slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wrongful trading PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wrongful trading

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Wrongful trading - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

2011.11.30. Wrongful trading. Jogszerűtlen gazdálkodás miatti felelősségrevonás. „Wrongful trading”. jogszerűtlen gazdálkodás. Hol található ez a jogrendszerben?. Mit jelent ez valójában?. Csak elvi lehetőség?. Alkalmazható a gyakorlatban?. Hogyan növelhető a pernyertesség esélye?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Wrongful trading


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

2011.11.30.

Wrongful trading

Jogszerűtlen gazdálkodás miatti felelősségrevonás

slide2

„Wrongful trading”

jogszerűtlen gazdálkodás

Hol található ez a jogrendszerben?

Mit jelent ez valójában?

Csak elvi lehetőség?

Alkalmazható a gyakorlatban?

Hogyan növelhető a pernyertesség esélye?

slide3

Jogszabályi alap

F ő s z a b á l y:

A társaság felel a tartozásért

A vezető a társaság felé felel

slide4

Jogszabályi alap

múlt és jelen

2006 (új Gt.):

fenyegető fizetésképtelenség után már nem a társaság, hanem a hitelezők érdekei az elsődlegesek

Részletszabályokat külön törvényre bízza: Cstv. 33/A §

slide5

Fogalommeghatározás

„A hitelező vagy a felszámoló a felszámolási eljárás ideje alatt keresettel kérheti a bíróságtól [6. § (1) bekezdés] annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el (ideértve a környezeti terhek rendezését is), és ezáltal a társasági vagyon a keresetben meghatározott mértékben csökkent.

Cstv. 33/A § mint főszabály alóli kivétel

slide6

Felelősség alapja

A fizetésképtelenség előidézéséig

A fizetésképtelenség bekövetkezésétől

a TÁRSASÁG FELÉ felel

a Gt. 30.§ (2) bekezdése alapján

a HITELEZŐK FELÉ felel

a Cstv. 33/A § alapján

slide7

Elv vs. gyakorlat

ELV

GYAKORLAT

A felelősségrevonás elvi lehetősége 2006. óta megvolt

Szinte nem alkalmazott jogintézmény

O K A:

  • Felszámoló a saját nevében perelhet
  • Kétlépcsős jogérvényesítés
  • Megállapítási per a felszámolás alatt megindítható
  • Marasztalást csak a hitelező kérhet és csak a felszámolás befejezését követően
slide8

Jogalkotói megoldás

a felszámoló az adós nevében perelhet

Már a felszámolás alatt megindítható a megállapítási és a marasztalási per is

(közbenső mérleg alapján)

Újdonság: biztosíték is kérhető

slide9

Gyakorlati problémák - bizonyítás

Felperes bizonyítja

Alperest terheli a bizonyítás

fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet időpontja

Úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben az ilyen tisztséget

betöltő személytől elvárható

Vezető felróható magatartása

Az állított vagyoncsökkenés (kár) mértéke

Okozati összefüggés

slide10

Fenyegető fizetésképtelenség megállapításának problémái

Vezető előre látta, vagy láthatta, hogy a követeléseket esedékességkor az adós nem lesz képes kifizetni

Gyakorlat:

EBH 2001.543; PITB Gfv.30.248/2010/5: nem a mérleg adatai, hanem a valóságban meglévő vagyon vizsgálandó

Általános feltevés: fizetésképtelen, ha ellene felszámolás indítható

DE! „Joggyakorlat” (Szegedi Ítélőtábla):

Felszámolási eljárás indítása körében alkalmazott fizetésképtelenség fogalom eltér az itt alkalmazandótól

A kérdés: esedékességkor képes-e fizetni?

Ez likvid vagyon létét feltételezi

Nem elég, ha a teljes vagyon – készpénzzé tétel esetén – fedezetet nyújtana

slide11

Károkozó magatartás bizonyítása

Vélelem

Bizonyítási teher

ha nem helyezte letétbe az éves beszámolót, vagy a felszámoló részére nem adta át a társaság iratait, a hitelezők érdeksérelme fennáll

A vezető köteles bizonyítani, hogy úgy járt el, ahogy az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható

Árnyékvezető is felelősségre vonható!

slide12

Mentesülési próbálkozások

Pécsi Ítélőtábla Gf.II.30.266/2009/7

Ilyen fogalmat a jogszabályok nem ismernek, bejegyzett vezető ugyanúgy felel, mintha ő bonyolította volna az ügyletet

LB 30.249/2010/4

helyt adott a döntésnek,

kiegészítve:

Tényleges ügyvezetői tevékenység ellátása hiányában elmulasztotta az esetleg lehetséges intézkedéseket megtételét ez a felelősségre vonás alapja is lehet.

slide13

Kár mértéke – eltérő gyakorlat

Bács-Kiskun Megyei Bíróság 8.P.20.452/2009:

LB: Gfv.X.30.047/2011/3:

KÁR MÉRTÉKE =

felszámolási eljárásban meg nem térült teljes követelés

nem feltétlenül érvényesíthető a hitelezői igények teljes összege a vezetővel szemben, hanem csak az az összeg, ami az alperes mulasztása miatt jelenik meg vagyoncsökkenésként

slide14

Lehetséges bizonyítékok

Pécsi Ítélőtábla Gf.II.30.266/2009/7. bíróság által alapul vett iratok (a fizetésképtelenség időpontja és a kár mértéke körében)

egyszerűsített éves beszámoló

végrehajtási eljárás kezdeményezésével „beszedni” megkísérelt követelések

APEH határozatok

slide15

NAV-FOE együttműködés lehetőségei

NAV

FOE

- Már a felszámolást megelőzően rendelkezik információkkal

- Fa előtti tevékenység ellenőrzése során átvizsgálja az ügyleteket

- Megállapíthatná a fenyegető fizetésképtelenség időpontját (folyószámla, forgóeszköz értékesítések, pénztárkészlet, pénzkezelési szabályzat ellenőrzése)

- Nyilvántartás adatai a határozat mellékletét képezze

- Illetékmentes perlési lehetőség fa után

- „Iratok őrzője”

- Törvényi vélelem: ha az adós képviselője nem adja át a felszámolónak az iratokat, a hitelezői érdeksérelmet vélelmezni kell

- Hitelezői követelések körét ismeri

- Cégcsoportok közti ügyletek felderítése

a megállapítási per fa. alatti megindításával, illetve a közbenső mérleg alapján a marasztalási pert kezdeményezésével a hitelezők időt (is) nyerhetnek