De bloeddruk - PowerPoint PPT Presentation

tangia
de bloeddruk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De bloeddruk PowerPoint Presentation
Download Presentation
De bloeddruk

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
De bloeddruk
194 Views
Download Presentation

De bloeddruk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De bloeddruk

 2. Meting bloeddruk : in slagader • Oorzaak bloeddruk : samentrekken van de L hartkamer • bloeddruk aorta als hartkleppen open staan = Bloeddruk hartkamer • Bloeddruk slagaders opgevangen door uitzetten van wand slagaders •  bloeddruk daalt dan ook iets bloeddruk

 3. Bloeddruk in slagaders gaat sterk op en neer. • Top : bloeddruk tijdens systole van de hartkamer • Dal: bloeddruk tijdens de diastole van hartkamer (hartpauze) • Stroomsnelheid bloed in slagader ook afwisselend hoger en lager • Stromen bloed slagaders  Haarvaten  aders •  bloeddruk neemt voortdurend af •  stroomsnelheid neemt voortdurend af • Haarvaten stroomsnelheid laagst (totale Ø grootste) Bloeddruk in bloedvaten

 4. ader • Haarvaten: • Lage stroomsnelheid bloed • goede uitwisseling stoffen tussen bloed en omringende cellen • In aders : • neemt stroomsnelheid weer toe maar bloeddruk neemt verder af Bloeddruk stroomsnelheid

 5. Ø bloedvaten

 6. Lage bloeddruk in aderen •  in armen en benen bloeddruk te laag om bloedstoom op gang te houden • Beenaders  bloedstroom tegen zwaartekracht in • Slagaders en aders liggen tegen elkaar aan •  kloppende slagader geeft druk op bloed in aders • Pompwerking kuitspieren Bloeddruk Benen ?

 7. Aanpassing hartritme aan bloeddruk  • Bloeddruk wordt min of meer constant gehouden door aanpassing hartritme • Meting bloeddruk in het lichaam: • via zintuigcellen : • in wand halslagaders • In wand aorta Aanpassing bloeddruk

 8. In mm kwikdruk, bv. 120/80 • Slagader van linkerarm • Manchet om linkerarm druk op gezet • Slagader wordt dichtgedrukt; Druk manchet is hoger dan hoogste waarde bloeddruk • Druk wordt wat verlaagd door ontsnappen lucht manchet Niets hoorbaar Meting bloeddruk Vaatgeruis  bovendruk onderdruk

 9. Bij inspanning • Bij emoties • Zenuwachtigheid • Met leeftijd • Gevolgen: bestaat een verhoogd risico van aandoeningen als cerebrovasculair accident CVA= ‘beroerte', aneurysma, hartfalen Bloeddruk neemt toe

 10. http://www.youtube.com/watch?v=qsdQHpE3zjk • http://vimeo.com/12171153(ziekten) Hart en vaatziekten

 11. Cholesterolafzetting •  ruwe binnenkant slagader  meer kans op stolsels •  wanden slagader stijver • slagader nauwer •  bloeddruk stijgt •  kans inwendige bloeding •  kans stolsels (trombose en CVA of beroerte , TIA, hartinfarct, longembolie) • Hersenen : beroerte • Bloedvat verstopt : trombose • Hart: hartinfarct deel sterft af  litteken • Bloedvat : • Verstopt  dotteren of stent • ernstig verstopt bypassoperatie Hart- en vaatziekten

 12. De belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn: • een hart- en vaatziekte hebben (gehad), • diabetes mellitus (suikerziekte), • reumatoïde artritis, • verminderde werking van de nieren, • hoge bloeddruk, • een verhoogd cholesterolgehalte, • een vader, moeder, broer of zus die vóór de leeftijd van 65 jaar een hart- of vaatziekte heeft gekregen, • roken, (de grootste risicofactor) • stress, • te weinig lichaamsbeweging, • overmatig alcoholgebruik, • ongezonde voeding, • overgewicht. • Het risico op hart- en vaatziekten neemt toe met de leeftijd • voor mannen groter dan voor vrouwen. • Ook iemand van hindoestaanse afkomst heeft een grotere kans op hart- en vaatziekten. Sommige factoren geven meer risico dan andere; samen versterken ze elkaar. Hoe te voorkomen

 13. Het lichaam beschikt over vele mechanismen om de bloeddruk te reguleren. Zo kan de hoeveelheid bloed die het hart rondpompt, worden aangepast, evenals de doorsnede van de slagaders en het totale bloedvolume in de bloedsomloop. Om de bloeddruk te laten stijgen, kan het hart krachtiger of sneller gaan pompen. Kleine slagaders (arteriolen) kunnen zich vernauwen (vasoconstrictie), waardoor het door het hart rondgepompte bloed door een nauwere opening wordt geperst dan normaal. Dit leidt tot een drukverhoging zonder wijziging in de hoeveelheid bloed. Ook aders kunnen zich samentrekken, waardoor de hoeveelheid bloed die ze kunnen bevatten, kleiner wordt en er meer bloed in de slagaders wordt geperst. Hierdoor stijgt de bloeddruk. Door meer vloeistof in de bloedsomloop op te nemen, neemt het totale bloedvolume toe en stijgt de bloeddruk. • Omgekeerd kan het lichaam de bloeddruk verlagen door het hart minder krachtig of snel te laten pompen, door arteriolen en aders te verwijden (dilatatie) en door vloeistof te onttrekken aan de bloedsomloop. • Deze mechanismen worden aangestuurd door het sympathische zenuwstelsel • De nieren reageren ook rechtstreeks op veranderingen in de bloeddruk. Als de bloeddruk stijgt, scheiden de nieren meer water en zout uit, zodat het bloedvolume afneemt en de bloeddruk weer naar normale waarden daalt. Als daarentegen de bloeddruk daalt, scheiden de nieren juist minder water en zout uit, zodat het bloedvolume toeneemt en de bloeddruk weer naar normale waarden stijgt. • Als een hoge bloeddruk niet wordt gereguleerd, bestaat een verhoogd risico van aandoeningen als cerebrovasculair accident (CVA, ‘beroerte'), aneurysma, hartfalen Regulatie van de bloeddruk info