Ekonomick rovnov ha
Download
1 / 37

- PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Ekonomická rovnováha. Krátké opakování. Tržní rovnováha Ekonomie – vzácnost –vlastnictví – směna a specializace Mechanismem rovnováhy jsou CENY a sledování vlastních zájmů (A.Smith) Tržní poptávka Vztah P a Q Kolik koupit (MU>=P) Z. kles. Popt. (důch. A subst. Efekt)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - piper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kr tk opakov n
Krátké opakování

 • Tržní rovnováha

 • Ekonomie – vzácnost –vlastnictví – směna a specializace

 • Mechanismem rovnováhy jsou CENY a sledování vlastních zájmů (A.Smith)

 • Tržní poptávka

 • Vztah P a Q

 • Kolik koupit (MU>=P)

 • Z. kles. Popt. (důch. A subst. Efekt)

 • Odvození od MU (kard.) či IC a BL (ord.)

 • Změna D: preference spotř., substituty, důchody spotřebitelů…


Ekonomick rovnov ha

 • Tržní nabídka

 • Ekonomické náklady a utopené

 • MC<=MR

 • Změna S: změnou nákladů (technologie)

 • Tržní rovnováha

 • Existuje konkurence prodávajících a kupujících, B-Bawerk: střetávání a vytváření ceny

 • Vytvoření rovnováhy, efektivní situace, není mrtvá ztráta, max. přebytek spotřebitele i výrobce

 • D a S a nerovnováhy a trh sám do rovnováhy Pe


Teorie rovnov n ho produktu

AD

Y

Teorie rovnovážného produktu

 • Teorie rovnovážného produktu

 • Model 45°, Keynesiánský model

 • Ye= (1/1-c(1-t))*A, velikost Y dána A…aut.výdaje

 • Model IS-LM

 • Předpoklady:

 • Model rovnováhy trhu statků +trhu peněz a OFA

 • IS

 • Rovnováha na trhu statků

 • Ye=alfa*Aut.výd.


K ivka is

i

IS

Y

Křivka IS

 • IS:

 • vztah i a Y

 • negativní sklon

 • body=rovnováha trhu statků, AD=Y

 • posun IS : změnou aut. výdajů


Ekonomick rovnov ha
LM

 • LM

 • Rovnováha trhu peněz a OFA

 • Aktiva (hmotná a finanční=peníze a OFA)

 • Md (nabídka peněz) a Ms..exogenně (CB)

 • M/P+SOFA=Md+DOFA

 • Md..keynesiánci:L=f(Y(+),i(-))

 • Peníze nenesou úrok a držba peněz je ušlý úrok

 • Md=kY-hi

 • ↑Y↑Md..(=kY-hi)Md>Ms↓DOFA↓ceny CP a ↑ i


Odvozen lm

M/P

i

↑Y↑L↑i

L1(Y1)

Lo(Yo)

Y

i

LM

↑i↓L, ↑DOFA

Y

Odvození LM


Is lm

LM

i

IS

Y

IS-LM

 • Posun IS o α *∆G, ale změna Y jen o γ *∆G = fisk.P

 • ↑G↑A↑Y↑L(popt.po penězích citlivá na Y)L>M/Pnerovnováha na trhu penězDOFA<SOFApokles cen akcií a ↑ ipokles I a C…Crowding out effect soukromých výdajů

 • Monet. Politika: posun LM (změnou peněžní zásoby)

 • Monetární expanzerůst M/P(=Ms)Md<MSDofa>Sofa↑cen CP a pokles i  ↑I a ↑C↑Y, ale ! zároveň pokles i↑Y a růst Md, takže růst Y není tak výrazný


Is lm otev en ekonomika

R

Ms

Otevřená ekonomika: Rd=Rwpouze jedno Y pro danou Rw

Rw

Md(Y)

M

E

LM

 • Volně pohyblivý kurznemá vliv fiskální politika na Y

 • ↑Gposun IS vpravo↑AY↑i (domácí)příliv kapitálu (id>iw)apreciace↑ dovozupokles Y

 • ↑G=snížení Nx

 • IS

  Y

  IS-LM – otevřená ekonomika

  • Urok.míra=cena peněz

  • Směnný kurz=cena peněz na svět. trzích


  Ad as ekonomick rovnov ha
  AD-ASEkonomická rovnováha

  • Proč se zabýváme makroekonomickou rovnováhou??

  • zajišťování ekonomické stability

  • Volba ekonomických nástrojů

  • Vytváření vhodné hospodářské politiky

  • Pojem rovnováha

  • = Stabilní stav, vyrovnaný stav, neexistuje tendence ke změně, ekonomické síly jsou tedy vyrovnané


  Ekonomick rovnov ha

  • Rovnovážný stav ekonomiky

  • = ceny všech statků a služeb jsou rovnovážné, tj. všechny dílčí trhy jsou v rovnováze. Tzn.: Při těchto cenách výrobci chtějí dodat přesně tolik statků, kolik kupující chtějí koupit.

