slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi PowerPoint Presentation
Download Presentation
2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 34
Download Presentation

2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi - PowerPoint PPT Presentation

tanisha-soto
118 Views
Download Presentation

2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 2. 2009-ÖSYS ile 2010-ÖSYS Arasındaki Fark 2009 YDS 2010 LYS-5 2009 ÖSS Edb-Sos.Bil. Tes. Mat-2 Tes. Sos. Bil.-2 Tes. Fen Bil.-2 Tes. Türkçe Tes. Mat-1 Tes. Sos. Bil.-1 Tes. Fen Bil.-1 Tes. Yab. Dil Tes. Yab. Dil Tes. 2010 YGS 2010 LYS-4 2010 LYS-1 2010 LYS-2 2010 LYS-3 Türkçe Tes. Tem.Mat. Tes. Sos. Bil. Tes. Fen Bil. Tes. Mat. Tes. Geo. Tes. Fiz.Tes. Kim. Tes. Bio. Tes. Tarih Tes. Coğ.-2 Tes. Fel.Gr. Tes. Türk D.veEd. Tes. Coğ.-1 Tes. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 3. 2010 ÖSYD’de Yapılan Değişikliklerin Amaçları • Her adayın yalnız cevaplamak istediği testlerin yer aldığı sınavlara katılmasını sağlamak. • Soru sayılarını arttırarak ölçme ve değerlendirmenin geçerliliğini arttırmak; şans faktörünün rolünü azaltmak. • Testlerin sürelerini ayırarak adayların test (ders) düzeyindeki bilgilerini sağlıklı biçimde ölçmek. • Puan türlerini arttırmak ve her yükseköğretim programı için daha uygun puan türünü belirlemek. • Bütün bunların sonunda, yerleştirme işlemlerinin geçerliliğini arttırmak. • Açık uçlu soruların da sorulabileceği bir sistem oluşturmak. • Bu amaçların tümü ikinci aşama Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS’lerde) gerçekleştirilecektir (6. amaç birkaç yıl sonra olmak üzere). • Öğrenci sayısı dikkate alındığında, birinci aşama Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) 1, 2 ve 4 gerçekleşecek; 3 ve 6 gerçekleşmeyecek; 5 ise kısmen gerçekleşecektir. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 4. Birden Çok Test İçin Ortak Süre Verilmesi Örnek: 50’şer soruluk Türkçe ve Mat .testlerinin 100 dakikada yanıtlanması Aday A Aday B Türkçe Testi Ayırdığı Süre Doğru Yanıt Sayısı Yanlış Yanıt Sayısı Ham Puan Değerlendirme 80 dakika 26 24 20 Yetersiz 20 dakika 20 - 20 İyi (ama boşlar ?) 20 dakika 20 - 20 İyi (ama boşlar ?) Ayırdığı Süre Doğru Yanıt Sayısı Yanlış Yanıt Sayısı Ham Puan Değerlendirme Mat. Testi 80 dakika 26 24 20 Yetersiz 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 5. 2010- ÖSYS Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) • Sınav Tarihi :11 Nisan 2010 Saat 10.00 • Testler ve Soru Sayıları  Türkçe testi: 40 soru  Temel Matematik Testi : 40 Soru  Sosyal Bilimler Testi : 40 Soru  Fen Bilimleri Testi : 40 Soru TOPLAM : 160 Soru • Sınav Süresi : 160 dakika • Testlerin Niteliği : Ortak müfredata dayalı testler 2009-ÖSS’deki ilk 4 test ile aynı niteliklere sahip • Soru Kitapçığı : Tek Soru Kitapçığı • Cevap Kağıdı : Tek Cevap Kağıdı 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 6. 2010- ÖSYS Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) • Birinci Aşama (YGS) Puan Türleri Testlerin Ağırlıkları (% olarak) Puan Türü Türkçe Tem. Mat. Sos. Bil. Fen Bil. YGS-1 20 40 10 30 YGS-2 20 30 10 40 YGS-3 40 20 30 10 YGS-4 30 20 40 10 YGS-5 37 33 20 10 YGS-6 33 37 10 20 SAY-1 Yerine SÖZ-1 Yerine EA-1 Yerine 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 7. 