Rome in problemen (ca. 275 NC) - PowerPoint PPT Presentation

tanek
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rome in problemen (ca. 275 NC) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rome in problemen (ca. 275 NC)

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Rome in problemen (ca. 275 NC)
114 Views
Download Presentation

Rome in problemen (ca. 275 NC)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kenmerk 7: 07 b De confrontatie tussen de Romeinse en Germaanse cultuur van Noordwest-EuropaLes 1: Het Romeinse Rijk valt uiteen

  2. H2:§ 13:p39 Rome in problemen (ca. 275 NC) • Generaals vechten om de macht • Germanen aan de deur • Grote armoede onder de Romeinse boeren & burgers • Daar komt een eeuw later nog een groot probleem bij De Volksverhuizingen

  3. Invallen van de Germanen Gothen en Vandalen (omstreeks 350 NC) Hierdoor grote groepen mensen op de vlucht Hunnen dreven ook volken op uit het Oosten Volksverhuizingen • Pact tussen Romeinen en Germanen (Germaanse keizers) • hetgeen duurde tot aan de laatste keizer (476 nc)

  4. Het West-Romeinse Rijk gaat ten onder • In 395 valt het Rijk uiteen (zie sheet) • Verder verval West-Romeinse Rijk Oorzaken • Grootte van het Rijk leidt tot desintegratie • Corruptie, inefficiëntie, grote bureaucratie • Interne machtsstrijd • Nieuwe vijanden • De Germanen worden sterker / de Romeinen zwakker • Germaanse vrienden worden “ ineens” vijanden • Andere stammen zijn niet meer te stoppen en komen het Rijk binnen • Hunnen vallen onder leiding van Atilla Europa binnen (ca. 450 NC) • Germaanse stammen worden door de Hunnen opgedreven • Parthen in het Zuid-Oosten “ kloppen aan de deur”

  5. De Germanen & Byzantium