slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sekcia I . – miestnosť č.154 BakalárskE a magisterské štúdium PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sekcia I . – miestnosť č.154 BakalárskE a magisterské štúdium

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 2

Sekcia I . – miestnosť č.154 BakalárskE a magisterské štúdium - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Sekcia I . – miestnosť č.154 BakalárskE a magisterské štúdium. SeKCIA II . – miestnosť č.193 Doktorandské štúdium. Mgr. Adriana Voľanská : Analýza kamennej štiepanej industrie z polohy Bikoš I., okr . Prešov Mgr. Mariana Čentéšová : Počiatky šľachtického rodu z Uzoviec v Šariši

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sekcia I . – miestnosť č.154 BakalárskE a magisterské štúdium


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Sekcia I. – miestnosť č.154

BakalárskE a magisterské štúdium

SeKCIA II. – miestnosť č.193

Doktorandské štúdium

Mgr. Adriana Voľanská: Analýza kamennej štiepanej industrie z polohy Bikoš I., okr. Prešov

Mgr. Mariana Čentéšová: Počiatky šľachtického rodu z Uzoviec v Šariši

Mgr. Michaela Kurinovská: Majetkové spory medzi Spišskou Novou Vsou a rodom Mariáši z Markušoviec v ranom novoveku

Mgr. Vladimíra Kordaničová: Postavenie Židov v Humennom v 18. a 19. storočí

Prestávka 10,15 - 10,30

Mgr. Tibor Dohnanec: Získanie komárňanského pevnostného systému do služieb uhorskej revolúcie a bojov za slobodu v rokoch 1848/49.

Mgr. Lucia Šteflová: Vybrané obce Nitrianskej stolice vo svetle kanonických vizitácií evanjelickej cirkvi a.v. na prelome 19. a 20. storočia.

Mgr. Valéria Pulenová: Pôsobenie Révaihosomovzdelávacieho krúžku na Rímskokatolíckom hlavnom gymnáziu v Rožňave.

Mgr. Štefánia Kováčová: Vzťahy Pavla Skoropadského a Simona Petruľa , dvoch hlavných politických osobností na Ukrajine v rokoch 1918 – 1919

Prestávka 11,30 – 11,45

Mgr. Zuzana Pivková: Pohľad na evanjelické a.v. školstvo, jeho štruktúru a význam na Slovensku v rokoch 1919 – 1939.

PaedDr. Milada Kopčányiová: Postavenie Československej obchodnej akadémie v systéme stredných a odborných škôl v Košiciach v medzivojnovom období

Mgr. Martin Hoľko: Výstavba kostolov v okrese Humenné v 60-tych a 70-tych rokoch 20. storočia

Mgr. Martin Klempay: Učebnice dejepisu na základnej škole po roku 1989 (súčasný stav – analýza – perspektívy)

Diskusia a záver

 • Bc. Zuzana Mišenková: Letecká archeológia na východnom Slovensku
 • Bc. Veronika Drábová: Hetéry a ich patrónka Afrodita
 • Bc. Lukáš Lisý: Svätopluk, kráľ, či knieža?
 • Dominik Burík: Dejiny a pôsobenie rádu templárov
 • Prestávka 10,15 – 10,30
 • Bc. Veronika Novotná: Účtovné knihy mesta Bardejov ako prameň k mestskému hospodárstvu 17. storočia
 • Bc. Peter Žarnovský: Inventarizácie farnosti Stará Ľubovňa v 17. storočí.
 • Bc. Renáta Geriová: Majetok jednej ženy
 • Bc. Slavomír Ilavský: Prejavy nemeckého imperializmu v politike Otta von Bismarcka
 • Prestávka 11,30 – 11,45
 • Simona Andrejčinová: Blokáda Leningradu z pohľadu ruských memoárov
 • Erik Ondria: Americká agresia v Grenade
 • Diskusia a záver
slide2

Program10. Študentskej vedeckej konferencie Inštitútu histórie,ktorá sa uskutoční27. marca 2014, spoločné otvorenie pre obidve sekcie budev miestnosti č. 154 o 9,00 hod.

Komisia pre Sekciu I.

Mgr. AnnamáriaKónyová, PhD.

PhDr. Ján Džujko, PhD.

Mgr. et. Mgr. LucianaHoptová, PhD.

Komisia pre Sekciu II.

Doc. PhDr. NadeždaJurčišinová, CSc.

Doc. Mgr. Ján Adam, PhD.

PhDr. Peter Kovaľ, PhD.

Kontaktná osoba: Mgr. AnnamáriaKónyová, PhD.

konyova@unipo.sk