arbetsf rmedlingen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbetsförmedlingen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbetsförmedlingen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Arbetsförmedlingen - PowerPoint PPT Presentation


 • 507 Views
 • Uploaded on

Arbetsförmedlingen. Internet Kundtjänst Lokal Arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens Kundmottagning. Ett av Sveriges bästa kundmottagande i DS. Kortade väntetider för våra kunder som erbjuds kompetent service utifrån frågeställning/behov.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Arbetsförmedlingen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arbetsf rmedlingen
Arbetsförmedlingen

Internet

Kundtjänst

Lokal Arbetsförmedling

arbetsf rmedlingens kundmottagning
Arbetsförmedlingens Kundmottagning
 • Ett av Sveriges bästa kundmottagande i DS.
 • Kortade väntetider för våra kunder som erbjuds kompetent service utifrån frågeställning/behov.
 • En väldigt aktiv direktservice där golvcoacherna har fått tydligare roller och mer och mer arbetar med coachning på golvet.
 • Inskrivningssamtal/kartläggning utifrån bransch.
 • Många efterfrågade aktiviteter att erbjuda som fått goda omdömen.
 • Ett pågående och aktivt arbete med arbetsgivarrelationer.
arbetsf rmedlingens uppdrag
Arbetsförmedlingens uppdrag:
 • effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft
 • prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden
 • bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.
arbetsf rmedlingens verksamhet ska bl a
Arbetsförmedlingens verksamhet ska bl.a.
 • bedrivs på ett enhetligt, rättssäkert och effektivt sätt
 • säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring
 • ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet bland de arbetssökande
 • inte snedvrider konkurrensförutsättningarna på arbetsmarknaden
 • ökar mångfalden och motverkar diskrimineringen i arbetslivet.
arbetsf rmedlingens sektorsansvar f r handikappfr gor inom arbetsmarknadspolitiken
Arbetsförmedlingens sektorsansvar för handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken
 • Öka andelen sysselsatta -

Ge stöd till att Finna - Få - Behålla ett arbete

 • Öka arbetsgivarnas vilja att anställa personer med funktionshinder
 • Utbildning / samarbeta med skola
arbetslivsinriktad rehabilitering
Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • är ett av Arbetsförmedlingens prioriterade uppdrag. Myndighetens uppdrag inom detta område har vuxit och kommer att växa ytterligare i omfattning under de närmaste åren.
samverkan med f rs kringskassan handlingsplanssamverkan
Samverkan med FörsäkringskassanHandlingsplanssamverkan
 • Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sedan 2003 upprättat en handlingsplan för arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan. Försäkringskassan ska genom samverkan med Arbetsförmedlingen underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete.
forts samverkan arbetslivsintroduktionen
Forts samverkan..Arbetslivsintroduktionen
 • Intensifierat stöd från Arbetsförmedlingen
 • Utredning och kartläggning av individens behov av stöd för övergång till arbete
 • De aktiviteter som erbjuds och omfattningen av dem ska utgå från individens behov och förutsättningar
 • Som längst under tre månader
 • Ekonomi: Aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen

223-680 kr/dag

samverkan med kriminalv rden
Samverkan med Kriminalvården
 • Kriminalvårdens uppdrag för utslussning i samhället bygger på samverkan med Arbetsförmedlingen. Insatser från Arbetsförmedlingen ska bidra till att stärka klienternas förankring på arbetsmarknaden. Behoven av insatser - med fördel redan under tiden i anstalt - gäller arbetsförmedling, vägledning och information om arbetsmarknaden samt arbetsmarknadsutbildning.
insatser och program
Insatser och program
 • Lönebidrag
 • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
 • Trygghetsanställning
 • Utvecklingsanställning
 • Nystartsjobb
 • Stöd till personligt biträde
 • Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen
 • Stöd till start av egen näringsverksamhet
 • Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd
sius s rskilt introduktions och uppf ljning st d
SIUSSärskilt Introduktions- och Uppföljning Stöd
 • Använder Supported Employment metoden
 • Finna, få och behålla en anställning på öppna arbetsmarknaden.
 • Stödet ges till både den arbetssökande och till arbetsplatsen.
 • Kartläggning / Samtal
 • Anskaffning av arbetsplats – Anställningslöfte måste finnas
 • Arbetsplatskartläggning / analys
 • Introduktion, starta arbetsprövningen
 • Uppföljning
 • Anställning
 • Uppföljning – upp till 1 år efter anställningen