2010- ÖSYS Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) • YGS Puanlarının Değer Aralıkları: Her puan türündeki puanlar, en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacaktır. • Birinci Aşama (YGS) Taban Puanları ve Sağlayacağı Haklar: 1) Taban puan-1 : 140 puan Önlisans programları ile açıköğretim programlarını tercih etme hakkı. 2) Taban Puan-2 : 180 puan İkinci aşama sınavlara (LYS’lere) katılma hakkı. YGS puanlarından en az biri 180 ve üstünde olan adaylar LYS sınavlarından istediklerine katılma hakkını kazanacaklar. 3) Taban Puan-3 : 180 puan Birinci aşama (YGS) puanlarıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı (2009-ÖSYS’de SAY-1, SÖZ-1 veya EA-1 puanlarıyla girilen lisans programları için) 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 8. 2010- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) • Sınav Tarihleri Sabah (Saat 10.00) Öğleden Sonra (Saat 14.30) 19 Haziran 2010 YLS-1 : Matematik Sınavı YLS-5 : Yabancı Dil Cumartesi Sınavı 20 Haziran 2010 YLS-4 : Sosyal Bilimler Pazar Sınavı 26 Haziran 2010 YLS-3 : Edebiyat - Coğrafya Cumartesi Sınavı 27 Haziran 2010 YLS-2 : Fen Bilimleri Sınavı Pazar 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 9. 2010- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) • Sınavlar, Testler ve Soru Sayıları 1. Matematik Sınavı  Matematik testi : 50 Soru, 75 dakika  Geometri testi : 30 Soru, 45 dakika TOPLAM : 80 Soru, 120 dakika Notlar: 1) Matematik ve Geometri testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır. 2) Cevap Kağıdı iki test için ortak olacaktır. 3) Geometri testindeki soruların 8 tanesi Analitik Geometri sorusu olacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 10. 2010- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) • Sınavlar, Testler ve Soru Sayıları 2. Fen Bilimleri Sınavı  Fizik testi : 30 Soru, 45 dakika  Kimya testi : 30 Soru, 45 dakika  Biyoloji testi : 30 Soru, 45 dakika TOPLAM : 90 Soru, 135 dakika Notlar: 1) Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır. 2) Cevap Kağıdı üç test için ortak olacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 11. 2010- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) • Sınavlar, Testler ve Soru Sayıları : 3. Edebiyat - Coğrafya Sınavı  Türk Dili ve Edebiyatı testi : 56 Soru, 85 dakika  Coğrafya-1 testi : 24 Soru, 35 dakika TOPLAM : 80 Soru, 120 dakika Notlar: 1) Türk Dili ve Edebiyatı testi ile Coğrafya-1 testi için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır. 2) Cevap Kağıdı iki test için ortak olacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 12. 2010- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) • Sınavlar, Testler ve Soru Sayıları 4. Sosyal Bilimler Sınavı  Tarih testi : 44 Soru, 65 dakika  Coğrafya-2 testi : 16 Soru, 25 dakika  Felsefe Grubu testi : 30 Soru, 45 dakika TOPLAM : 90 Soru, 135 dakika Notlar: 1) Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır. 2) Cevap Kağıdı üç test için ortak olacaktır. 3) Felsefe Grubu testinde 10 Psikoloji, 10 Sosyoloji, 10 da Mantık sorusu yer alacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 13. 2010- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) • Sınavlar, Testler ve Soru Sayıları 5. Yabancı Dil Sınavı Yabancı Dil testi : 80 Soru, 120 dakika Notlar: 1) Yabancı Dil testi İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hazırlanacaktır. 