Ho t ng c nh gi c d c trong b nh vi n
Download
1 / 43

Hoạt động cảnh giác dược trong bệnh viện - PowerPoint PPT Presentation


 • 461 Views
 • Uploaded on

Hoạt động cảnh giác dược trong bệnh viện. Mục tiêu. Các hoạt động cảnh giác dược và an toàn thuốc trong bệnh viện Yêu cầu tối thiểu để triển khai cảnh giác dược trong bệnh viện. SD thuốc an toàn hợp lý. Cảnh giác dược và An toàn thuốc. Nâng cao sức khỏe cộng đồng. ADR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hoạt động cảnh giác dược trong bệnh viện' - constance-chavez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ho t ng c nh gi c d c trong b nh vi n

Hoạtđộngcảnhgiácdượctrongbệnhviện


M c ti u
Mục tiêu

 • Các hoạt động cảnh giác dược và an toàn thuốc trong bệnh viện

 • Yêu cầu tối thiểu để triển khai cảnh giác dược trong bệnh viện


SD thuốc an toànhợplý

Cảnh giác dược và An toàn thuốc

Nângcao sức khỏecộngđồng

ADR

Chất lượng thuốc

Sai sót điều trị

Thất bại điều trị

Hoạt động Đối tượng Mục tiêu


C c l nh v c ho t ng c a cgd
Các lĩnh vực hoạt động của CGD

Vấn đề về chất lượng thuốc

Theo dõi thụ động ADR

của thuốc

(Báo cáo tự nguyện ADR)

Cảnh giác Dược

Phản ứng bất lợi

của thuốc (ADR)

Sai sót trong sử dụng thuốc

Theo dõi tích cực ADR

của thuốc

Thất bại trong điều trị

Đã triển khai


VAI TRÒ CỦA BỆNH VIỆN TRONG HỆ THỐNG CẢNH GIÁC DƯỢC

Bệnh nhân

Đơn vị sản xuất/kinh doanh

dược phẩm

Tổ chức quốc tế

Bác sĩ

ADR, Sai sót điều trị, thất bại điều trị, chất lượng thuốc

Trung tâm

Thông tin thuốc

Dược sĩ

Trung tâm

Chống độc

Điều dưỡng

Giám sát sử dụng thuốc

trước khi lưu hành trên thị trường

Thử nghiệm lâm sàng

Khối bệnh viện là nguồn báo cáo ADR và các vấn đề liên quan đến thuốc tự nguyện

chủ yếu hiện nay tại Việt Nam


HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC TẠI BỆNH VIỆN DƯỢC

Hội đồng Thuốc

và Điều trị

Khoa Dược

Bệnh viện

Đơn vị

Thông tin thuốc

Thông tư 08//TT-BYT

ngày 04/07/1997:

Tổ chức theo dõi các

ADR và các vấn đề liên

quan đến thuốc trong

bệnh viện

Thông tư 22/2011/TT-BYT

ngày 10/06/2011:

Tham gia công tác

CGD; theo dõi, tập hợp

các báo cáo ADR trong

đơn vị và báo cáo về

TT DI và ADR QG

Công văn 10766/YT-Đtr

ngày 13/11/2003:

Tham gia theo dõi, xử lý

các ADR và theo dõi

chất lượng của thuốcHOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC TẠI BỆNH VIỆN DƯỢC

Phát hiện dấu hiệu/

nguy cơ

Đánh giá nguy cơ

Quản lý nguy cơ và

truyền thông

 • Thống kê , lượng hóa các báo cáo

 • Các nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc

 • Các nghiên cứu giám sát tích cực các thuốc nguy cơ cao

 • Kế hoạch giảm thiểu nguy cơ

 • Thông tin về các cảnh báo an toàn

 • Hoạt động thông tin thuốc – CGD

 • Quy trình lựa chọn/ mua sắm thuốc

 • Các mẫu báo cáo

 • Quy trình chuẩn về hoạt động CGD trong BV


I ph t hi n d u hi u nguy c
I. Phát hiện dấu hiệu (nguy cơ) DƯỢC

 • Hệthốngcácbáocáotrongbệnhviện:

