Indhold
Download
1 / 61

Indhold - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Indhold. Beskrivelse af test, der kan supplere WISC-III og som er velegnede til vurdering af eksekutive vanskeligheder TEA-Ch BRIEF RCFT T.O.V.A. TEA-Ch Test of Everyday Attention for Children. Teoretisk meget velfunderet Normer : Australske, 1999 Alder : 6-16 år (293 børn og unge)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Indhold' - tait


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Indhold
Indhold

Beskrivelse af test, der kan supplere

WISC-III og som er velegnede til

vurdering af eksekutive vanskeligheder

 • TEA-Ch

 • BRIEF

 • RCFT

 • T.O.V.A.


Tea ch test of everyday attention for children
TEA-Ch Test of Everyday Attention for Children

Teoretisk meget velfunderet

Normer: Australske, 1999

Alder: 6-16 år (293 børn og unge)

Delprøver: 9


Tea ch iii
TEA-Ch III

Test of Everyday Attention for Children

Anvendelse:

Børn og unge med eksekutive

vanskeligheder

Herunder opmærksomhedsproblemer


Tea ch
TEA-Ch

Funktioner:

 • Selektiv/fokuseret opmærksomhed

 • Vedvarende opmærksomhed

 • Skift i opmærksomhed

 • Vedvarende, delt opmærksomhed

 • Vedvarende opmærksomhed kombineret medresponshæmning


Tea ch1
TEA-Ch

9 delprøver:

Opgave 1 og 5:

 • Selektiv/fokuseret opmærksomhed

  Opgave 2, 6 og 9:

 • Vedvarende opmærksomhed


Tea ch2
TEA-Ch

Opgave 3 og 8:

 • Skift i opmærksomhed

  Opgave 4:

 • Vedvarende, delt opmærksomhed

  Opgave 7:

 • Vedvarende opmærksomhed med responshæmning


Tea ch 1
TEA-Ch 1

Himmeljagt: Opgave 1

Fokuseret opmærksomhed

Visuel afsøgning på tid

Score:

a) Finde et bestemt rumskib blandt

lignende minus b) Tælle rumskibe

Bemærk: Fri af motorisk færdighed


Tea ch 2
TEA-Ch 2

Scoring!: Opgave 2

Vedvarende opmærksomhed

Auditiv

Tælle bestemte lyde (CD)


Tea ch 3
TEA-Ch 3

Optælling af Trolde: Opgave 3

Kontrol af opmærksomhed

Skift i opmærksomhed

Visuel

Skiftevis tælle frem og tilbage;

Cue: pil

Score: Tid og antal


Tea ch 4
TEA-Ch 4

Himmeljagt DO: Opgave 4

Dobbeltopgave: Himmeljagt og Scoring!

Vedvarende delt opmærksomhed

Kombinationsprøve (dobbeltopgave)

Visuel og auditiv (CD)


Tea ch 5
TEA-Ch 5

Mission Landkort: Opgave 5

Fokuseret opmærksomhed

Finde mål/symboler på et kort:

Visuel afsøgning

På tid


Tea ch 6
TEA-Ch 6

Scoring DO: Opgave 6

Dobbeltopgave: Tælle lyde og registrere

dyrenavn.

Styring af opmærksomhed

Auditiv - Auditiv (CD)

Tælle lyde (samle point!) og

Registrere dyrenavne


Tea ch 7
TEA-Ch 7

Gå-Stop: Opgave 7

Vedvarende opmærksomhed med

respons hæmning

Auditiv - motorisk (CD)

Gå frem (på papir) ved bestemt tone

Bliv stående ved anden tone


Tea ch 8
TEA-Ch 8

Modsatte Verdener: Opgave 8

Vedvarende delt opmærksomhed

Kontrol af opmærksomhed

Skift mellem a) normal og b) modsat

reaktion

a) Benævne cifrene 1 og 2 placeret tilfældigt på en række

b) Sige 1 ved 2 og 2 ved 1

Score: Tid for a) og tid for b)


Tea ch 9
TEA-Ch 9

Kodetransmission: Opgave 9

Vedvarende opmærksomhed

Auditiv (CD)

Lytte til en række tal

Ved to 5-taller i rækkefølge:

Nævn det tal, der blev nævnt lige

inden

12 minutter - monoton


Tea ch og eksekutive funktioner
TEA-Ch og eksekutive funktioner

Opgaverne 3 og 8, hvor man skal skifte

mellem en automatiseret respons og en

respons, der er i modstrid med en

velindlært respons er særligt

velegnede til at fange problemer på det

eksekutive område.

Især hos kvikke børn, der i øvrigt klarer

sig godt.


