Tema:
Download
1 / 18

Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006 Nyheter og presiseringer i bestemmelsene - ”Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2006” Henriette Hillestad Thune, KKD. Søknader 2006. Søknader totalt, antall: 3112 Total søknadssum: 2 182 mill kr

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006' - tambre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tema hovedfordelingen spillemidler 2006

Tema:

Hovedfordelingen spillemidler 2006

Nyheter og presiseringer i bestemmelsene - ”Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2006”

Henriette Hillestad Thune, KKD


S knader 2006
Søknader 2006

Søknader totalt, antall: 3112

Total søknadssum: 2 182 mill kr

Ordinære anlegg 2159 søknader – 2 021 mill kr

Nærmiljøanlegg 953 søknader – 161 mill kr

Hovedfordelingen 2006
Hovedfordelingen 2006

Post 1 IDRETTSANLEGG1.1 Idrettsanlegg i kommunene 596 050 0001.2 Anleggspolitisk program 59 800 0001.3 Anlegg for friluftsliv i fjellet 8 500 000 664 350 000

Post 2 NASJONALANLEGG/SPESIELLE ANLEGG2.1 Nasjonalanlegg 02.2 Spesielle anlegg 1 500 000 1 500 000

Post 3 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID3.1 Idrettsforskning 15 000 0003.2 Idrettsfaglig utvikling 1 300 000 3.3 Anleggsfaglig utvikling 2 100 0003.4 Idrettsanleggsregisteret (KRISS) 2 500 0003.5 Plan- og utviklingsarbeid i fylkeskommunene 1 900 000 22 800 000

Post 4 SPESIELLE AKTIVITETER 4.1 Antidopingarbeid 23 100 0004.2 Fysisk aktivitet, lokal tilhørighet og sosial integrasjon 13 800 0004.3 Friluftstiltak for barn og ungdom 5 200 000 4.4 Landslaget Fysisk Fostring i Skolen 250 000 42 350 000

Post 5 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE 349 000 000

Post 6 TILSKUDD TIL LOKALE LAG OG FORENINGER

6.1 Tilskudd til lokale lag og foreninger 120 000 000 120 000 000

TIL SAMMEN 1 200 000 000


Spesielt ved rets hovedfordeling
Spesielt ved årets hovedfordeling

 • Etter vedtak i statsråd 5. mai ble det avsatt kr 596 050 000 av spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene.

 • I tillegg har departementet tillagt kr 16 750 000 av inndratte midler.

 • Totalt avsatt beløp er kr 612 800 000.


Fylkesvis fordeling 2006
Fylkesvis fordeling 2006

Ordinære anlegg Nærmiljøanlegg Nærmiljøanl., forenkl. Sum i fylket

Østfold 21 486 000 1 573 000 822 000 23 881 000

Akershus 42 929 000 6 414 000 1 734 000 51 077 000

Oslo 44 096 000 3 931 000 1 312 000 49 339 000

Hedmark 18 882 000 4 066 000 582 000 23 530 000

Oppland 18 590 000 4 767 000 567 000 23 924 000

Buskerud 20 940 000 4 003 000 774 000 25 717 000

Vestfold 22 058 000 5 018 000 730 000 27 806 000

Telemark 27 346 000 4 255 000 530 000 32 131 000

Aust-Agder 15 486 000 3 331 000 354 000 19 171 000

Vest-Agder 23 404 000 2 276 000 571 000 26 251 000

Rogaland 42 761 000 11 798 000 1 428 000 55 987 000

Hordaland 52 584 000 8 028 000 1 514 000 62 126 000

Sogn og Fjordane 18 464 000 3 790 000 375 000 22 629 000

Møre og Romsdal 25 317 000 7 235 000 821 000 33 373 000

Sør-Trøndelag 27 133 000 5 294 000 884 000 33 311 000

Nord-Trøndelag 14 765 000 3 267 000 447 000 18 479 000

Nordland 32 967 000 5 562 000 797 000 39 326 000

Troms 20 869 000 3 715 000 509 000 25 093 000

Finnmark 17 723 000 1 677 000 249 000 19 649 000

Totalt fordelt 507 800 000 90 000 000 15 000 000 612 800 000


Krav til s ker
Krav til søker

 • Punkt 2.3.1.