  • Mẫubáocáo ADR/saisótđiềutrị/thấtbạiđiềutrị

  • Mẫubáocáo “khuyếttật” chấtlượngthuốc

 • Cácquytrìnhchuẩnvềhoạtđộngcảnhgiácdược

  • Quytrìnhbáocáo ADR/saisót /thấtbạiđiềutrị

  • Quytrìnhbáocáo/kiểmsoátchấtlượngthuốc

   Hìnhthànhdấuhiệu

   2.


Ii nh gi nguy c
II. Đánh giá nguy cơ DƯỢC

 • Thống kê, lượng hóa các báo cáo:

 • Hoạt động E23.1:

 • ADR/ sai sót/thất bại điều trị:

  • Số lượng các báo cáo hàng năm/quý/tháng

  • Số lượng các báo cáo nghiêm trọng

  • Số lượng các báo cáo gửi tới TT ADR và TTT

 • Chất lượng thuốc:

  • Số lượng các báo cáo chất lượng thuốc

   Đánh giá định kỳ, lượng hóa ADR/chất lượng thuốc qua báo cáo tự nguyện


Ii nh gi nguy c ti p
II.Đánh giá nguy cơ (tiếp) DƯỢC

2. Các nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc:

Hoạt động B7.5: Triển khai các hoạt động đánh giá sử dụng thuốc trong bệnh viện.

Lượng hóa các nguy cơ của sai sót điều trị

3. Các nghiên cứu giám sát tích cực (đối với các thuốc có nguy cơ cao): mới được triển khai trong chương trình y tế (HIV-AIDS)


Iii qu n l nguy c truy n th ng 1 c c ho t ng truy n th ng li n quan n an to n thu c
III. DƯỢCQuảnlýnguycơ – truyềnthông1. Cáchoạtđộngtruyềnthôngliênquanđến an toànthuốc:

Quy trình cập nhật rà soát thông tin an toàn


Iii qu n l nguy c truy n th ng ti p
III. Quản lý nguy cơ – truyền thông (tiếp) DƯỢC

2. Quản lý chất lượng thuốc:

Các tiêu chí về chất lượng thuốc trong hoạt động lựa chọn/ mua sắm thuốc: GMP-PIC/ BE/Tiêu chuẩn chất lượng

3. Kế hoạch giảm thiểu nguy cơ (thuốc có nguy cơ cao):

 • Rút thuốc khỏi danh mục thuốc BV

 • Hạn chế chỉ định

 • Xây dựng tiêu chí sử dụng thuốc

 • Thay đổi/điều chỉnh Hướng dẫn điều trị,....


Iii qu n l nguy c truy n th ng ti p1
III. DƯỢCQuảnlýnguycơ – truyềnthông (tiếp)Iii qu n l nguy c truy n th ng ti p3
III. DƯỢCQuảnlýnguycơ – truyềnthông (tiếp)
Iii qu n l nguy c truy n th ng ti p6
III. Quản lý nguy cơ – truyền thông (tiếp) DƯỢC

4. Quản lý các hoạt động thông tin – quảng cáo trong BV:

 • Phát hiện các sai sót trong Thông tin quảng cáo và các biện pháp xử lý

5. Đánh giá lại các biện pháp quản lý


Ph ng th c tri n khai c c ho t ng cgd trong b nh vi n
Phương thức triển khai các hoạt động CGD trong bệnh viện

I. Cơ cấu tổ chức:

 • Có đơn vị/ cá nhân phụ trách công tác cảnh giác dược và có chức năng nhiệm vụ rõ ràng

 • Có sự phân công trách nhiệm giữa các cán bộ y tế và có sự phối hợp hoạt động hiệu quả (Sơ đồ/quy trình hoạt động)