Brief
BRIEF

Eksekutive funktioner

3 forskellige:

Skolebørn: 11-18 år

Førskolebørn: 2- 5 år

Selvrapportering: 11-18 år

For skolebørn: 2 spørgeskemaer

 • Forældreskema

 • Lærerskema


Brief1
BRIEF

2 overordnede områder:

1. Adfærdsregulering:

 • a. Impulshæmning

 • b. Fleksibilitet

 • c. Emotionel kontrol


Brief2
BRIEF

2. Metakognition (5):

 • a. Initiering

 • b. Arbejdshukommelse:

 • c. Planlægning/Organisation:

 • d. Organisering:

 • e. Monitorering:


Brief3
BRIEF

Overordnet mål:

Adfærdsregulering + Metakognition

=

Generel Eksekutiv Funktion (GEF)


Overordnede omr der 1 adf rdsregulering
Overordnede områder 1. Adfærdsregulering

a. Impulshæmning

Evnen til at hæmme pludselige

indskydelser, når dette er

hensigtsmæssigt


Overordnede omr der 1 adf rdsregulering1
Overordnede områder 1. Adfærdsregulering

b. Fleksibilitet

Evnen til at kunne skifte hurtigt fra en

situation til en anden fx fleksibilitet

ved problemløsning eller ved fokusering

af opmærksomhed


Overordnede omr der 1 adf rdsregulering2
Overordnede områder 1. Adfærdsregulering

c. Emotionel kontrol

Evnen til at tilpasse emotionelle

reaktioner til situationen, (eksempelvis

voldsomme reaktioner på bagateller)


2 metakognition
2. Metakognition

a. Initiering

Evnen til at tage et initiativ fx

selvstændigt at få ideer, forsøge at løse

problemer, (barnet vil gerne men kan ikke

komme i gang)


2 metakognition1
2. Metakognition

b. Arbejdshukommelse

Evnen til at holde information i hovedet,

mens man løser et problem,

(kan ikke vedblive med den samme

aktivitet ret længe ad gangen, kan ikke

holde fast på instruktioner)


2 metakognition2
2. Metakognition

c. Planlægning/Organisation

Evnen til at sætte sig mål og planlægge

fremtidig aktivitet (fx at løse opgaver et

trin ad gangen, eller til at vurdere hvor lang

tid man skal bruge til noget og handle

derefter


2 metakognition3
2. Metakognition

d. Organisering

Evnen til at organisere og holde styr på det

materiale, man skal bruge i skolen eller i

Fritiden, (børn der roder med deres ting)


2 metakognition4
2. Metakognition

e. Monitorering

Evnen til at overvåge sin egen adfærd,

fx kontrollere:

 • om det man gør er rigtigt

 • er det mest hensigtsmæssige til at løse en given opgave

 • effekten af ens adfærd

  (børn der ikke lærer af erfaringen)


Brief skoleb rn case eksempel 1
BRIEF Skolebørn Case eksempel 1

Skalapoint (T-scores (50 +/- 15):

Over 65 = Problemer på klinisk niveau

 • Indeks Forældre

 • Impulshæmning 71

 • Fleksibilitet 77

 • Emot. kontrol 73


Brief case eksempel 1
BRIEFCase eksempel 1

Indeks Forældre

 • Initiering 52

 • Arbejdshukommelse 58

 • Planlægning/Organisation 48

 • Organis. af materialer 37

 • Monitorering 66


Brief eksekutive funktioner
BRIEF Eksekutive funktioner

Indeks Forældre

 • Adfærdsregulering 77

 • Metakognition 52

 • Global (GEF) 63


Vurdering af brief resultater case eksempel 1
Vurdering af Brief resultaterCase eksempel 1

 • Adfærdsregulering: Klinisk afvigende på alle skalaer

 • Metakognition: Normal på alle skalaer


Brief skoleb rn case eksempel 2
BRIEF skolebørnCase eksempel 2

Lærer Forældre

 • Impulshæmning 69 51

 • Fleksibilitet 63 40

 • Emot. kontrol 69 49

 • Initiering 69 50


Brief skoleb rn case eksempel 21
BRIEF skolebørnCase eksempel 2

LæFo

 • Arbejdshukommelse 76 49

 • Planlægning/Organisation 79 54

 • Organis. af materialer 77 61

 • Monitorering 67 50


Case eksempel 2
Case eksempel 2

Indeks Læ Fo

 • Adfærdsregulering 69 48

 • Metakognition 76 53

 • Global (GEF) 75 51


Case eksempel 2 vurdering af brief resultater
Case eksempel 2Vurdering af Brief resultater

 • Lærerskema: I det kliniske område på alle skalaer mua. Fleksibilitets-skalaen

 • Forældreskemaet: Fuldstændig normalt på alle skalaer og gennemgående lavt (dvs. tilsyneladende helt problemfri) på alle skalaer


Case eksempel 21
Case eksempel 2

 • Profil: Ens for de to vurderinger, dvs. at det i såvel hjem som skole er de samme domæner der vurderes som henholdsvis mindst og mest problemfyldte

 • Begge skemaer: Største problem inden for: Metakognition


Brief sammenligning af vurderinger
BRIEF: Sammenligning af vurderinger

Forklaring på diskrepans mht. niveau:

Moderen har givet en fri skriftlig beskrivelse

af sin søn med eksempler, der svarer til

BRIEF lærervurdering.