2) Yabancı Dil testi için tek Soru Kitapçığı ve tek Cevap Kağıdı kullanılacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 14. 2010- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) • İkinci Aşama (LYS) Puan Türleri 1. MF Grubu Puan Türleri (SAY-2 yerine kullanılacak) Testlerin Ağırlıkları (% olarak) P. Türü Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. Mat. Geo. Fiz. Kim. Biyo. MF-1 11 16 5 8 26 13 10 6 5 MF-2 11 11 5 13 16 7 13 12 12 MF-3 11 11 7 11 13 5 13 14 15 MF-4 11 14 6 9 22 11 13 9 5 MF-1 puan türü Matematik Ağırlıklı Temel Bilim Programları için, MF-2 puan türü Fen Ağırlıkı Temel Bilim programları için, MF-3 puan türü Sağlık Bilimleri programları için, MF-4 puan türü ise Mühendislik ve Teknik Programlar için öngörülmüştür. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 15. 2010- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) • İkinci Aşama (LYS) Puan Türleri 2. TM Grubu Puan Türleri (EA-2 yerine kullanılacak ) Testlerin Ağırlıkları (% olarak) P. Türü Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. Mat. Geo. TD ve Edb. Coğ-1 TM-1 14 16 5 5 25 10 18 7 TM-2 14 14 7 5 22 8 22 8 TM-3 15 10 10 5 18 7 25 10 TM-1 puan türü az da olsa Matematik ağırlıklıdır. TM-3 puan türü az da olsa Türkçe-Edebiyat ağırlıklıdır. TM-2 puan türünde Matematik ile Türkçe-Edebiyat eşit ağırlıklıdır. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 16. 2010- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) • İkinci Aşama (LYS) Puan Türleri 2. TS Grubu Puan Türleri (SÖZ-2 yerine kullanılacak ) Testlerin Ağırlıkları (% olarak) P. Türü Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. TD ve Edb. Coğ-1 Tar. Coğ-2 Fel.Gr TS-1 13 10 12 5 15 8 15 7 15 TS-2 18 6 11 5 25 5 15 5 10 TS-1 puan türü sosyal programlar için, TS-2 puan türü dil (Türkçe, edebiyat) ve tarih programları için öngörülmüştür. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 17. 2010- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) • İkinci Aşama (LYS) Puan Türleri 4. Yabancı Dil Grubu Puan Türleri Testlerin Ağırlıkları (% olarak) P. Türü Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. Yab. Dil DİL-1 15 6 9 5 65 DİL-2 25 7 13 5 50 DİL-3 48 7 20 5 20 DİL-1 puan türü İngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı Dil Programları için, DİL-2 puan türü diğer “batı” Dil Programları için, DİL-3 puan türü ise ”doğu” Dil Programları için öngörülmüştür. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 18. 2010- ÖSYS İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) • LYS Puanları Değer Aralığı : Her puan türündeki puanlar, en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacaktır. • İkinci Aşama (LYS) Taban Puanı ve Sağlayacağı Haklar Taban Puan-3: 180 puan LYS puanlarıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 19. 2010- ÖSYS • 2009-ÖSYS Puan Türlerinin 2010 ÖSYS’deki karşılıkları 1. Önlisans, Açıköğretim ve Belirli (Meslek Lisesi çıkışlı adayların ek puanla girdiği) Lisans Programları 2009-ÖSYS2010-ÖSYS SAY-1 YGS-1 veya YGS-2 SÖZ-1 YGS-3 veya YGS-4 EA-1 YGS-5 veya YGS-6 2. Diğer (Mes. Lis. çıkışlı adayların ek puanla girdikleri dışındaki) Lisans Programları 2009-ÖSYS2010-ÖSYS SAY-2 MF-1, MF-2, MF-3 veya MF-4 SÖZ-2 TS-1 veya TS-2 EA-2 TM-1, TM-2 veya TM-3 DİL DİL-1, DİL-2 veya DİL-3 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 20. 