  II. Nhân sự : chuyên trách và được đào tạo

  III. Cơ sở vật chất: đảm bảo được hoạt động


HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC TẠI BỆNH VIỆN bệnh viện

Hội đồng Thuốc

và Điều trị

Khoa Dược

Bệnh viện

Đơn vị

Thông tin thuốc

Thông tư 08//TT-BYT

ngày 04/07/1997:

Tổ chức theo dõi các

ADR và các vấn đề liên

quan đến thuốc trong

bệnh viện

Thông tư 22/2011/TT-BYT

ngày 10/06/2011:

Tham gia công tác

CGD; theo dõi, tập hợp

các báo cáo ADR trong

đơn vị và báo cáo về

TT DI và ADR QG

Công văn 10766/YT-Đtr

ngày 13/11/2003:

Tham gia theo dõi, xử lý

các ADR và theo dõi

chất lượng của thuốc
HOẠT ĐỘNG động

CẢNH GIÁC DƯỢC

TẠI BỆNH VIỆN

YÊU CẦU TỐI THIỂU

ĐỂ TRIỂN KHAI ?


YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỂ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC

KHÓ KHĂN CỦA HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO ADR

25

Nguồn: Trung tâm DI và ADR Quốc gia. Khảo sát đánh giá năng lực Quốc gia

về Thông tin thuốc và Cảnh giác dược. 2009. Dự án do WHO tài trợ


YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỂ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC

Được sự ủng hộ và quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, sự hợp tác của các khoa phòng

Yêu cầu về nguồn lực:

 • Nguồn nhân lực

 • Nguồn trang thiết bị và cơ sở dữ liệu

  Yêu cầu về hoạt động thường quy:

 • Người báo cáo/ thực hiện

 • Hình thức báo cáo/thực hiện

 • Biến cố cần báo cáo: bệnh nhân /thuốc nghi ngờ


Ngu n nh n l c

ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT CHO HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THUỐC

YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỂ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC

NGUỒN NHÂN LỰC

 • Cán bộ dược

 • Cán bộ y

 • Nhân viên hành chính

  Yêu cầu đối với cán bộ:

 • Tận tâm, nhiệt tình với công việc

 • Nhận thức được tầm quan trọng của việc báo cáo ADR

 • Được đào tạo:

 • Được đào tạo bài bản

 • Tham gia các chương trình đào tạo cảnh giác dược nói chung và về một số lĩnh vực chuyên sâu:

  • Bệnh: trên quần thể bệnh nhân (HIV, bệnh thận…)

  • Thuốc: thuốc kháng sinh, dịch truyền IV, thuốc chống sốt rét, thuốc kháng retrovirus…

  • Các đối tượng bệnh nhân đặc biệt: trẻ em, người già…

 • Tham quan các trung tâm cảnh giác dược đã hoạt động hiệu quả

Nguồn:1. Sten Olsson. “Establishing a pharmacovigilancecentre”. Uppsala Monitoring Centre, Sweden.

2. MiremontSalameGhada. “Minimum reqiurements for setting up pharmacovigilanceprogramme in hospitals”,

Hộithảotăngcường an toànthuốcvàcánhgiácdược ở Việt Nam. Tháng 12/2010, HàNội.


Trang thi t b v c s d li u

YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỂ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC

TRANG THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

 • Máy tính:

  • Phần mềm tin học văn phòng chuẩn

  • Hệ thống quản lý dữ liệu báo cáo

 • Các nguồn cơ sở dữ liệu y văn tối thiểu

 • Máy in và máy scan

 • Thiết bị liên lạc: điện thoại, máy fax, kết nối mạng internet

 • Máy photocopy

Nguồn:Sten Olsson. “Establishing a pharmacovigilance centre”. Uppsala Monitoring Centre, Sweden.


Ho t ng th ng quy

YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỂ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC

HOẠT ĐỘNG THƯỜNG QUY

Khoa Dược tập hợp báo cáo

ADR của toàn bệnh viện

Người báo cáo/thực hiện?

