 21. Wie ben ik ? Misschien moet je jezelf eerst tegenkomen voordat je het kunt zijn Loesje

 22. II. Keuzebegeleidingslessen • Startdag workshops (3 dec. havo, 4 dec vwo) • Mentor • Decaan • Internet s-traject

 23. III. Profielkeuze: • Cultuur en Maatschappij • Economie en Maatschappij • Natuur en Gezondheid • Natuur en Techniek

 24. Elk profiel bevat:- Gemeenschappelijk deel- Profieldeel - Vrij deel.

 25. De vakken/onderdelen in het gemeenschappelijk deel zijn: • Verplichte vakken voor elke ll: - ned - eng - gd - 2e vr. taal (vwo) - lo - ma - ckv/kcv - anw (vwo) - ov

 26. Het profieldeel (vier vakken) is een vakkencombinatie die aansluit bij specifieke vormen van vervolgonderwijs. • Natuur en techniek: - wiskunde b - natuurkunde - scheikunde - biologie, wiskunde d of natuur, leven en technologie( alleen vwo)

 27. Vrije Deel: • 1 vak verplicht, 2e vak mag op vwo onder voorwaarden • Door school aangeboden vakken zoals Spaans of IB (2e vak alleen tto leerlingen)) • Vakken uit een ander profiel

 28. IV. Route: 1. keuzebegeleidingslessen in de maanden december en januari 2. voorlichtingsavond over de profielkeuze op 14 jan. 2014 - HAVO 15 jan. 2014 - VWO 3. adviezen docenten; voorlopige profielkeuze maart 4. gesprekken over voorlopige profielkeuze (indien gewenst met de ouders erbij) april 5. definitieve profielkeuze uiterlijk 1 mei

 29. V. Tot Slot • Beroepenoriëntatie: 28 januari 2014 • Vakkenmarkt: 3 februari februari 2014 • Lessencaroussel: - 25 februari 2014 VWO - 27 februari 2014 HAVO Info: www.reviusdoorn.nl-decanaat