Michał Stopka Inwestor Profesjonalny Gdańsk 13 grudzień 2012 - PowerPoint PPT Presentation

talon-holloway
micha stopka inwestor profesjonalny gda sk 13 grudzie 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Michał Stopka Inwestor Profesjonalny Gdańsk 13 grudzień 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Michał Stopka Inwestor Profesjonalny Gdańsk 13 grudzień 2012

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Michał Stopka Inwestor Profesjonalny Gdańsk 13 grudzień 2012
101 Views
Download Presentation

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny Gdańsk 13 grudzień 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Michał StopkaInwestor ProfesjonalnyGdańsk 13 grudzień 2012 „Dlaczego kursy spółek na giełdzie zmieniają się, czyli dlaczego analiza fundamentalna?” Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 2. Giełda to moja pasja: Mam 12 lat doświadczenia: Opowiadam o rzeczach, których nie przeczytacie w książkach… • 2000: Inwestor giełdowy (pierwsza fatalna transakcja opisana na blogu: zakładka spis treści: „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to porażka” Józef Piłsudski oraz Longterm • 2001 : SKN na SGH „Klub Inwestora” • 2007: Blog : www.michalstopka.pl • 2007-2012: praca zawodowa: • Analityk Akcji OFE Pocztylion (3 mld zł) • Zarządzający częścią portfela akcyjnego OFE ING (60 mld zł) • Od 2010 do teraz: Szkolenia Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 3. Po co inwestujemy? • Dla: przyjemności, hazard, uzależnienie, praca zawodowa? • Dla pozytywnej stopy zwrotu? • Cena emisyjna LPP 2001 r : 48 zł, obecna cena 4550 zł • Inwestowanie jest ryzykowne… • Buffet „NIE”: brak wiedzy jest ryzykowny… Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 4. Trzeba poznać „biznes” jakim jest… inwestowanie Trzeba zbudować „przewagę konkurencyjną” wobec pozostałych inwestorów: gdzie ją można zbudować? • Zrozumieć, że nie wolno tracić pieniędzy… • Zrozumieć „dlaczego kursy spółek się przesuwają?” • Zrozumiećprocesy w gospodarce (jak jest naprawdę?) • Zrozumieć biznesy (co na nie naprawdę wpływa?) Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 5. Equity Value a Enterprise Value • Equity Value = liczba ackji * kurs giełdowy np.: • 10 akcji * 10 zł = 100 zł • Net Debt (Dług netto, ND) = zadłużenie oprocentowane – gotówka np.: 50 zł długu - 10 zł gotówki = 50 zł – 10 zł = 40 zł • Enterprise Value: (EV) = Equity Value + Net Debt np.: 100 zł + 40 zł = 140 zł • Equity Value = Enterprise Value – Net debt Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 6. Metody wyceny • Inwestorzy mają do wyboru różne inwestycje: np..: • Lokaty bankowe, obligacje państwa, obligacje firmy, nieruchomości, akcje • Każda inwestycja ma oczekiwaną stopę zwrotu i w danym momencie jest znana • Stopa zwrotu zależy od Ryzyka, czasu, płynności instrumentu • W Polsce ludzie znają tylko oczekiwaną stopę zwrotu z lokat, obligacji, ale taką samą oczekiwaną stopę zwrotu mają akcje na giełdzie… • Dlatego można określić cenę transakcji KAŻDEGO instrumentu finansowego Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 7. Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 8. Wartość lokaty w banku aby otrzymać 1 zł odsetek • Jak policzyć wartość lokaty potrzebnej na 1 zł odsetek? • 1/Stopa % RPP Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 9. Firma to „jakby” lokata w banku… Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 10. Wartość lokaty w banku=Terminal Value=TV • Terminal Value = wartość FCFF generowanego wiecznie • Wartość lokaty = FCFF/stopa zwrotu, czyli 0,81/10% = 8,1 = 0,81/0,1 • Innymi słowy potrzeba 10 lat aby otrzymać zainwestowany kapitał: potrzeba założyć lokatę 8,1 na 10% aby dostać 0,81 • Stopa zwrotu= stopa dyskontowa Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 11. Lokata a stopa dyskontowa • Różne potrzebne wartości kapitału jak przy stopach RPP • Ponadto powstają „mnożniki „odsetek” lub „zysku”: • Mnożnik : „razy 10” dla 10% stopy zwrotu: 0,81/10% • Mnożnik : „razy 20” dla 5% stopy zwrotu: 0,81/0,05 • Mnożnik : „razy 5” dla 20% stopy zwrotu 0,81/20% Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 12. Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 13. Wartość firmy=TV stały wzrost g • Wartość firmy dla stałej stopy wzrostu w nieskończoność = g = 2% • FCFF ostatni rok prognozy * (1+g)/(stopa zwrotu-g), czyli:0,810 * (1+2%)/(10%-2%) = 0,826/0,08 = 10,33 • g nie może być wyższe niż dynamika PKB... bo działa procent składany, firma stałaby się większa niż PKB… Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 14. Wycena Equity Value • Equity Value = Enterprise Value – Net Debt(+/-) inne rzeczy • Net Debt: bank+obligacje+leasing, np.: • EV= 100, ND = 50 • Equity Value = 100 – 50 = 50 • Inne rzeczy(na szkoleniu) Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 15. Wartość firmy: wiedza akademicka • Jest sumą przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę: • Przepływy uwzględniają wartość pieniądza w czasie i dlatego są „dyskontowane”, czyli sprowadzane do bieżącej wartości, odpowiednią stopą procentową • WACC jest to średni ważony koszt kapitału własnego i zadłużenia oprocentowanego (jeżeli jest zadłużenie) Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 16. Wrażliwość DCF na założenia Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 17. Dlaczego giełda rośnie historycznie? • Inwestycja w „lokatę”: powszechnie znana • Lokata w banku 10 zł daje 5 % w ciągu roku • Po roku mamy: Lokata 10 zł + 50 gr. dochodu = 10,50 zł • Inwestycja w „giełdę” : • Zakup 1 akcji: 10 zł, zysk netto 1 zł, (stopa 10%) • Po roku 100 % zysku wypłacone w dywidendzie: • Po roku mamy: kurs znowu 10 zł (bo zysk znowu 1 zł) + 1 zł otrzymanego dochodu = 11 zł • Wzrost wartości inwestycji o 10% • Lub bez wypłaty dywidendy po prostu kurs giełdowy 11 zł (wycena biznesu 10 zł + gotówka na koncie 1 zł = kurs 10 zł) Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 18. Upływ czasu powoduje, że „lokata” przyrasta rok w rok o koszt kapitału… • Uśredniając zakupy korzystamy z tego efektu… • Ale ryzyko średnioterminowego „bąbla spekulacyjnego” (lata) Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 19. Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 20. Zmiana indeksu w pkt. a zmiana w % r/r Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 21. Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl

 22. W podejściu „Top-Down” szukamy PKB… • Ale prawdziwe pieniądze zarabia się na wyborze odpowiednich spółek jak LPP… • 1 zł zainwestowana w 2001 r obecnie jest warta 100 zł … • Zapraszam jutro do Sopotu:Analiza fundamentalna: dlaczego zyski spółek zmieniają się? • Zapraszam na bloga i stania się Fanem na Facebook: • www.michalstopka.pl • www.facebook.com/MichalStopkaInwestorProfesjonalny Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl