Návrh specializace MCR - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Návrh specializace MCR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Návrh specializace MCR

play fullscreen
1 / 9
Návrh specializace MCR
133 Views
Download Presentation
talmai
Download Presentation

Návrh specializace MCR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Návrh specializace MCR Manager ekoturismu (tříleté bakalářské studium) Jiří Štyrský prosinec 2010 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  2. Manager ekoturismu • 1. Autorizovaný tvůrce produktů přirodního turismu • 2. Manager- specialista zaměřený na geoturismus, bioturismus, • udržitelný přírodní cestovní ruch • 3. Specializovaný průvodce po biosférických rezervacích,přírodních parcích, geoparcích,chráněných krajinných oblastech a naučných stezkách a maloplošných a bodových přírodních atraktivitách Sedm pilířů moudrosti –Wadí Rum – Jordánsko – srpen 2009

  3. Barvy železitých pískovců a písečné pouště Wádí Rum – Jordánsko –srpen 2009

  4. Předměty obecného základu: • 1) Ekonomické předměty: • 1.1. Makroekonomie,mikroekonomie, • 1.2. Podniková ekonomika a základy účetnictví • 2) Aplikované managerské předměty: • 2.1.Základy managementu a marketingu turismu • 2.2.Management neziskového sektoru • 3) Informatické předměty: • 3.1.Aplikované informační technologie a informatika v cestovním ruchu • 3.2.Geografické informační systémy • 4) Lingvistické předměty: • 4.1.Odborný jazyk 1 • 4.2.Odborný jazyk 2 • 5) Praxe a projektování • 6) Zahraniční studijní pobyt (Erasmus, Leonardo)

  5. Metodologické předměty specializace: • 1) Ochrana přírodního bohatství • 2) Udržitelný turismus a regionální rozvoj • 3) Geopsychologie a psychologie environmentálních problémů • 4) Ekologická etika • 5) Komunikační dovednosti a rétorika • 6) Traumatologie v turismu • 7) Metodika tvorby produktů ekoturismu a metodika práce specializovaných průvodců Národní parky (4),chráněné krajinné oblasti (24)……15,4% rozlohy ČR.. 7 místo v Evropě…2 národní GEOPARKY..1971 maloplošných CHÚ.. 6 biosf.rezervací.. 3000 evidovaných naučných stezek

  6. Odborné předměty specializace: • 1) Metodologie geografie a sociální a ekonomická geografie • 2) Regionální geografie světa • 3) Geografie České republiky • 4) Základy fyzické geografie • 5) Zoogeografie a fytogeografie • 6) Evoluční antropologie • 7) Základy geologie a paleontologie Je na této mapě i Sahara – Demokratická arabská republika?

  7. Zájem o přírodní turistiku.. • TRAVELMANIA… • přírodní krásy..malé skupiny..zkušení průvodci… • ALBATROSTRAVEL.ekoturistické a fototuristické cesty..přírodovědecky vzdělaní průvodci..malé skupiny Wádí Rum – Jordánsko - 2009

  8. Sněžný levhart – Bhútán 2010 Sněžný levhart vycítil, že mu nechci ublížit…Jeho kouřově šedý kožich doplňoval sníh a skály………….

  9. Velmi inspirativní a provokativní • Čím více se přísahá na hodnotu vědění, tím rychleji ztrácí vědění na hodnotě. • To co se realizuje ve VĚDĚNÍ společnosti vědění, JE SEBEVĚDOMÁ NEVZDĚLANOST! • (Academia Praha 2008)