K ho ch h nh ng s n xu t s ch h n trong c ng nghi p t nh b n tre 2009 2013
Download
1 / 17

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE 2009 – 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE 2009 – 2013. Căn cứ để xây dựng Kế hoạch Mục tiêu của Kế hoạch Kế hoạch hành động SXSH tỉnh Bến Tre 2009-2013. Cơ sở pháp lý:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE 2009 – 2013' - tanek-romero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K ho ch h nh ng s n xu t s ch h n trong c ng nghi p t nh b n tre 2009 2013

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE 2009 – 2013C s ph p l
Cơ sở pháp lý:

- Chỉ thị số 08/CT-BCN ngày 10/7/2007 của Bộ Công nghiệp về việc áp dụng SXSH trong các cơ sở CN;

- Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – Đan Mạch trong ngành môi trường, trong đó có Hợp phần SXSH trong CN do Bộ Công Thương chủ trì;

- Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 được ban hành theo Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 7/9/2009 của Thủ tướng chính phủ.


Ch nh s ch
Chính sách

Sở Công Thương quan tâm và có trách nhiệm thúc đẩy khung chính sách để tăng cường khả năng cạnh tranh và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong CN trên địa bàn và không ngừng giảm tác động của môi trường trong quá trình công nghiệp hóa


Mục tiêu

Đến 2013, 60% cơ sở SXCN trong tỉnh được phổ biến, áp dụng SXSH và được hỗ trợ để thực hiện.

Mục tiêu cụ thể:Đến năm 2013, giảm nguyên liệu đầu vào 10%, giảm 15% tổng lượng phát thải /đvsp, giảm 20% chất thải trong một số ngành CN nói chung và cụ thể trong các ngành như chế biến dừa, thủy sản, các khu cụm CN, làng nghề; 60% DN và các cấp quản lý được tập huấn nâng cao năng lực về SXSH.


M c ti u 1 h n ch m c gia t ng nhi m m i tr ng do c c ho t ng c ng nghi p
Mục tiêu 1: Hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường do các hoạt động công nghiệp

 • Hành động 1.1: Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và quy định tại tỉnh để thúc đẩy SXSH/BVMT

 • Hành động 1.2: Xây dựng và vận hành đơn vị hỗ trợ các DNVVN trong TTKC&TVPTCN và xác định các đầu mối hỗ trợ

 • Hành động 1.3: Thực hiện đánh giá, báo cáo, thanh tra, kiểm soát các hoạt động công nghiệp trên địa bàn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường


M c ti u 2 nghi n c u chuy n giao v ng d ng c c c ng ngh s ch
Mục tiêu 2: Nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ sạch

 • Hành động 2.1: Xây dựng và triển khai các giải pháp kỹ thuật, công nghệ sạch

 • Hành động 2.2: Xây dựng và phát triển mạng lưới trao đổi thông tin và đào tạo tư vấn SXSH

 • Hành động 2.3: Triển khai, nhân rộng các dự án trình diễn và hỗ trợ DN đánh giá tiềm năng SXSH


M c ti u 3 truy n th ng v n ng cao nh n th c c ng ng v hi u qu p d ng sxsh trong c ng nghi p
Mục tiêu 3:Truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về hiệu quả áp dụng SXSH trong công nghiệp.


M c ti u 1 h n ch m c gia t ng nhi m m i tr ng do c c ho t ng c ng nghi p1
Mục tiêu 1: Hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường do các hoạt động công nghiệp

Hành động 1.1: Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và quy định tại tỉnh để thúc đẩy SXSH/BVMT

 • Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về việc thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 được ban hành theo Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ

 • Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các văn bản thúc đẩy áp dụng SXSH, BVMT, kiểm soát ô nhiễm trong SX CN

 • Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động SXSH năm 2009 - 2013


M c ti u 1 h n ch m c gia t ng nhi m m i tr ng do c c ho t ng c ng nghi p2
Mục tiêu 1: Hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường do các hoạt động công nghiệp

Hành động 1.2: Xây dựng và vận hành đơn vị hỗ trợ các DN VVN trong TTKC& TVPTCN và xác định các đầu mối hỗ trợ

