zalo enie ob ianskeho zdru enia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zalo ženie občianskeho združenia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zalo ženie občianskeho združenia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Zalo ženie občianskeho združenia - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Zalo ženie občianskeho združenia. Pripravil: Stanislav Scholtz. Fázy založenia. Rozhodnutie členov o založení združenia Získavanie informácií Vyhotovenie stanov Konzultácia s právnikom Príprava žiadosti o registráciu Odoslanie žiadosti a čakanie na list z Ministerstva vnútra SR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zalo ženie občianskeho združenia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zalo enie ob ianskeho zdru enia

Založenie občianskeho združenia

Pripravil: Stanislav Scholtz

f zy zalo enia
Fázy založenia
 • Rozhodnutie členov o založení združenia
 • Získavanie informácií
 • Vyhotovenie stanov
 • Konzultácia s právnikom
 • Príprava žiadosti o registráciu
 • Odoslanie žiadosti a čakanie na list z Ministerstva vnútra SR
 • Získanie Identifikačného čísla organizácie (IČO)
 • Registrácia na daňovom úrade
stanovy musia obsahova
Stanovy musia obsahovať
 • názov združenia,
 • sídlo,
 • cieľ jeho činnosti,
 • orgány združenia, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,
 • ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
 • zásady hospodárenia,
 • Sposob zániku združenia,
 • správny poplatok – kolkovú známku v hodnote 2000 Sk.
zdroje
Zdroje
 • Pracovný zdroj – členovia okrem organizátora založenia (5 členov)
 • Pracovný zdroj - Organizátor založenia združenia
 • Administratívne náklady vrátane používania kancelárskych potrieb a kolkov potrebných na registráciu
 • Celkové využitie zdrojov – 62 človekohodnín
projekt
Projekt
 • Dĺžky jednotlivých úkolov neboli zdrojmi využívané tak, ako by tomu bolo u súkromnej firmy, alebo v projekte, ktorý sleduje nákladovosť, ziskovosť alebo optimálne využitie času
 • Každý úkol trval aj dva týždne z dôvodu, že bolo potrebné zabezpečiť stretnutie všetkých členov, ale samotná dĺžka použitia pracovných zdrojov bola zväčša 1 až 2 hodiny na človeka a preto by bolo možno vhodnejšie nahradiť ľudské zdroje materiálovým zdrojom, ktorý by lepšie vystihoval situáciu
n kladovos
Nákladovosť
 • Pri zakladaní občianskeho združenia si členovia v prvom rade kladú otázku, či sú schopný sami zrealizovať celý proces od vytvorenia stanov až po registráciu združenia na Ministerstve vnútra a Daňovom úrade. Vzhľadom nato, že založenie je veľmi jednoduché, kolok na Slovensku pre registráciu stojí 2000 Sk (r.2008), nie je potrebné oslovovať externé právnické firmy, ktoré si podľa našich ponúk pýtajú od 5 tisíc Sk za založenie združenia.
 • Sledovanie nákladovosti podľa práce minutej na založenie jednotlivými členmi nie je cieľom žiadneho združenia
zdroje1
Zdroje
 • Porada.sk
 • Ministerstvo vnútra SR