2010- ÖSYS • Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) Değer Aralıkları OBP ve AOBP mevcut hesaplama yöntemine göre hesaplanacak, ancak değer aralığı “50 – 100” yerine “100 – 500” olacaktır.  Her okul için: En küçük OBP = 100 En büyük OBP = 500  Her okul için: En küçük AOBP 100 – 450 arasında (okulun YGS başarısına göre) En büyük AOBP = 500 (eğer tepede yığılma yoksa) 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 21. 2010- ÖSYS • Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması 1) Yerleştirme puanları hesaplanırken, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı(AOBP) katsayı (k) ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecektir. Y-YGS = YGS + (k x AOBP) Y-LYS-MF = LYS-MF + (k x AOBP) Y-LYS-TM = LYS-TM + (k x AOBP) Y-LYS-TS = LYS-TS + (k x AOBP) Y-LYS-DİL = LYS-DİL + (k x AOBP) AOBP katsayısının değeri, alan içi programlar için 0,15; alan dışı progralar için ise 0,13 olacaktır. LYS, YGS ve AOBP puanların en büyük değeri 500 olduğu için, yerleştirme puanının en büyük değeri: Alan içi programlarda: 500 + (0,15 x 500) = 575 Alan dışı programlarda ise: 500 + (0,13 x 500) = 565 olacaktır. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 22. 2010- ÖSYS • Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması 2) Meslek lisesi ve öğretmen lisesi çıkışlı adaylar kendi alanlarındaki lisans programlarına yerleştirilirken yerleştirme puanlarına eklenecek ek puan (0,05 x AOBP) olarak hesaplanacaktır. Ek puanın en büyük değeri 500 x 0,05 = 25 olacaktır. 3) YGS ve LYS puan türlerinin herhangi birinde ilk 1000’e giren adaylar, bu puan türü ile yerleştirilirken AOBP katsayısı, alan içi ve alan dışı tüm programlar için 0,15 olacaktır. 4) Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına merkezi sistemle yerleştirilen veya önkayıtla kaydolan adayların yerleştirme puanları hesaplanırken 0,15, 0,13 ve 0,05 katsayılarının yarısı alınacaktır (0,15 yerine 0,075; 0,13 yerine 0,65; 0,05 yerine de 0,025). 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 23. 2009 ve 2010 ÖSYS de Ortaöğretim Başarısının Etkisi (Alan içi Yerleşme) 2010-ÖSYS’de Alan İçi Programlara Yerleşmelerde 2009-ÖSYS’de Alan İçi Programlara Yerleşmelerde Aday B Aday A Aday A Aday B min 40 puan Okul Başarısından max 80 puan min 15 puan Okul başarısından max 75 puan Sınav Puanı X Sınav Puanı X + 40 Sınav Puanı X Sınav Puanı X + 60 Aday B’nin, aday A’ya yetişebilmek için sınavda 40 puan daha fazla alması gerekir. Bunun için de fazladan soruların % 23,7’sini doğru yanıtlamalıdır. Aday B’nin , Aday A’ya yetişebilmek için sınavda 60 puan fazla alması gerekir. Bunun için de fazladan soruların % 15’ini doğru yanıtlamalı. Sonuç: Alan İçi Programlara Yerleşmelerde Ortaöğretim Başarısının etkisi 2010’da, 2009’a göre azalmaktadır. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 24. 2009 ve 2010 ÖSYS de Ortaöğretim Başarısının Etkisi (Alan Dışı Yerleşme) 2009-ÖSYS’de Alan Dışı Programlara Yerleşmelerde 2010-ÖSYS’de Alan Dışı Programlara Yerleşmelerde Aday A Aday B Aday B Aday A min 15 puan Okul Başarısından max 30 puan min 13 puan Okul başarısından max 65 puan Sınav Puanı X Sınav Puanı X + 15 Sınav Puanı X Sınav Puanı X + 52 Aday B’nin, aday A’ya yetişebilmek için sınavda 15 puan daha fazla alması gerekir. Bunun için de fazladan soruların % 8,9’unu doğru yanıtlamalıdır. Aday B’nin , Aday A’ya yetişebilmek için sınavda 52 puan fazla alması gerekir. Bunun için de fazladan soruların % 12’sini doğru yanıtlamalı. Sonuç: Alan Dışı Programlara Yerleşmelerde Ortaöğretim Başarısının etkisi 2010’da, 2009’a göre artmaktadır. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 25. 2009 ve 2010 ÖSYS de Ek Puanın Etkisi 2009-ÖSYS’de 2010-ÖSYS’de Aday B Aday A Aday A Aday B Okul başarısından Y puan Y puan Ek: max 25 puan Ek: max 24 puan Y puan Okul başarısından Y puan Sınav Puanı X Sınav Puanı X + 24 Sınav Puanı X Sınav Puanı X + 25 Aday B’nin, aday A’ya yetişebilmek için sınavda 24 puan daha fazla alması gerekir. Bunun için de fazladan soruların % 14,2’sini doğru yanıtlamalıdır. Aday B’nin , Aday A’ya yetişebilmek için sınavda 25 puan fazla alması gerekir. Bunun için de fazladan soruların % 6,25’sini doğru yanıtlamalı. Sonuç: Ek Puanın etkisi 2010’da, 2009’a göre azalmaktadır. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 26. 2009 ve 2010 ÖSYS’de Alan İçi – Alan Dışı Farkı’nın 2010-ÖSYS’de 2009-ÖSYS’de Aday B (alan dışı) Aday A (alan içi) Aday A (alan içi) Aday B (alan dışı) max 65 ğuan max 75 puan Okul Başarısından max 80 puan max 30 puan Sınav Puanı X Sınav Puanı X + 50 Sınav Puanı X Sınav Puanı X + 10 Aday B’nin, aday A’ya yetişebilmek için sınavda 50 puan daha fazla alması gerekir. Bunun için de fazladan soruların % 29,6’sını doğru yanıtlamalıdır. Aday B’nin, aday A’ya yetişebilmek için sınavda 10 puan daha fazla alması gerekir. Bunun için de fazladan soruların % 2,5’ini doğru yanıtlamalıdır. Sonuç: 2009’da aşılması nerdeyse imkansız olan Alan İçi – Alan Dışı farkı, 2010’da çok azalmaktadır. 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 27. Puan Türü Örnekleri (Lisans) Yükseköğretim Programı2009 Puan Türü2010 Puan Türü Tıp SAY-2 MF-3 Diş Hekimliği SAY-2 MF-3 Veteriner SAY-2 MF-3 Elektrik-Elektronik Müh. SAY-2 MF-4 İnşaat Müh. SAY-2 MF-4 Mimarlık SAY-2 MF-4 Endüstriyel Tasarım SAY-2 MF-4 Matematik SAY-2 MF-1 İstatistik SAY-2 MF-1 Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY-2 MF-1 Fizik SAY-2 MF-2 Kimya SAY-2 MF-2 Biyoloji SAY-2 MF-2 Süt Teknolojisi SAY-2 MF-2 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 28. Puan Türü Örnekleri (Lisans) Yükseköğretim Programı2009 Puan Türü2010 Puan Türü İktisat EA-2 TM-1 İşletme EA-2 TM-1 Maliye EA-2 TM-1 Bankacılık (Fakülte) EA-2 TM-1 Hukuk EA-2 TM-2 Kamu Yönetimi EA-2 TM-2 Uluslararası İlişkiler EA-2 TM-2 Sınıf Öğretmenliği EA-2 TM-2 Rehberlik ve Psikolojik Dan. EA-2 TM-3 Sosyoloji EA-2 TM-3 Psikoloji EA-2 TM-3 Antropoloji EA-2 TM-3 Arkeoloji EA-2 TM-3 Felsefe EA-2 TM-3 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 29. Puan Türü Örnekleri (Lisans) Yükseköğretim Programı2009 Puan Türü2010 Puan Türü Coğrafya SÖZ-2 TS-1 Basın ve Yayın SÖZ-2 TS-1 Halkbilim SÖZ-2 TS-1 Halkla İlişkiler SÖZ-2 TS-1 İletişim SÖZ-2 TS-1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ-2 TS-1 Reklamcılık SÖZ-2 TS-1 Tarih SÖZ-2 TS-2 Tarih Öğretmenliği SÖZ-2 TS-2 Türkçe Öğretmenliği SÖZ-2 TS-2 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ-2 TS-2 Türk Dili ve Edebiyatı Öğr. SÖZ-2 TS-2 Sanat Tarihi SÖZ-2 TS-2 Sümeroloji SÖZ-2 TS-2 