 • Xây dựng và vận hành Văn phòng SXSH tại Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

 • Xây dựng đầu mối hỗ trợ, thực hiện và giám sát áp dụng SXSH & BVMT tại cấp huyện


M c ti u 1 h n ch m c gia t ng nhi m m i tr ng do c c ho t ng c ng nghi p3
Mục tiêu 1: Hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường do các hoạt động công nghiệp

Hành động 1.3: Thực hiện đánh giá, báo cáo, thanh tra, kiểm soát các hoạt động công nghiệp trên địa bàn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường

 • Đánh giá trình độ công nghệ, hiện trạng môi trường, an toàn, sức khoẻ của các cơ sở sản xuất công nghiệp: Ngành chế biến dừa, chế biến thủy sản; Khu vực thành phố và các khu cụm CN, làng nghề để làm cơ sở nhân rộng cho các ngành khác, khu vực khác trong những năm tiếp theo

 • Đánh giá định kỳ về SXSH, môi trường của các cơ sở sản xuất đã áp dụng SXSH nhằm duy trì bền vững kết quả áp dụng SXSH


M c ti u 2 nghi n c u chuy n giao v ng d ng c c c ng ngh s ch1
Mục tiêu 2: Nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ sạch

Hành động 2.1: Xây dựng và triển khai các giải pháp kỹ thuật, công nghệ sạch

 • Xây dựng sổ tay hướng dẫn kiểm toán kết hợp SXSH/An toàn/Sức khoẻ và quy trình đánh giá về kết quả áp dụng SXSH nội bộ cho các DNVVN ngành chế biến dừa: Cơm dừa nạo sấy; Kẹo dừa; Thạch dừa.

 • Xây dựng sổ tay hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật SXSH cho DNVVN ngành chế biến dừa: Cơm dừa nạo sấy; Kẹo dừa; Thạch dừa.

 • Tổ chức giới thiệu, áp dụng công nghệ sạch, kỹ thuật SXSH cho các DN ngành: Chế biến dừa; Chế biến thủy sản; Sản xuất gạch; Sản xuất giấy; Sản xuất than; Sản xuất các SP cơ khí và các tổ chức tư vấn


M c ti u 2 nghi n c u chuy n giao v ng d ng c c c ng ngh s ch2
Mục tiêu 2: Nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ sạch

Hành động 2.2: Xây dựng và phát triển mạng lưới trao đổi thông tin và đào tạo tư vấn SXSH

 • Xây dựng trang web của TTKC&TVPTCN làm đầu mối kết nối cơ quan quản lý Nhà nước với doanh nghiệp về áp dụng SXSH/BVMT

 • Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ thúc đẩy và thực hiện áp dụng SXSH.


M c ti u 2 nghi n c u chuy n giao v ng d ng c c c ng ngh s ch3
Mục tiêu 2: Nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ sạch

Hành động 2.3: Triển khai, nhân rộng các dự án trình diễn và hỗ trợ DN đánh giá tiềm năng SXSH

 • Triển khai thực hiện và nhân rộng các dự án trình diễn

 • Hoạt động hỗ trợ đánh giá tiềm năng và lập dự án SXSH cho các DN tại tỉnh


M c ti u 3 truy n th ng v n ng cao nh n th c c ng ng v hi u qu p d ng sxsh trong c ng nghi p1
Mục tiêu 3: Truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về hiệu quả áp dụng SXSH trong công nghiệp.

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông năm 2009 – 2013:

  - Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn

  - Sản xuất phim về SXSH

  - Xây dựng các ấn phẩm, tờ rơi.

  - Các phóng sự, bài báo

  - Thu thập, bổ sung các tài liệu về kết quả áp dụng SXSH

 • Đưa vào chương trình đào tạo tại các trường dạy nghề địa phương


C m n qu i bi u ch l ng nghe
Cảm ơn Quý đại biểu cộng đồng về hiệu quả áp dụng SXSH trong công nghiệp.đã chú ý lắng nghe!


ad