slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osakemarkkinoiden merkitys on kasvanut PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osakemarkkinoiden merkitys on kasvanut

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Osakemarkkinoiden merkitys on kasvanut - PowerPoint PPT Presentation


  • 65 Views
  • Uploaded on

1. Osakemarkkinoiden merkitys on kasvanut.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Osakemarkkinoiden merkitys on kasvanut' - tameka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

1.

Osakemarkkinoiden merkitys on kasvanut

Osakekauppa kasvoi merkittävästi 1990-luvun puolivälistä lähtien. Vuosikymmenen lopulla OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinkiin listautui runsaasti uusia yhtiöitä, mutta vuosituhannen vaihteen jälkeen pörssiyhtiöiden määrä alkoi vähentyä mm. yrityskauppojen vuoksi.

Luvut: Nasdaq OMX Helsinki

slide2

2.

Sijoittaminen kansainvälistyy

Osakesijoituksia tehdään nykyisin hyvin paljon yli valtakunnan rajojen. Kansainvälistymisen seurauksena pörssikurssit kehittyvät pitkälti samaan suuntaan, kuten OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin, euroalueen suurimpien yhtiöiden ja amerikkalaisen Nasdaq-indeksin kurssikäyrät osoittavat. OMXH25 kertoo OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin 25 eniten vaihdetun yhtiön kurssikehityksen.

Luvut: Nasdaq OMX Helsinki, Yahoo

slide3

3.

Listayhtiöillä on monenlaisia omistajia

Kotitaloudet omistavat osakkeita suoraan ja lisäksi sijoitusrahastojen kautta. Kuviossa näkyy

kotitalouksien suora osakeomistus. Myös suuri osa nykyisten ja tulevien eläkeläisten eläkesäästöistä

on sijoitettu osakkeisiin. Eläkeyhtiöiden omistukset sisältyvät ryhmään julkisyhteisöt ja sijoitus-

rahastojen ryhmään rahoituslaitokset. Ulkomaalaiset omistavat Helsingin pörssissä noteerattavien

yhtiöiden osakkeista puolet.

Luvut: Euroclear Finland

slide4

4.

Kotitalouksien varallisuus on kasvanut

Suomalaisten kotitalouksien varallisuuden arvo

on keskimäärin 147 500 euroa. Siitä valtaosa

on kiinteää asunto-omaisuutta.

Rahavarallisuus koostuu talletuksista,

joukkovelkakirjoista, osakkeista,

sijoitusrahasto-osuuksista ja vakuutussäästöistä.

Omat ja sijoitusasunnot 97 330 €

Vapaa-ajan asunnot 13 960 €

Kulkuvälineet 10 590 €

Rahavarallisuus 25 580 €

Rahoitusvarallisuus

17 %

Kulkuneuvot

7 %

Vapaa-ajan

asunnot

9 %

Asunnot

67 %

Lähde: Tilastokeskus

slide5

5.

Rahoitusmarkkinat välittävät säästöjä

Rahoitusmarkkinat jaetaan pankki- ja arvopaperimark-kinoihin. Pankit ottavat

säästäjiltä talletuksia, joita

ne lainaavat luotonottajille. Pankit kantavat riskin, että tallettajat saavat rahansa takaisin korkoineen.

Arvopaperimarkkinoilla pörssiyhtiöt voivat hankkia rahoitusta myymällä

osakkeitaan. Lisäksi mm. yritykset, kunnat, pankit

ja valtio hankkivat

arvopaperimarkkinoilla rahoitusta joukkolainojen avulla. Arvopaperimarkki-

noilla riski sijoituksen

arvon säilymisestä jää

sijoittajalle.

Rahoituksen

saajat

Rahoittajat

Luotonottajat

Säästäjät

PANKKI-

MARKKINAT

Osake-

rahoituksen

ottajat

Joukko-

lainojen

ottajat

ARVOPAPERI-

MARKKINAT

Sijoittajat

slide6

6.

Osakkeet tuottavat parhaiten pitkällä aikavälillä

Osakkeiden tuotto ylittää pitkällä aikavälillä selvästi korkosijoitusten tuoton.