  • Ideální stav

  • dlouhodobost

  • Ekonomika se může stavu rovnováhy přibližovat

  • Hlavní otázky:

  • Změny nabídky a poptávky na trhu výrobků, služeb a VF

  • Utváření rovnováhy na trzích


  Ekonomick p stupy
  Ekonomické přístupy

  • Hlavní proud: AS v krátkém období rostoucí, v dlouhém na úrovni Y* vertikální

  • Klasická ekonomie:

  • mzdy a ceny dostatečně pružné,

  • ekonomika pracuje vždy na plné úrovni zaměstnanosti, tedy na Y*,

  • produkt tedy nereaguje na změny AD, ale na změny AS, proto neexistují ztráty z nevyužitých zdrojů

  • Keynesiánci: mzdy a ceny nepružné, As je rostoucí či horizontální,

  • Poptávkově orientovaný přístup

  • Krátké období

  • Y<Y*

  • Nepředvídatelná budoucnost

  • nutné ovlivnit AD: Fiskální politika – vláda (T,Tr, G), monetární politika (CB-PMR,IR,OVT,pravidla)


  Model ad z is lm
  Model AD z IS-LM

  • AD – předpoklady modelu

  • Y<Y*

  • CB vliv na Ms

  • Uzavřená ekonomika

  • Cenová hladina kolísá

  • ↑P při fixní Mssnížení reálné peněžní zásoby

  • ↑P(cen.hl.)pokles M/PMd>MsDOFA<SOFApokles cen CP a ↑ipokles A (C,I)pokles AD, Y

  • ↑Ppokles Y

  • IS-LM: posun LM vlevo…= odvození AD z modelu IS-LM


  Ekonomick rovnov ha
  AD

  • AD

  • =C+I+G+Nx

  • Celkové množství produktu (zboží a služby), které při dané cenové hladině nakoupeno jednotlivými subjekty v ekonomice (dom., firmy, stát) za určité časové období a v určitém ekonomickém prostředí

  • Kombinace úrovní produktu a cenové hladiny, při kterých je trh zboží a služeb i trh peněz a OFA v rovnováze, tedy body rovnováhy modelu IS-LM


  Ekonomick rovnov ha
  AD

  • Cenovou hladinu měříme cenovým indexem (index růstu cen)

  • Sklon AD negativní

  • Vliv na AD (C+I+G+Nx)

  • klima, technický pokrok, demografie, živelné pohromy…monet a fisk. Politika, zahraniční produkce, hodnota aktivceny statků, Yd, finanční očekávánívelikost trhu


  Ekonomick rovnov ha
  AD

  • ↑cen.hl.--> lidé zjistí, že:pokles reáln.pen.zůst↑Md a pokles DOFA..lidé prodávají dluhopisy a jiná aktiva, aby udrželi peněžní zůstatkypokles cen CP a růst ipokles C a I, pokles Y(pokles HDP reálného)

  • A naopak při poklesu P


  Ekonomick rovnov ha
  AD

  • Křivka AD – klesající: vztah reálného HDP (mld Kč) a cenové hladiny- při vyšší cenové hladině chtějí domácnosti a firmy nakupovat nižší reálný HDP,

  • příčinou změny AD je změna nominální peněžní zásoby (zvýšení nominální peněžní zásobyAD vpravo)


  Ekonomick rovnov ha
  AD

  • Klesající AD: Pigouův efekt: klesá-li cen.hl.  lidé se cítí bohatší↑ C a ↑Yproti tomu: 1) efekt očekávání = ekon. Subjekty očekávají další pokles cen.hlodloží spotřebu 2) efekt znovurozdělení = deflace přerozděluje od dlužníků k věřitelům,krach bankpokles Mspokles Y a růst u


  Ekonomick rovnov ha
  AS

  • Teoretická různá vysvětlení

  • Celkové množství produkce, které firmy a domácnosti nabízejí při daných mzdách a cenách v ekonomice

  • Jak velký produkt budou chtít firmy nabízet při daných cenách, produkční kapacitě, daných nákladových položkách atd.