 • Bác sĩ

 • Dược sĩ

 • Điều dưỡng – nữ hộ sinh

Nguồn: Trung tâm DI và ADR Quốc gia. Tổng kết công tác báo cáo ADR năm 2010.


Ho t ng th ng quy1

YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỂ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC

HOẠT ĐỘNG THƯỜNG QUY

Hình thức hoạt động? Báo cáo ADR – chất lượng- N/cứu

 • Mẫu báo cáo giấy

 • Báo cáo trực tuyến

Đặt sẵn mẫu báo cáo ADR

tại các khoa lâm sàng

Máy tính kết nối mạng Internet


Ho t ng th ng quy2

YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỂ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC

HOẠT ĐỘNG THƯỜNG QUY

Biến cố cần báo cáo/nghiên cứu?

 • Phản ứng có hại nghi ngờ do thuốc

  • Typ A

  • Typ B

 • Giảm hiệu quả của thuốc không mong muốn

  • Tương tác thuốc

  • Kháng thuốc

 • Khiếm khuyết chất lượng thuốc

 • Phụ thuộc thuốc hoặc lạm dụng thuốc

 • Sai sót trong sử dụng thuốc

 • Ngộ độc thuốc

Nguồn:Sten Olsson. “Establishing a pharmacovigilance centre”. Uppsala Monitoring Centre, Sweden.


D u hi u nh n bi t adr
DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ADR CẢNH GIÁC DƯỢC

 • 14 nhóm dấu hiệu đã được liệt kê (Hướng dẫn số 1088/QĐ-BYT)

 • Nhóm 1: Cácbiểuhiệnchung

  Sốt, Đauđầu, Buồnngủ, Ngất, Tăngcânnhanh

 • Nhóm 2: Phảnứngngoài da

  Màyđay;Phùmạch; Ban đỏ; Ban xuấthuyết;Tăngnhạycảmánhsáng; Ban nổibọng: Hồng ban đadạng, hộichứng Stevens-Johnson, hoạitửbiểubìnhiễnđộc, ban cốđịnh; Mụntrứngcá; Rụngtóc; Nhiễmkhuẩn, nhiễmnấm

 • Nhóm 3: Rốiloạnchứcnănggan

  Vàng da, vàngmắt, phù; Kếtquảxétnghiệmchứcnăngganbấtthường: tăng AST, ALT, phosphatase kiềm, bilirubin máu


D u hi u nh n bi t adr1
DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ADR CẢNH GIÁC DƯỢC

 • Nhóm 4: Kếtquảxétnghiệmhuyếthọcbấtthường

  Giảmhồncầu, bạchcầu, tiểucầu; thiếumáu tan máu, tănglymphobào; Phảnứng coombs dươngtính; giảmprothrombin

 • Nhóm 5: Phản ứng phản vệ và sốc phản vệ

 • Nhóm 6: Suythậncấp

  Tăngcreatininmáu

 • Nhóm 7: Rốiloạntiêuhoá

  Nôn, buồnnôn; Khónuốt; Rốiloạnvịgiác; Tăngsảnlợi; Khômiệng; Loétmiệng; Loétthựcquản; Đauthượngvị; Sỏimật; Viêmtuỵ; Táobón; Tiêuchảy, viêmđạitrànggiảmạc; Xuấthuyếttiêuhoá


D u hi u nh n bi t adr2
DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ADR CẢNH GIÁC DƯỢC

 • Nhóm 8: Rốiloạnhôhấp

  Khóthở, co thắtphếquản, viêmphổikẽ

 • Nhóm 9: Giá trị glucose máu bất thường

 • Nhóm 10: Rốiloạnnộitiết

  Suygiáp, Tăngnănggiáp, Tăng prolactin máu, Lupus

 • Nhóm 11: Rối loạn thần kinh cơ

 • Nhóm 12: Huyết áp bất thường

 • Nhóm 13: Rối loạn tim

 • Nhóm 14: Rối loạn tâm thần

Tất cả các biểu hiện bất thường của người bệnh

sau khi dùng thuốc


YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỂ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC

HỆ THỐNG PHẢN HỒI

Nguồn: MiremontSalame Ghada. “Minimum reqiurements for setting up pharmacovigilance programme in hospitals”, Hội thảo tăng cường an toàn thuốc và cánh giác dược ở Việt Nam. Tháng 12/2010, Hà Nội.