Adspurgt om BRIEF besvarelsen hun, at hun

nok var bange for at lade sin vurdering blive

for hård.


Rey Complex Figure Test and

Recognition Trial

Vejledning

Stimulus kort

Testhefte

(Der findes også en computer udgave

af originalen m. standardiseret scoring)

RCFT


Standardisering:

Voksne: 601 normale personer

Børn: 505 normale børn

Børn: 6:00 - 17:11

RCFT


4 forskellige opgaver

Kopiering

Genkaldelse efter 3 minutter (umiddelbar)

Genkaldelse efter 30 minutter (forsinket)

Genkendelse af delelementer: 12 af 24

RCFT


Tidsintervaller skal overholdes

Urelateret verbal aktivitet ind i mellem

Figuren må ikke følges med fingeren

Viskelæder tilladt

Man markerer ikke med farveblyanter

Barnet må reorientere såvel stimulus som respons ark

Tid for tegninger noteres

RCFT


Procesorienteret information

Man kan kopiere tegningen samtidig med barnet

Og notere rækkefølge af kopiering af elementerne

RCFT


Kopiering: Måler tilfældig visuospatial hukommelse *

Varighed skal noteres

Forsinket genkaldelse: 30 min. efter afsluttet kopiering

Genkendelse: Umiddelbart efter afsluttet forsinket genkaldelse

RCFT


Genkendelse:

12 elementer fra Rey er blandet med 12 lignende elementer

Elementer fra Rey skal cirkles

RCFT


Standardiseret scoring

18 enheder scores for:

Præcision

Placering

NB: Præcise scoringsregler i vejledning

RCFT


Point: 0, 0.5, 1, 2

Kopiering og genkaldelse

Totale råpoint: 0.0 - 36.0

2 = Korrekt gengivelse og placering

1 = Korrekt gengivelse eller placering

0.5 = Genkendelig men upræcis og

forkert placeret

RCFT


Genkendelse

Sande Positive

Falske positive

Sande negative

Falske negative

Råpoint: Sande positive + Sande negative

RCFT


For hvert delelement findes:

Generel scoringsregel

Specifikke scoringsregler

For den uerfarne

For at afgøre tvivlstilfælde

NB: Man straffer kun 1 gang for en fejl

RCFT


Vejledning rummer:

3 case eksempler på scoring af de 4

dele af RCFT med forklaring af hvorfor,

der scores sådan

RCFT


Genkaldelse er en hukommelsestest

ikke en tegnetest

Tilladte grænser for unøjagtighed skal

derfor overholdes

RCFT


Kopiering

Særlig høj stigning fra 6 til 11 år

17-årige fejlfri

Genkaldelse

Særlig høj stigning fra 6 til 12 år

Tid for kopiering falder lineært med

stigende alder

Genkendelse: Ingen særlig alderseffekt

RCFT


T score normer

Genkaldelse og Total genkendelse

T-scores: 50 +/- 10, samt percentiler

1/2 års intervaller: 6-9 år

1 års intervaller: 10-17 år

T-score intervaller med kvalitative

betegnelser

Klinisk tolkning:

Fra T-score 39: Forstyrrelse

T-score normer


For skæve fordelinger og for lille spredning til T-

score:

Kopiering: Score og tid

Genkendelse: Score for TP, FP, TN, FN

Kun 5 percentiler kategorier

Over 16

16-11

10-6

5-2

Under eller lig med 1

RCFTTolkning

Kopiering problemer

Tid og score for kopiering måler forskellige ting

Score: Visuokonstruktionelle færdigheder (spatiale)

Tid måler hastighed af kognitive processer

hvis der ikke er motoriske eller perceptuelle vanskeligheder

TOLKNING


Tolkning1

Genkaldelse problemer

Visuospatial hukommelse

Genkendelse

Hentning (retrieval) fra hukommelsen

med cue

TOLKNING


1 hukommelsesprofil

Normale problemer:

Ingen større forskel mellem T-scores på:

Umiddelbar genkaldelse

Forsinket genkaldelse

Genkendelse

Dysfunktion:

Vurdering af forstyrrelsens art baseres på

forskelle i T-scores

1. Hukommelsesprofil


2 hukommelsesprofil

4 forskellige typer forstyrrelse problemer

Opmærksomhed

Indlæring (encoding)

Opmagasinering (storage)

Genkaldelse (retrieval)

2. Hukommelsesprofil


Test af eksekutiv funktion

Vurdering af testen problemer:

Testen antages at være velegnet til

vurdering af eksekutive vanskeligheder

og er særlig god til fange unge børn og

kvikke mindre børn med eksekutive

vanskeligheder, der hyppigt klarer sig

godt på andre af de oftest benyttede

test.

Test af eksekutiv funktion?


T o v a
T.O.V.A. problemer

Test of Variables of Attention

Computeriseret test (continuous

performance test type)

 • Specielt velegnet til vurdering af

  impulsivitet – manglende hæmning

 • Vedvarende opmærksomhed

 • Træthed

 • Neurologisk forstyrrelse

 • Check af behandlingseffekt for ADHD


ad