  • Celková velikost produktu, kterou podniky ochotny vyrobit a schopny prodat


  Ekonomick rovnov ha
  AS

  • Závisí: *cenové úrovni*Velikost Y*..= Y, kdy udržitelná kapacita ekonomiky, produkt vytvořený při relativně vysoké zaměstnanosti, tedy na kapacitě firem a úrovni technologií*Nepružnost cen = dl. Prac. Smlouvy, odbory, regulace cen, mezd, smlouvy o cenách (kupní smlouvy apod.)odchylování AS od Y*mzdové a cenové strnulosti směrem dolů*K,L,technologie*HP*Náklady*očekávání (R,A)


  As pojmy
  AS - Pojmy

  • Peněžní iluze: klam, že vzrostla jen má cena (důsledek trhu), a tak růst cen vede k růstu produkce a zaměstnanosti, ale iluze časem vyprchá a návrat do původní úrovně Y (potenciální), na původní zaměstnanost – přirozenou

  • V dlouhém období AS dána Y*


  P edpoklady as
  Předpoklady AS

  • Firmy max zisk (v úvahu cenu VF = náklady)

  • Domácnosti: kolik práce nabízet vs. REÁLNÁ MZDA

  • Produkční FCE. Y=f(L,K,Ќ)

  • Krátké období:fixní kapitál, fluktuace Y souvisí se změnou práce

  • Popt. Po práci: porovnání ceny (MR) a nákladů (W): Ld=f(W/P,Kkonst., M,kapa).

  • AS = množství, kdy firma maximalizuje zisk při dané úrovni: reálných mezd (-), kapitálu(+), mezistatků(+) a technologií(+)

  • Graficky: trh práceprodukční funkceAS

  • Růst cen hlad. (P)pokles reálné mzdy (W/P´)nižší nabídka práce (L)pokles Y


  Klasick as
  Klasická AS

  • Vertikální při jakékoliv úrovni cen nabízeného množství produkce

  • Ekonomika funguje neustále na úrovni Y*, tj.: plná zaměstnanost, trh práce vyrovnaný, dokonale flexibilní mzdy a ceny

  • Pouze změna samotné AS, př.: růst produktivity práce (technologie) ↑MPLposun Ldrůst rovnovážné mzdy↑Lposun AS vpravo, posun produkční fce Y nahoru

  • Klasická teorie: ↑Ptendence k poklesu reálných mezdrůst Ld a pokles Ls…ale flexibilita cen a trhu práce zvýší i nominální mzdy a vyčistí trh práce na úroveň rovnovážné mzdy:

  • ↑P↑Wreálná mzda se nezmění, nezmění se ani rovnovážná úroveň plné zaměstnanosti, STEJNÁ PRODUKCE


  Ekonomick rovnov ha
  ALE!!!:

  • Existuje krátk. Frikční nezaměstnanost, trhy práce jsou v pohybu

  • Rigidita reálných mezd – podpory a minimální mzdy

  • Mzdové strnulosti:A)Odbory+kolektivní vyjednávání, dokáží reálnou mzdu zvýšit nad rovnovážnouuB)mylné vnímání cenové hladiny: ↑P↑nominWlidé více nabízejí prácezvyšuje se zaměstnanostkrátkodobě lze Y>Y*C)neúplné informace o cenách – zaměstnavatel lepší informace


  Keynes kr tkodob as
  Keynes: Krátkodobá AS:

  • - - krátké období: v něm existuje: Y ≠ Y*..prod. Mezera - zásoba práce a kapitálu dostatečná - existuje nedobrovolná nezam. - nomin. Mzdy jsou fixní…Nepružnost MEZD A CEN…nedobrovolná u- v krátkém období jediný VF je práce:↑P pokles reálné mzdy (W/P)..roste poptávka po práci Ld, zaměstnanci myslí, že roste mzdavíce Lvíce Y(prod.fce)

  • RUST CENOVE HLADINYFIRMY TENDENCI KE ZVYSOVANI VYROBY + ↑NOMIN.MEZDMOTIVACE LIDI K VETSI NABIDCE PRÁCE…↑HDP


  Friedman myln vn m n cenov hladiny
  Friedman: mylné vnímání cenové hladiny

  • – po určitou donu si člověk neuvědomuje růst cen ostatních, ale pouze růst ceny své - předpoklad: mzdy a ceny pružné - pracovníci dočasně mylně vnímají cenovou hladinu nesprávně identifikují pohyb nom. A reál. Mzdy - Rovnovážný model s nedokonalými Info

  • - fluktuace skutečné kolem potenciální Y - ↑Pmyslím, že růst nom. Mezdvíce nabízím prácemyslím, že se zvýšila reálnáale ukáže se růst všech cen - firmy vědí, že se snížila reálná mzda, poptávají více


  Lucas
  Lucas:

  • - mzdy a ceny pružné- racionální očekávání- existují Info bariéry – jak firmy tak pracovníci- v krátkém období mylné vnímání cen – zaměňují změnu cen.hl. se změnou relativ. Cen jejich zboží- neočekávaný ↑ cen.hl. vidí růst cen svého vyráběného zboží myslí, že vzrostla cena jejich zboží, ale ve skutečnosti vzrostla cena všech


  Ad as
  AD-AS

  • Pokud nerovnováha Na AD-AS…pak přebytek či nedostatek zdrojů-konkurence o zdroje-změna cen a cesta k rovnováze


  Ad as1
  AD-AS

  • Posuny AD a posuny AS

  • Viz. MP a FP

  • Viz Inflace

  • Šoky ze strany poptávky:

  • změna ↑ nominální peněžní zásoby (CB) ↑HDP, pokles u, ale časem po iluzi jen ↑ P(inflace)…expanze- restrikce pokles ADpokles ceny a pokles HDP, časem růst HDP a nižší cen.hl.

