rusmestringsenheter hvorfor for hvem hva hvordan l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rusmestringsenheter: Hvorfor – For hvem – Hva – Hvordan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rusmestringsenheter: Hvorfor – For hvem – Hva – Hvordan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Rusmestringsenheter: Hvorfor – For hvem – Hva – Hvordan - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

Rusmestringsenheter: Hvorfor – For hvem – Hva – Hvordan. Seniorrådgiver Rune Fjeld, Justisdepartementet og seniorrådgiver Christian Sohlberg, Helse- og omsorgsdepartementet orienterer om: Bakgrunnen for etableringen av tiltaket - målsettinger

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rusmestringsenheter: Hvorfor – For hvem – Hva – Hvordan' - tala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rusmestringsenheter hvorfor for hvem hva hvordan
Rusmestringsenheter:Hvorfor – For hvem – Hva – Hvordan
 • Seniorrådgiver Rune Fjeld, Justisdepartementet og seniorrådgiver Christian Sohlberg, Helse- og omsorgsdepartementet orienterer om:
 • Bakgrunnen for etableringen av tiltaket - målsettinger
 • Målgruppen, innhold, rammer, ressurser, organisering og lovverk – til slutt evaluering
v re mine m l for konferansen
Våre ( mine) mål for konferansen
 • Et hinder for vellykket rusmestringsarbeid i kriminalomsorgen er ofte at byråkrater vet på forhånd å vite hva som er best for de domfelte og rusmestringsenhetene
 • Derfor vi er også vi her for å lære, høre, notere og følge opp i etterkant
 • En etableringsprosess handler ikke bare om å lage en plan for utvikling- men å få et team/enhet til å bevege seg i sin egen ønskede retning
bakgrunn for rusmestringsenhetene

Bakgrunn for rusmestringsenhetene

Svært mange innsatte har et rusproblem

Behov for mer rusbehandling i fengslene Gode erfaringer Stifinner`n og firer`n

G 8 Samarbeidsrundskrivet om ansvaret for rusmisbrukere HOD og JD 2006

St.melding 37(2007-2008) Hovedbudskap : bedre rehabilitering og tilbakeføringsgaranti

regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet 2007 2010
Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet 2007-2010
 • Innsattes tilgang til rusbehandling er for lav
 • flere innsatte må fåvurdert rett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Samarbeid HOD og JD om å etablere 11 rusmestringsenheter i fengslene
 • øke antall innsatte som overføres til § 12
 • behov for å styrke samarbeidet mellom tjenestene, særlig i løslatelsesfasen.
kriminalomsorgens helhetlige russtrategi 2008 2011
Kriminalomsorgens helhetlige russtrategi 2008-2011
 • Mer og bedre rehabilitering
 • Kontroll som fremmer rehabilitering
 • Helhetlig rusopplæring - russamtalen som reaksjon og som rehabiliterende samtale
 • Mer samarbeid om individuell plan og framtidsplan ved løslatelse
 • Styrke rusmiddelkompetansen
 • Bedre rusprogrammer og flere rusteam
rammer og organisering av rusmestringsenhetene
Rammer og organisering av rusmestringsenhetene
 • Lokal forankring og utprøving
 • Lokal tilpasning med bruk av eksisterende kriminalomsorgsfaglige metoder og tiltak
 • Rusbehandling av spesialisthelsetjenesten
 • Intensivere rehabiliteringen ved hjelp av 3 ekstra stillinger fra kriminalomsorgen og 1 stilling fra helseforetak lokalt
 • Varig tiltak – ikke prosjekt
russtrategiens definisjon av rusmestringsenhet
Russtrategiens definisjon av rusmestringsenhet
 • Målgruppen er rusmiddelavhengige i fengsel med behov for rehabilitering og behandling.
 • Det kriminalomsorgsfaglige innholdet : motiverende samtaler, rusprogram, miljøarbeid,
 • Rett til rusbehandling og individuell plan
 • Et reaksjonssystem som bygger opp under rehabilitering.
definisjon forts
Definisjon forts.
 • Et steg i en rehabiliteringsprosess som leder fram til §12 soning, poliklinisk eller institusjonsbehandling etter løslatelse
 • Bemanning: 3 ekstra stillinger fra kriminal-omsorgen og 1 fra spesialisthelsetjenesten
 • Tilsatte få egnet spesialopplæring
 • Enheten knyttes til en poliklinikk eller behandlingsinstitusjon
 • Årlig rapportering til KSF via Russtrategiens handlingsplan per 30.8
utfordringer for rusmestringsenhetene
Utfordringer for rusmestringsenhetene
 • Rekruttering av innsatte
 • Motivere innsatte med rusproblemer til å søke
 • Egnet domslengde
 • Overføring til § 12 for lengre dommer
 • Tilbakeføring til kommunene
evaluering av rusmestringsenhetene
Evaluering av rusmestringsenhetene
 • JD/KSF vil sikre evaluering fra 2011
 • EUF-planen til KRUS : Bidra i evaluering av rusmestringsenhetene
 • Helsedirektoratet vil bidra faglig til kompetanseutvikling og evaluering
 • KORFOR – Helse Stavanger –kan bidra faglig til evalueringen