Download
konflikty jak vznikaj jak je e it a jak jim p edch zet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONFLIKTY jak vznikají, jak je řešit a jak jim předcházet PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONFLIKTY jak vznikají, jak je řešit a jak jim předcházet

KONFLIKTY jak vznikají, jak je řešit a jak jim předcházet

188 Views Download Presentation
Download Presentation

KONFLIKTY jak vznikají, jak je řešit a jak jim předcházet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KONFLIKTYjak vznikají, jak je řešit a jak jim předcházet

 2. Všichni lidé si přejí žít v harmonii

 3. Konflikt v jednotlivci • Stres • Hněv • Nedostatek sebevědomí • Závislost

 4. Konflikty mezi lidmi • Napětí v manželství • Rodinné spory • Neshody s přáteli a sousedy • Konflikt v práci nebo ve škole

 5. Konflikt ve společnosti • Právní spory • Etnické napětí • Zneužívání moci • Války

 6. Část 1.Jaké jsou základní příčiny konfliktu ? • Část 2.Jakým způsobem můžeme konflikt vyřešit ? • Část 3.Jak konfliktům předcházet?

 7. Jaké jsou základnípříčiny konfliktu?

 8. všechno živé má dva účely existence • Účel celku • Užitek pro ostatní všechno živé • Účel jednotlivce • Podporuje jednotlivce

 9. Účel jednotlivce Účel celku Účel jednotlivce Účel celku Nesobeckost Sobectví

 10. Konflikt začíná v jednotlivci Sobectví Nesobeckost

 11. Rodina je místo, kde dochází k mnoha konfliktům, zejména mezi manželi. Je poměrně snadné být milý k někomu, koho vidím jen občas. Vidím jen lepší stránky jeho charakteru. Pokud jsou si dva lidé blízcí a důvěra a očekávání, které k sobě mají, není naplněno, často se cítí zranění a podvedení.

 12. Nesobeckost Sebeovládání Pokora Péče o druhé Žití pro ostatní Odpuštění Čestnost Štědrost Základ pro dobré vztahy

 13. Pokora obrací aroganci Pokora • Připouští, že ne vždy mám pravdu • Otevřenost k učení se od ostatních

 14. Štědrost obrací chtivost Štědrost • Dávání bez ohledu na výhodnost • Nabídka bez podmínek, nebo očekávání zisku

 15. Pravé vztahy • Žití pro ostatní • Bezpodmínečné dávání • Investuje a zapomene • Odpuštění

 16. Sobectví Neschopnost ovládat se Arogance Zneužívání Žití jen pro sebe Pomsta Podjatost Chtivost Základ pro falešné vztahy

 17. Falešné vztahy • Žití jen sám pro sebe • Podmínečné dávání • Propočítává co se vrátí • Udržuje si zášť

 18. Mění se a mají krátké trvání • Postrádají principy vyššího účelu • Je ovocem slabého charakteru

 19. Příčiny národních konfliktů • Národní zločiny uvalují břemeno na budoucí generace • Etnické křivdy

 20. Osobní volba – vyřešit nebo opakovat konflikty z minulosti Každý člověk předává dál buď problém a nebo řešení Minulost Budoucnost

 21. Jakým způsobem můžemekonflikt vyřešit?

 22. Lze vyřešit konflikt bojem? • Boj může být nezbytný • Kvůli sebeobraně • Z důvodu obrany slabšího • Boj neřeší konflikt • Poražení nepřítele neodpoví na jeho stížnosti a neukončí jeho nenávist • Poražení mají sklony k hledání příležitosti k odplatě

 23. Základ pro řešení konfliktu Morální & Etické hodnoty Konflikt musí být napraven spravedlivě, to znamená v souladu s univerzálními morálními & etickými principy

 24. 3 kroky jak postupovat při řešení konfliktu : • Každá ze stran musí objevit a uznat svojí část viny. Musí poznat, jak a čím poškodila druhou stranu a co tím způsobila. Obě strany potřebují navázat upřímný rozhovor a snažit se podívat se na danou situaci očima druhého. • Viník musí napravit chybu, které se dopustit, tak aby druhá strana byla schopna přijmout nápravu. • Znovu navázat dobré vztahy. Dohoda sama o sobě konflikt neřeší. Je třeba dosáhnout úplného usmíření.

