Stavebnictv silnice ve ejn zak zky
Download
1 / 16

Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Výstavba silničního tunelu Nordfjordur, Island (1 237 mil.Kč). Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky. Ing. Milan Veselský – obchodní ředitel. Úvod. Příspěvek reaguje na negativní atmosféru ve společnosti a v médiích ve vztahu ke stavebnictví. vyhladovění stavebních firem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky' - tameka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stavebnictv silnice ve ejn zak zky

Výstavba silničního tunelu Nordfjordur, Island (1 237 mil.Kč)

Stavebnictví, silnice, veřejné zakázky

Ing. Milan Veselský – obchodní ředitel


Úvod mil.Kč)

 • Příspěvek reaguje na negativní atmosféru ve společnosti a v médiích ve vztahu ke stavebnictví.

 • vyhladovění stavebních firem

 • každá změna má svého viníka

 • vícepráce se neproplácejí

 • předrážené zakázky

 • atmosféra obecné nedůvěry (existenční obavy), kriminalizace


Toky se t kaj oboru
Útoky se týkají oboru: mil.Kč)

 • pokles stavebního trhu (2008 – 2013 o 25%)

 • rentabilita stavebnictvíve srovnání s jinými obory (stavebnictví 3,1%, telekomunikace 17%)

 • rentabilita stavebních firem, Metrostavu (2011 – 3,95%, 2012 – 2,21%, 2013 – 2,15%)

 • obor, kde jsou 5 – 10leté záruky

 • investice do lidí a strojů

 • multiplikační efekt

 • obor, který vytváří hodnoty na staletí


Skupina metrostav
Skupina Metrostav mil.Kč)

 • Metrostav

 • Subterra

 • Metrostav Development

 • Metrostav Slovakia

 • BeMo

 • Pragis

 • BES

 • DSH – Dopravní stavby

 • CCE Praha

 • TBGSituace oboru je dan
Situace Dolní Břežany (1 378 mil.Kč) oboru je daná:

 • nabídka stavebních firem převyšuje poptávku po stavebních pracích

 • v důsledku nedostatku zakázek probíhají organizační změny ve firmách

  • kvalifikovaný personál do podzemí je doma na 60% mzdy

  • ztráta kvalifikovaného dělnického personálu

  • zrušení nerentabilních činností ve firmách

 • postavení firem ve stavebnictví (zhotovitelé, objednatelé, projektanti, subdodavatelé, technologové, stavební dozor) je zásadně komplikováno současným zákonem o zadávání veřejných zakázek


Zvz mimo dn n zk nab dkov cena
ZVZ - Mimořádně nízká nabídková cena Dolní Břežany (1 378 mil.Kč)

 • Česká republika – současný stav:

  • Povinnost zadavatelů zkoumat dumpingovou cenu - EXISTUJE

  • Návod jak identifikovat dumpingovou cenu – NEEXISTUJE

  • Návrh řešení – použití závazného matematické vzorce k identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny > inspirace zahraniční právní úpravou ( zákon č. 25/2006 Z. z., o verejnomobstáravaní)

   • cena je o více než 30 % nižší než průměrná cena ostatních nabídek; a

   • cena je více než o 15 % nižší než cena druhé nejnižší nabídky; a

   • byly předloženy alespoň 3 nabídky

   • Prohrané nabídky u ŘSD

    • od roku 2011 podáno 83 nabídek za 10,2 mld.Kč

    • získáno 13 zakázek s průměrnou hodnotou 15 mil.KčZvz neuspokojiv podm nky kvalifikace
ZVZ - Neuspokojivé podmínky kvalifikace Polsko

 • Současný stav – kvalifikaci splní i dodavatelé s téměř žádnou zkušeností (limit 50 % na referenční stavby, odstranění ekonomických a finančních kvalifikačních kritérií,..)

 • Navrhujeme:

  • zrušit 50 % limit při prokazování referenčních staveb

  • znovu zavést ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

  • znovu zavést možnost zadavatele omezit počet zájemců v užším řízení

  • zvýšit platnost referenčních staveb z 5 na 7 let


Zvz hodnot c krit ria
ZVZ – Hodnotící kritéria Polsko

 • Současný stav: drtivá většina zadavatelů soutěží z opatrnosti na kritérium nejnižší nabídkové ceny

 • Skutečným přáním účastníků zadávacího řízení ale není soutěžení na nejnižší nabídkovou cenu, nýbrž:

  • Zhotovitelé: vícekriteriální hodnocení (vedle ceny i kvalita, technická úroveň)

  • Projektanti: hodnotit výhradě na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky (kvalita služeb má být rozhodující, nikoli cena)

  • Zadavatelé: vícekriteriální hodnocení


Zvz dokumentace pro ve ejn zak zky
ZVZ – Dokumentace pro veřejné zakázky Polsko

 • Současný stav: většina projektů je zadávána typem kontraktu „Postav“ („Build“)

  • dokumentace pro provádění stavby je dle ZVZ povinnou součástí zadávací dokumentace (ZD) (nevyužije-li zadavatel možnosti zadat zakázku formou požadavků na výkon nebo funkci)

  • Nevýhody:

   • taková úroveň detailu není pro zadávací řízení generálně vhodná

   • zdlouhavost procesu přípravy projektu

 • Doporučení:

  • nepožadovat vždy jako součást ZD dokumentaci pro provádění stavby

  • umožnit zadávat projekty jen na základě dokumentace pro stav. povolení

  • podporovat zadávání projektů typu „Vyprojektuj – Postav“ („Design & Build“), případně EPC projekty


 • Zvz zm ny po uzav en smlouvy
  ZVZ – Změny po uzavření smlouvy Polsko

  • Zobecnění problému: panika a strach ze schvalování změn

  • Absurdita situace: změnami předmětu díla se zadavatel nemůže dostat k úsporám

  • Návrh řešení:

   • opustit tuzemskou praxi, která do limitu 20 % pro JŘBU započítává veškeré vícepráce bez ohledu na odpočet méněprací

   • rychlá implementace nových evropských zadávacích směrnic

    ZL, pasportizace, kategorizace (?předvídatelné), JŘBU, pokyn, dodatek SOD, 20%

   • Důsledky


  Pou v n mezin rodn uzn van ch vzor fidic
  Používání mezinárodně uznávaných vzorů FIDIC Polsko

  • 24 zásad NOZ (přiměřenost, rozumnost, dobré mravy)

  • Historie a smysl smluvních podmínek FIDIC

  • Příklady „šikanózních“ smluvních ustanovení:

   • „20 důvodů odstoupení od smlouvy a jeho následek“

   • „Splatnost dílčích faktur“

   • „Přenášení odpovědnosti za zadávací dokumentaci na zhotovitele“

   • „Kritérium úplné spokojenosti zadavatele“

   • „Dostavba výrobní haly na náklady zhotovitele“

   • „Vrácení části ceny díla v částce, kterou určí objednatel“

   • „Výčet smluvních pokut na 5,5 stran A4 textu bez limitace výše smluvních pokut“

   • „Přímé platby subdodavatelům“

   • „V případě události vyšší moci nedochází k změně v harmonogramu“

   • „Dobré charakterové vlastnosti zaměstnanců zhotovitele“


  Z v r
  Závěr Polsko

  • Výstavba Národního divadla 1869 – 1880

  • Elbphilharmonie Hamburg2007 – 2010/ předpoklad 2016

  • Vyrovnat nabídku a poptávku

  • Zajistit přiměřené soutěžní podmínky dle ZVZ

  • Mít vyvážené smluvní podmínky pro realizaci (FIDIC)

  • Zvýšit kredit oboru stavebnictví


  ad