hva er en lokal s ravtale n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva er en lokal særavtale? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva er en lokal særavtale?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Hva er en lokal særavtale? - PowerPoint PPT Presentation


 • 286 Views
 • Uploaded on

Hva er en lokal særavtale?. En lokal særavtale er en avtale mellom en klubb og en bedrift i tillegg til tariffavtalen Særavtalen skal regulere forhold utover tariffavtalen, MEN IKKE DÅRLIGERE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva er en lokal særavtale?' - tamal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva er en lokal s ravtale
Hva er en lokal særavtale?
 • En lokal særavtale er en avtale mellom en klubb og en bedrift i tillegg til tariffavtalen
 • Særavtalen skal regulere forhold utover tariffavtalen, MEN IKKE DÅRLIGERE.
 • Man kan inngå så mange lokale særavtaler man vil, men det er ofte praktisk å samle de forskjellige på ett sted
 • Gyldighetstiden av en lokal særavtale kan avtales med følgende variasjoner:
oppsigelse ebl
Oppsigelse EBL
 • Hovedavtalen LO/NHO: (for EBL-bedriftene):
  • § 4.2.1 ”Forhandlinger skal finne sted før oppsigelse”
  • § 4.2.2. Særavtale med bestemt løpetid kan sis opp med 1 måneds varsel før utløpstiden. Blir den ikke sagt opp gjelder den samme fristen videre 1 måned av gangen
  • § 4.2.3. Særavtaler som gjelder ”inntil videre” kan sis opp med 1 måneds varsel.
  • § 4.2.4. Særavtale som det er avtalt eller forutsatt skal gjelde så lenge bedriftens tariffavtale løper, gjelder videre for neste tariffperiode, dersom man ved en tariffrevisjon ikke er blitt enig om at særavtalen skal falle bort eller endres.
ebl l nnssystemet
EBL - Lønnssystemet

I tariffoppgjøret 2006 fikk §7 i EBL en endring som tilsier at LØNNSSYSTEM i EBL-bedriftene skal være etablert som lokal særavtale etter Hovedavtalens § 4.2.4.

oppsigelse ks
Oppsigelse KS
 • Hovedavtalen LO/KS: (for KS Bedrift)
  • § 4.5. Særavtalen må, hvis annet ikke er avtalt, sies opp skriftlig minst 3 måneder før gyldighetstiden utløper.
  • Dersom særavtalen ikke er sagt opp av en av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år av gangen. Lokal særavtale binder partene inntil den lovlig er sagt opp.
  • Lokal særavtale som er lovlig sagt opp og ikke reforhandlet, faller bort.
oppsigelse ks1
Oppsigelse KS
 • Den kommunale verden hadde ikke vært lik seg selv uten spesialordninger:
 • § 4.6. Lokal forsøksordning
  • Kan avvike fra tariffavtalen. De sentrale parter skal informeres.

GLEM DENNE!

hva reguleres
Hva reguleres?
 • Tariffavtalene er MINSTEBESTEMMELSER. I teorien skal alt utover disse minstebestemmelsene avtales i lokale særavtaler.
  • Arbeidstid, overtid, reisetid, fleksitid, godtgjøringer på kost, reise, vakt, avspasering, kantine, dietter, renhold, frynsegoder, permisjoner, telefon, hjemme-PC, bil…etc.
  • I tillegg har mange klubber egen særavtale på tillitsmannstid.
gruppeoppgave
Gruppeoppgave
 • Du er tillitsvalgt i et energiverk som går på en av de to energiavtalene, og du skal inngå en lokal særavtale.
  • Hvordan går du frem?
  • Hva slags §§ i Hoved- og Tariffavtale bruker du?
  • Hva vil du regulere i avtalen?
  • Hvilken virketid har avtalen?

(gruppa noterer og forbereder fremføring)

ks bedrift nok en s rordning
KS Bedrift – nok en særordning
 • Lokal særavtale Del C
  • Et kapittel med bestemmelser som var i den kommunale hovedtariffavtalen i 1998-2000 som ble tatt med i energiavtalen og kalt ”Lokal særavtale”
  • Meningen var at den enkelte klubb skulle ta tak i disse bestemmelsene og lage SIN lokale særavtale.
  • Svært få har gjort det, og de sentrale partene besluttet i oppgjøret 2006 å arbeide med denne problemstillingen i tariffperioden.

Hva mener dere? Skal bestemmelsene fjernes fra tariffavtalen slik at tariffavtalen blir logisk og lik de andre?