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 30. Puan Türü Örnekleri (Lisans) Yükseköğretim Programı2009 Puan Türü2010 Puan Türü Alman Dili ve Edebiyatı DİL DİL-1 Almanca Öğretmenliği DİL DİL-1 Amerikan Kültürü ve Edb. DİL DİL-1 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL DİL-1 Fransızca Öğretmenliği DİL DİL-1 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL DİL-1 İngilizce Öğretmenliği DİL DİL-1 Mütercim-Tercümanlık (İng., Fra., Alm.) DİL DİL-1 Latin Dili ve Edebiyatı DİL DİL-2 İspanyol Dili ve Edebiyatı DİL DİL-2 Arap Dili ve Edebiyatı DİL DİL-3 Arapça Öğretmenliği DİL DİL-3 Fars Dili ve Edebiyatı DİL DİL-3 Rus Dili ve Edebiyatı DİL DİL-3 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 31. Puan Türü Örnekleri (Lisans) Yükseköğretim Programı2009 Puan Türü2010 Puan Türü Aktüerya (YO) SAY-1 YGS-1 Bilgi Teknolojileri (YO) SAY-1 YGS-1 Bilgisayar Tekn. ve Bilişim Bil. (YO) SAY-1 YGS-1 Deniz Ulaştırma ve İşl. Müh. (YO) SAY-1 YGS-1 Güverte (YO) SAY-1 YGS-1 Su Ürünleri Müh. (YO) SAY-1 YGS-1 Uçak Elektrik-Elektroniği (YO) SAY-1 YGS-1 Kimya Öğretmenliği SAY-1 YGS-2 Tütün Eksperliği (YO) SAY-1 YGS-2 Beslenme ve Diyetetik (YO) SAY-1 YGS-2 Ebelik (YO) SAY-1 YGS-2 Hemşirelik (YO) SAY-1 YGS-2 Fizyoterapi ve Reh. (YO) SAY-1 YGS-2 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 32. Puan Türü Örnekleri (Lisans) Yükseköğretim Programı2009 Puan Türü2010 Puan Türü Çocuk Gelişimi (YO) EA-1 YGS-5 Moda Tasarım EA-1 YGS-5 Moda Tasarımı Öğretmenliği EA-1 YGS-5 Okul Öncesi Öğretmenliği EA-1 YGS-5 Sosyal Hizmet (YO) EA-1 YGS-5 Spor Yöneticiliği EA-1 YGS-5 Rekreasyon EA-1 YGS-5 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğr. EA-1 YGS-6 Bankacılık (YO) EA-1 YGS-6 Gümrük İşletme (YO) EA-1 YGS-6 Muhasebe (YO) EA-1 YGS-6 Pazarlama (YO) EA-1 YGS-6 Sigortacılıkj EA-1 YGS-6 Üstün Zekalılar Öğretmenliği EA-1 YGS-6 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 33. Puan Türü Örnekleri (Lisans) Yükseköğretim Programı2009 Puan Türü2010 Puan Türü Büro Yönetimi Öğretmenliği SÖZ-1 YGS-4) Çiçek, Örgü, Nakış Öğretmenliği SÖZ-1 YGS-4 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğrt. SÖZ-1 YGS-4 Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği SÖZ-1 YGS-4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrt. SÖZ-1 YGS-4 Gastronomi SÖZ-1 YGS-4 Giyim Öğretmenliği SÖZ-1 YGS-4 Görme Engelliler Öğretmenliği SÖZ-1 YGS-4 Hazır Giyim Öğretmenliği SÖZ-1 YGS-4 İlahiyat SÖZ-1 YGS-4 İşitme Engelliler Öğretmenliği SÖZ-1 YGS-4 Nakış Öğretmenliği SÖZ-1 YGS-4 Turizm Animasyon SÖZ-1 YGS-4 Zihin Engelliler Öğretmenliği SÖZ-1 YGS-4 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010

 34. Puan Türü Örnekleri (Açıköğretim Lisans) Yükseköğretim Programı2009 Puan Türü2010 Puan Türü İktisat (Açıköğretim) - max (YGS-1,2,3,4,5,6) İşletme (Açıköğretim) - max (YGS-1,2,3,4,5,6) Maliye (Açıköğretim) - max (YGS-1,2,3,4,5,6) Kamu Yönetimi (Açıköğretim) - max (YGS-1,2,3,4,5,6) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) - max (YGS-1,2,3,4,5,6) Okul Öncesi Öğrt. (Açıköğretim) - max (YGS-1,2,3,4,5,6) Sosyoloji (Açıköğretim) - max (YGS-1,2,3,4,5,6) Felsefe (Açıköğretim) - max (YGS-1,2,3,4,5,6) Türk Dili ve Edb. Öğrt. (Açıköğretim) - max (YGS-1,2,3,4,5,6) Çalışma Eko. ve End. İl. (Açıköğretim) - max (YGS-1,2,3,4,5,6) 2010-ÖSYS Sunum , Antalya 29-31 Ocak 2010