  • Šoky ze strany nabídky: náhle vzrostou náklady – nákladový šok -Mzdový šok: pokles reál. HDP a ↑cen.hl., po čase, pokud nezasáhne CB, tak vzhledem k vyšší nabídce práce..pokles mezd sama a zpět do rovnováhy

  • Ropný šok


  Shrnut
  Shrnutí:

  • 2 hlavní otázky ekonomické rovnováhy:

   • Pružnost cen (jak rychle reagují) a rychlost vytváření rovnováhy na trzích

   • Rovnováha na finančních trzích

  • 3 přístupy:

   • Klasický – ceny pružné, rovnováha na fin.trzích na základě IR

   • Keynesiánský – nepružnost cen, Nejen IR je determinantou fin.trhu

   • Neokeynesiánský - propojení


  Klasick model
  Klasický model

  • Finanční trhy

   • IR ovlivňuje reálné S a I

   • Pružné IR zajišťují, že situace na finančních trzích nemá vliv na využití VF a velikost Y

   • Snížení S, zvýší o stejnou částku výdaje na spotřebu

   • Pokles investičních výdajů je nahrazen výdaji na spotřebu

   • AD se tedy nemění


  Klasick model1
  Klasický model

  • Trh výrobků a služeb a ostatních výrobních faktorů

   • Ceny jsou pružné a zajišťují plné využití VF

   • Potenciální produkt, tedy produkt maximálně, dlouhodobě udržitelný, při přirozené míře nezaměstnanosti, stabilní, aniž by rostla inflace

   • Skutečný produkt = Y*

   • Pokles AD=pokles Y → pokles P a růst U →nejsou plně využity VF=konkurence na straně nabídky VF →pokles cen VF →růst Y, pokles cen a nezaměstnanosti


  Klasick model2
  Klasický model

  • Závěry:

   • Trh sám zajistí rovnováhu při plném využití VF

   • Regulací AD nelze ovlivnit velikost produktu a stupeň zaměstnanosti, upraví pouze cenovou úroveň


  Keynesi nsk model
  Keynesiánský model

  • Finanční trh:

   • Zpochybňuje úlohu IR

   • Velikost úspor nezávisí na IR, ale odvíjí se od Yd

   • Yd= C+S

   • Investice jsou závislé na IR jen částečně, podstatnou determinantou je očekávaná míra zhodnocení, tedy silný vliv očekávání…investice velice citlivou veličinou

   • → ne všechny úspory se musí proměnit v investice

   • →ani IR nezajistí rovnováhu


  Keynesi nsk model1
  Keynesiánský model

  • Trh výrobků a služeb a ostatních VF

   • Předpoklad: ceny nejsou úplně pružné:

   • Mzdy jsou nepružné směrem dolů

   • Řada cen je regulována státem

   • Velké korporace v podmínkách nedokonalé konkurence udržují ceny poměrně dlouho na stabilní úrovni

   • → AS není cenově absolutně neelastická

   • Snížením AD nedojde pouze k poklesu cen, ale i reálného produktu


  Keynesi nsk model2
  Keynesiánský model

  • Závěry:

   • Trh zajistí rovnováhu, ale nikoli při plném využití VF

   • Stát je schopen ovlivnit úroveň AD a tím zajistit rovnováhu trhu při plně využitých VF, tedy na maximu produkčních možností dané ekonomiky


  Neokeynesi nsk model
  Neokeynesiánský model

  • Hledání kompromisu

  • Odlišení časového horizontu

  • Nepružnost mezd a cen směrem dolů

  • Omezené zdroje

  • Mylné vnímání cenové hladiny

  • Nedokonalé informace

  • Krátké období: ceny rigidní, firmy mohou zvyšovat své zisky jak zvyšováním objemů produkce, tak zvyšováním cen,…nad Y* může být růst produkce pouze nominální

  • Dlouhé období: ceny VF a ceny výrobků a služeb pružné, Y=Y*

  • Keynesiánský model aplikován krátkodobě při neplně využitých VF

  • Klasický model aplikují krátkodobě při plně využitých VF