temps de castells catedrals i monestirs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMPS DE CASTELLS, CATEDRALS I MONESTIRS , PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEMPS DE CASTELLS, CATEDRALS I MONESTIRS ,

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

TEMPS DE CASTELLS, CATEDRALS I MONESTIRS , - PowerPoint PPT Presentation

tanek
113 Views
Download Presentation

TEMPS DE CASTELLS, CATEDRALS I MONESTIRS ,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEMPS DE CASTELLS,CATEDRALS I MONESTIRS,

 2. ELS CASTELLS • Eren per defensar-se delsenemics que provocaven les continuesguerres.

 3. MERLETS

 4. (RASETA)

 5. Elsmonestirs • Hivivienelsmonjos que es dedicaven a l’oració i a treballar el camp. Tenienextensespossessions.

 6. Elsmonjos eren elsúnics que sabienllegir i escriure. Feienelsllibres a mà. Alsmonestirselsmonjosfeiendiferents tasques: ABAT: el que manava a la comunitat i era l’amo de les terres del monestir. PRIOR: l’ajudant de l’abat. TRESORER: portavaelscomptes . SAGRISTÀ: ordenava les activitatsd’oració. HOSTALER I CILLERER: s’encarregavendelsmenjars. PORTER: guardaval’entrada. INFERMER: s’ocupavadelsmalalts. Elspagesosvivienfora i treballaven les terres.

 7. Les catedrals • Es van construir moltíssimes per totarreu. La religió tenía una enorme importància.

 8. CATEDRAL ROMÀNICA. A principis de l’edat mitjana eren petites, baixes, amb poques finestres i petites. CATEDRAL GÓTICA: Segles després saben fer edificacions molt més grans i altes, amb finestrals més grans i amb molta més ornamentació.

 9. ETAPES A LA PENÍNSULA Els bàrbars (nord i est d’Europa) van envair les terres de l’Imperi romà i van provocar-ne la caiguda.Un d’aquests pobles els visigots Van ocupar la península Ibèrica a mitjan segle V... ETAPES A LA PENÍNSULA

 10. ELS MUSULMANS ENTREN A LA PENÍNSULA IBÈRICA. -CONQUEREIXEN GAIREBÉ TOT EL REGNE VISIGOT. -ANOMENEN AL-ANDALUS LES TERRES CONQUERIDES. -LA CAPITAL: CÒRDOVA Era una ciutat rica, ambpalaus majestuosos, ambmoltsartesans,…(cuir, pell, ceràmica…) Elsmusulmanscreuen en un sol déu: AL·LÀ i es reuneixen a la mesquita per resar. El seullibresagratésl’ALCORÀ.

 11. Quan a partir de l’any 711 elsmusulmans van anarconquerint el regnevisigot, moltesfamílies nobles van fugircap al nord de la Pen. Ibèrica i s’hi van establir. Però les lluitessuccesivesdurantaquestssegles van fer que elsregnesmusulmansforen cada vegada menors.

 12. I COMENÇA UNA ALTRA ÉPOCA..... PERÒ D’AIXÒ JA EN PARLAREM UN ALTRE DIA.