slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH Jubileusz 40 lat istnienia PowerPoint Presentation
Download Presentation
KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH Jubileusz 40 lat istnienia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH Jubileusz 40 lat istnienia - PowerPoint PPT Presentation


  • 146 Views
  • Uploaded on

KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH Jubileusz 40 lat istnienia. Zarys historii. 1969-1978 - M ię dzywydzia ł owe Studium Nauk Politycznych 1978-1983 - Katedra Nauk Politycznych 1983-1992 - Studium Nauk Politycznych 1992-1994 - Samodzielny Zak ł ad Nauk Politycznych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH Jubileusz 40 lat istnienia' - tamah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH

Jubileusz 40 lat istnienia

slide2

Zarys historii

1969-1978 - Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych

1978-1983 - Katedra Nauk Politycznych

1983-1992 - Studium Nauk Politycznych

1992-1994 - Samodzielny Zakład Nauk Politycznych

Od 1994 r. nieprzerwanie funkcjonuje jako

Katedra Nauk Politycznych

na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

slide3

Kierownicy Katedry

1969-1972: doc. drJerzySzafruga

1972-1983: prof. drhab. Erhard Cziomer

1983-1996: prof. AE drhab. JerzyIndraszkiewicz

1996-2006: prof. AE drhab. Kazimierz Urban

odroku 2006: prof. UEK drhab. JerzyKornaś

slide4

Kontakty Naukowe

  • Uniwersytet Jagielloński - Instytut Nauk Politycznych
  • Uniwersytet Wrocławski - Instytut Politologii
  • Uniwersytet Szczeciński - Instytut Politologii i Europeistyki
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Instytut Politologii
  • Libera Università Maria Ss. Assunta (Rzym - Włochy)
  • Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa - Wydział Nauk Społecznych
slide5

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Nauk Politycznych - stan aktualny:

prof. UEK. dr hab. Jerzy Kornaś

prof. UEK. dr hab. Robert Jakimowicz

dr Joanna Dzwończyk

dr Marta Kijak-Bloch

dr Karolina Kotulewicz

dr Agnieszka Latosińska

dr Dominika Karwoth-Zielińska

mgr Łukasz Danel

Obsługa administracyjna Katedry: mgr Agata Marcisz

slide6

Nasze główne zainteresowania naukowo-badawcze:

JerzyKornaś - polskie elitywładzy w okresiemiędzywojennym orazpolska myśl polityczna XX i XXI wieku

Robert Jakimowicz -stosunkipolityczne w AzjiWschodniej

JoannaDzwończyk- populizm i społeczeństwoobywatelskie

MartaKijak-Bloch- samorządterytorialny

AgnieszkaLatosińska- włoska myśl polityczna

DominikaKarwoth-Zielińska– bezpieczeństwo międzynarodowe

KarolinaKotulewicz- systemypolityczne krajów b. ZSRR

Łukasz Danel-brytyjskiparlamentaryzm

slide7

Dydaktyka

Katedra sprawuje opiekę nad dwiema specjalnościami w ramach kierunku

stosunkimiędzynarodowe

Na studiachpierwszegostopnia:

studiawschodnie

Nastudiachdrugiegostopnia:

międzynarodowe stosunki polityczne

slide8

Studia Wschodnie

Studia zajmujące się szeroko rozumianą problematyką wschodnią jako elementem polityki światowej, a także coraz ważniejszym składnikiem polskiej polityki zagranicznej.

slide9

Międzynarodowe stosunki polityczne

Studia zajmujące się przebiegiem procesów rozwojowych i globalizacyjnych na świecie na przełomie XX i XXI wieku, znajdujących odzwierciedlenie m.in. w dynamicznych przemianach politycznych i gospodarczych sceny międzynarodowej.

slide10

Przykładowe przedmioty realizowane na różnych kierunkach studiów:

Nauka o polityce

Współczesnesystemypolityczne

Międzynarodowestosunki polityczne

Nauka o państwie

Politykazagraniczna RP

Zasadyustrojupolitycznegopaństwa

Systemy polityczne państw europejskich

slide11

Przykładowe przedmioty specjalistyczne:

Polityczne aspekty globalizacji

Stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyfiku

Konflikty polityczne i militarne we współczesnym świecie

Systemy polityczne Europy Wschodniej i wybranych krajów azjatyckich

Terroryzm międzynarodowy

Współczesna myśl polityczna

slide12

Koła Naukowe afiliowane przy Katedrze NaukPolitycznych:

Politologiczne KołoNaukowe

„Homo Politicus”

(opiekun naukowy:

prof. UEK dr hab. Jerzy Kornaś)

Azjatyckie Koło Naukowe

(opiekun naukowy:

prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz)

slide13

Olimpiady Wiedzy o Polsce i ŚwiecieWspółczesnym

Przewodniczący Małopolskiego Komitetu Okręgowego : prof. UEK dr hab. Jerzy Kornaś

Sekretarz Małopolskiego Komitetu Okręgowego:

mgr Łukasz Danel