 • Teksten er noe endret fra forrige versjon. Punkt c) er ny.

 • Prinsippet om at spillemidler ikke skal tilfalle fortjenestebaserte eierformer (eller omdannes til fortjeneste for private eiere) er delt i to deler.

 • Inntatt en henvisning til driftssiden.

 • Gjelder også nærmiljøanleggsordningene.


Kommunal garanti
Kommunal garanti

 • Punkt 2.3.3.

 • Beløpsgrensen er hevet fra kr 700 000 til kr 2 000 000.

 • Gjelder et begrenset antall anleggstyper.

 • Fotnote 1: Beløpet knytter seg til alle elementer i anlegget.

 • Fotnote 2:

  • Anlegget har tidligere fått spillemidler.

  • Et større interkommunalt anlegg.

  • Mottatt midler etter særlig tilskuddssats.


Krav om eiendoms feste leierett
Krav om eiendoms-/feste-/leierett

 • Punkt 2.3.6.

 • Tidligere: Unntak fra kravet om eiendomsrett/festerett for de tilfeller hvor søker var kommunen eller fylkeskommunen.

 • Nytt: Krav om eiendomsrett/festerett.

 • Særlige regler for turveier, turløyper og turstier, se Vedlegg 2


Merverdiavgift
Merverdiavgift

 • Punkt 2.3.10.

 • Departementet beregner spillemiddeltilskudd basert på regnskap før eventuell kompensasjon eller refusjon av merverdiavgift knyttet til anlegget.

 • Forventet refusjon/kompensasjon kan ikke medtas som en del av finansieringsplanen. 

  Men – naturligvis: Det kan utstedes en garanti for et mulig refusjonskrav, og denne garantien kan utgjøre en del av finansieringsplanen.


Utleie utl n bruksavtaler
Utleie, utlån, bruksavtaler

 • Punkt 2.4.4.

 • Prinsippet. Betydning. Formål.

 • ”Private fortjenestebaserte aktører”.

 • Utgangspunktet: Forbud mot utleie, utlån, bruksavtaler til fortjenestebaserte aktører for kommersielle virksomhet.

 • Unntak:

  • Arealer/deler som ikke har mottatt spillemidler.

  • Kortere periode/enkeltarrangementer av kortere varighet.

  • Aktører som ikke er fortjenestebaserte.

 • Dispensasjonsadgang.


St rre interkommunale anlegg
Større interkommunale anlegg

 • Punkt 2.7.3.

 • Hver deltagende kommune må delta med minst 5 % som innskuddsbeløp.

 • Deltagende kommune må bidra i driften av anlegget i 20 år. Forpliktelsen må stå i samsvar med innskuddsbeløpet.

 • Overensstemmelse med forvaltningspraksis.


Friluftslivsanlegg anlegg for friluftsliv i fjellet
Friluftslivsanlegg - Anlegg for friluftsliv i fjellet

Friluftslivsanlegg

 • Punkt 2.7.4.

 • Deler av fjorårets vedlegg 2 er integrert under friluftslivsanlegg i kapittel 2.

 • Definisjonene følger fortsatt av Vedlegg 2.

  Anlegg for friluftsliv i fjellet

 • Nytt kapittel 4.

 • Integrert elementer fra rundskriv og søkerhefte


Vannsportanlegg
Vannsportanlegg

 • Punkt 2.7.4.

 • Utsettingsrampe er inntatt.


Konto for anlegget
Konto for anlegget

 • Punkt 5.3.

 • Det er ikke lenger et krav, men en anbefaling å ha egen konto.


Kommunal fylkeskommunal saksbehandling
Kommunal-/fylkeskommunal saksbehandling

 • Kapittel 6.

 • Nytt: To underkapitler.

 • Nytt: Mer utfyllende om kommunal saksbehandling.