Osakkeiden tuotossa on mukana sekä osingot että arvonnousu.

Eri sijoitusmuotojen tuotto SuomessaVuosina 1994 - 2009, 31.12.1993=100

Luvut Pörssisäätiölle tuottanut: eQ-pankki

slide7

7.

Miksi osakkeita ostetaan?

Pitkäaikaisissa osakesijoituksissa säästöt ovat kasvaneet parhaiten, vaikka välillä kurssit ovat laskeneet tuntuvasti. Helsingin pörssin kehitystä on tässä kuvattu koko pörssin kehitystä kuvaavalla OMX Helsinki-indeksillä, entisellä yleisindeksillä, Helsinki real eli inflaatiokorjatulla indeksillä.

Luvut Pörssisäätiölle tuottanut: eQ-pankki

slide8

8.

Miksi kurssit vaihtelevat?

Osakekursseihin vaikuttavat yhtiön oman kehityksen lisäksi monet muut

sijoittajien osto- ja myyntihaluihin vaikuttavat tekijät, kuten talouden suhdanteet.

Myös psykologisilla tekijöillä on merkitystä. Koska huippu- ja pohjakurssien

ennustaminen on hyvin vaikeaa, on viisasta sijoittaa useissa erissä.

Osakekurssi

1000

800

600

400

200

0

Myy

Huhu

Sodan uhka

Osta

Osta

Suuria tilauksia

Korot nousee

Hyviä uutisia

Yhtiö tappiolla

Osinko

slide9

9.

Sijoittamisen riskejä voi pienentää

Sijoittamisen riskejä voi pienentää jakamalla rahansa useisiin eri kohteisiin. Kotitaloudet

sijoittavat säästöjään entistä enemmän osakkeisiin, säästö- ja eläkevakuutuksiin sekä

sijoitusrahastoihin. Talletusten määrä on pysynyt pitkään samalla tasolla huolimatta

matalasta korkotasosta.

Kotitalouksien rahoitusvarallisuus 31.3.2009

Lähde: Suomen Pankki

slide10

10.

Osakkeiden ja obligaatioiden vertailu

Taina Tarkka sijoittaa 20 000 euroa, puoliksi osakkeisiin ja neljän vuoden obligaatioon. Laskelma

osoittaa, miten hänen sijoituksensa arvo on kunakin vuonna kehittynyt ja tuoton, jonka hän sai neljän vuoden kuluttua myydessään sijoituksensa. Osinko- ja korkotulot olivat vuosittain 350 euroa miinus

verot kummastakin.

Vaikka obligaatiosta saa sijoittamansa summan verran takaisin, jos pitää sen koko laina-ajan,

arvo vaihtelee laina-aikana korkomuutosten mukaan. Laskelma osoittaa, että jos sijoitus olisi pitänyt

myydä suunniteltua aikaisemmin, välillä olisi kannattanut myydä osakkeet, välillä taas obligaatio.

slide11

11.

Pörssi

Miten kauppaa käydään?

Päästäkseen tekemään osake-kauppoja pitää aluksi ryhtyä jonkin arvopaperivälittäjänä toimivan pankin tai pankkiiri-liikkeen asiakkaaksi. Sitten kaupat voi tehdä omalta tieto-koneeltaan tai pankissa.

Osto- ja myyntitoimeksiannot lähetetään välittäjän kautta pörssiin, jonka järjestelmä kokoaa yhteen osto- ja myynti-tarjoukset. Kaupat syntyvät,

kun ostajan ja myyjän hinnat

ovat samalla tasolla.

Pankki tai pankkiiriliike

Ostomääräys

Myyntimääräys

slide12

12.

Miten kauppaa käydään?

Pörssilistalta selviää, mihin hintoihin osakekauppoja on tehty ja miten paljon.

Pörssilista löytyy sanomalehdistä taloussivuilta, internetistä ja

tekstitelevisiosta, kahdesta jälkimmäisestä melkein ajantasaisena.

Lähde: OMX