 25. Viník Doznat chybu Provést náhradu Pokračovat až do odpuštění Oběť Vzít v úvahu vlastní chyby Přijmout náhradu Odpustit Pozice a úkoly účastníků sporu Jeden člověk se může ocitnout v obou rolích

 26. Jednotlivé kroky pře řešení konfliktu: • Vytvořit dobré podmínky pro komunikaci. Vystihnout správný okamžik a vybrat místo, kde se oba cítí dobře. • Každý by se měl zaměřit spíše na své vlastní chyby a slabosti a neobviňovat druhého. Vyhnout se pokud možno všem výlevům hněvu a křivdy. • Vnímat skutečnost jaká je. Často mohou být neshody způsobeny negativními zážitky z minulosti.

 27. Naučit se přijmout druhého, jaký je. Muž a žena jsou velmi rozdílní ve svých citech i psychice. To jak vnímají realitu, jak reagují na různé situace. Lidé dělají často tu chybu, že se snaží změnit jeden druhého. Některé věci se prostě změnit nedají. Pokud jeden druhého dokáže přijmout takového jaký je, často pak dokážou společně věci, které se dříve zdály nemožné. • Vážit si jeden druhého a dokázat ho ocenit. Hledat na druhém spíše jeho přednosti, než chyby. Nejlépe se uvědomíme hodnotu jeden druhého, když přijdou těžkosti. • Pokud nejsou lidé schopni vyřešit svůj problém sami, měli by vyhledat prostředníka. Může to být buď odborník, který je k tomu vyškolen nebo člověk, kterého si oba vážíme a respektujeme a víme o něm, že má potřebné zkušenosti..

 28. Pozice prostředníka ve sporu • Musí být nezávislý a respektovaný oběma stranami.Pomáhá najít oběma stranám společnou bázi, na které se mohou shodnout a začít hledat společnou cestu k řešení. Prostředník sám neřeší daný spor. Pouze povzbuzuje obě strany, aby dělaly společně kroky pro vyřešení konfliktu. • Musí být nestranný. I ta strana, která je viníkem musí mít pocit, že se jedná v jejím zájmu, a že jí nikdo nechce poškodit. Prostředník musí vytvořit takové podmínky, aby se obě strany cítily uspokojeny. K čemu by bylo např. to, že manželka by vyhrála spor, pokud by tím ztratila lásku svého manžela ? • Prostředník musí pomoci oběma stranám povznést se nad jejich pocity křivdy. Potřebuje znát charakter obou, aby je dokázal citlivě vést tak, aby byly schopny převzít zodpovědnost za řešení sporu. Konečným cílem prostředníka je znovu nastolit přátelství mezi oběma.

 29. Vždy, když řešíme nějaký konflikt, měli bychom mít na paměti, že jeho vyřešením nemůžeme nikdy nic ztratit , ať už jsme viník či poškozený, ale můžeme vždy jen získat. Také s každým úspěšně vyřešeným sporem se rozvine náš charakter a zlepší naše vztahy.

 30. Jak předcházet konfliktům? • Neustále pracovat na sobě, na svém charakteru a správném vnímání reality. • Žít v souladu s univerzálními principy. ( Mít správné centrum.) • Pohybovat se co nejvíc v okruhu působnosti a trávit co nejvíc času v oblasti důležitých a ne naléhavých věcí • Udržovat si vysoký stav svého osobního konta vztahů jak u sebe, tak u druhých

 31. „Nikdy se nezbavíme nepřítele zápasem nenávisti s nenávistí, nepřítele se zbavíme, když se zbavíme nenávisti.“ Martin Luther King