Điểm quan trọng của một hệ thống báo cáo là người gửi báo cáo phải nhận được những phản hồi hữu ích, từ đó khuyến khích được các cá nhân và bệnh viện báo cáo tích cực hơn.

35


YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỂ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC

ĐỀ XUẤT CỦA CÁN BỘ Y TẾ ĐỂ TĂNG CƯỜNG

BÁO CÁO ADR

36

Nguồn: Trung tâm DI và ADR Quốc gia. Khảo sát đánh giá năng lực Quốc gia

về Thông tin thuốc và Cảnh giác dược. 2009. Dự án do WHO tài trợVí dụ: Hoạt động cảnh giác dược tại BV TW Huế

Sổ theo dõi ADR đặt tại các khoa phòng

Nguồn: Trần T Phú Cần. “An toàn thuốc và theo dõi phản ứng có hại tại Bệnh viện TW Huế”.

Hội thảo tăng cường an toàn thuốc và cánh giác dược ở Việt Nam. Tháng 12/2010, Hà Nội.


H th ng b o c o adr t i b nh vi n
Hệ thống báo cáo ADR tại bệnh viện Huế

Khoa Dược bệnh viện

(Đơn vị Thông tin thuốc)

Điều dưỡng

Nguồn: David Lee. “Pharmacovigilance: the role of hospitals”, Hội thảo tăng cường

an toàn thuốc và cánh giác dược ở Việt Nam. Tháng 12/2010, Hà Nội.


Ví dụ: Hoạt động cảnh giác dược tại BV Nhi TW

Qui trình phát hiện và báo cáo ADR (dự kiến)

Quan sát, đánh giá,

kê đơn xử trí

(Viết báo cáo ADR)

Quan sát và ghi chép thông tin

Thông báo cho BS điều trị và DS

(Viết báo cáo ADR)

Bác sĩ

Điều trị

BIẾN CỐ

BẤT LỢI

Điều dưỡng

Đánh giá báo cáo ADR

Thông báo với Hội đồng thuốc và điều trị

(Viết báo cáo ADR)

Dược sĩ

Tổ TTT & DLS

Thẩm định báo cáo ADR

Quyết định gửi báo cáo về Trung tâm theo dõi ADR quốc gia ?

Hội đồng Thuốc

và Điều trị

Nguồn: Nguyễn T Hồng Hà. “Báo cáo ADR tại Bệnh viện Nhi TW: Thực trạng và giải pháp”.

Hội thảo tăng cường an toàn thuốc và cánh giác dược ở Việt Nam. Tháng 12/2010, Hà Nội.


S b o c o ph n ng c h i t i bv austin c
Sơ đồ báo cáo phản ứng có hại tại BV Austin-Úc

Bác sỹ

Dược sỹ LS

Điều dưỡng

Phản ứng có hại (nghi ngờ)

Khoa Dược – Thông tin thuốc

1 -2

Thông tin lâm sàng của BN, xét nghiệm, Bệnh học, kết quả điều trị,....

Tìm kiếm y văn

Hội đồng về ADR

Mức độ nặng

Nhân quả?

Cảnh báo?

TGA?

Bệnh viện

Bệnh nhân


V d v ho t ng adr
VÍ DỤ VỀ HOẠT ĐỘNG ADR Austin-Úc

Tiếp nhận, xử lý ADR tại Bệnh viện

Bản Scan 10, 11

Phản hồi ADR

Bản Scan 13

Cảnh giác dược, dự phòng nguy cơ

Bản Scan 12

Thông tin thuốc, phản hồi thông tin

Bản Scan 8, 9ad