Mre ni hijerarhijski i objektni model podataka
Download
1 / 65

Mrežni, hijerarhijski i objektni model podataka - PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on

Mrežni, hijerarhijski i objektni model podataka. Rebeka Čordaš Mateja Đumić Ana Nikolić Jelena Strišković. UVOD. uvod. Modeli podataka s obzirom na nivo apstrakcije: Konceptualni (ER model) Logički Fizički Logički model – aplikativni model podataka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mrežni, hijerarhijski i objektni model podataka' - taima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mre ni hijerarhijski i objektni model podataka

Mrežni, hijerarhijski i objektni model podataka

Rebeka Čordaš

Mateja Đumić

Ana Nikolić

Jelena Strišković


UVOD

uvod

 • Modeli podataka s obzirom na nivo apstrakcije:

  • Konceptualni (ER model)

  • Logički

  • Fizički

 • Logički model – aplikativni model podataka

 • U predstavnike logičkih modela ubrajamo:

  • Hijerarhijski model

  • Mrežni model

  • Relacijski model

  • Objektni model

The logical model is the design

for painting,

the blueprint for the building.Mrežni

mode

l

Uvod

 • Nastao kao paralela hijerarhijskom modelu

 • Fleksibilan način prikazivanja objekata i veza među njima

 • Opisan skupom međusobno povezanih slogova

 • Slog (tip, vrsta)

  tip entiteta, model entitet-veza


Mrežni

mode

l

Slog

 • sadrži podatke jedne pojave entiteta

 • sastoji se od polja koji odgovaraju atributima

 • svako polje sadrži jednu vrijednost atributa

  Student

 • povezuju se fizičkim vezama (engl. link) (srodne binarnim vezama modela entiteti-veze)


Dijagram strukture podataka

Mrežni

mode

l

Dijagram strukture podataka

 • Struktura podataka mrežnog modela opisuje se dijagramomom strukture podataka (namjena jednaka dijagramu entiteti-veze)

 • Slog se označava pravokutnikom, a veza linijom između dva sloga


Mrežni

mode

l

Veze

 • Tip veze:

  • 1:1

  • 1:M

  • M:1

  • M:M


Dijagrami

Mrežni

mode

l

Dijagrami

Veza nema atributa


Dijagrami1

Mrežni

mode

l

Dijagrami

Veza opisana atributima


Dijagrami2

Mrežni

mode

l

Dijagrami

Ternarna veza


Dbtg codasyl mre ni model

Mrežni

mode

l

DBTG CODASYL mrežni model

 • Data Base Task Group Conference On DAta SYstems Languages

 • Prvi standard na području baze podataka

  izvještaj CODASYL DBTG 1971. g

 • Zadnji važeći standard mrežnog modela datira iz 1978. g

 • Prijedlog iz 1981. nikada nije službeno prihvaćem


Mrežni

mode

l

 • Koriste se veze tipa jedan prema više (1:M)

 • Veze tipa više-prema-više (M:M) nisu dopuštene zbog jednostavnosti implementacije modela

 • Veze jedan-prema-jedan (1:1) predstavljaju se vezama jedan-prema-više (1:M)


Mrežni

mode

l

Skup

 • Fizička implementacija jedino moguće veze 1:M sastoji se od dva tipa sloga povezana u skup (engl. set)

 • Vlasnik i član skupa

Nastavnik

Predmet


Mrežni

mode

l

 • Svaki skup može imati više pojava skupa u čijoj se pojavi nalazi jedna pojava vlasnik i proizvoljan broj pojava člana skupa

 • Slogovi koji sudjeluju u jednom skupu bez obzira na to jesu li vlasnici ili članovi skupa mogu istovremeno sudjelovati i u drugim skupovima


Mrežni

mode

l

 • DBTG model dozvoljava složenije strukture skupova u kojima postoji jedan vlasnik i više različitih članova

 • Polje može imati više od jedne vrijednosti

 • Jezik pomoću kojeg upravljamo podacima sastoji se od niza naredbi (find, get, erase, sort... )


Implementacija u ra unalu

Mrežni

mode

l

Implementacija u računalu

 • usmjerenim grafom:

  • čvorovi- tipovizapisa,

  • lukovidefinirajuvezemeđu tipovimazapisa

 • koristipokazivačekojiizravnoadresirajumjestozapisanadisku

 • dajeizvrsnepovratneperformansenaračunoperacijapoputučitavanjaireorganizacijebazepodataka

 • program održavatekućipoložajiupravljaodjednog do drugogzapisaslijedećiodnose u kojimasudjelujezapisHijerarhijski model

Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

Hijerarhijski model

 • Opisuje se skupom slogova povezanih vezama (linkovima)

 • Struktura podataka se prikazuje i dijagramom strukture podataka (oblik stabla s ishodišnim čvorom – korijenom)


Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

 • U stablu se može prikazati hijerarhijski odnos među slogovima (u obliku odnosa roditelj – dijete) koji odgovara vezi tipa jedan-prema-više (1:M) ili jedan-prema-jedan (1:1).

 • Prikazuje se skupom hijerarhijskih dijagrama strukture podataka (za prikaz nekih problema, zbog ograničenosti hijerarhijskog prikaza, potreban više nego jedan dijagram)


Dijagrami3

Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

Dijagrami

Dijagram entiteti-veze

(veza bez atributa)


Hijerarhijski prikazi

Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

Hijerarhijski prikazi

1:1

1:M

M:M


Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

Dijagram entiteti-veze

(veza sa atributom)


Hijerarhijski prikazi1

Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

Hijerarhijski prikazi

1:M


Spajanje slogova

Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

Spajanje slogova


Transformacija slo enijih veza

Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

Transformacija složenijih veza

 • može biti prilično komplicirana

 • tijekom modeliranja hijerarhijske strukture podataka dopušteno je privremeno nacrtati i dijagrame koji nisu hijerarhijski

 • te dijagrame kasnije treba podijeliti na više hijerarhijskih dijagrama, tako da svaki ima po jedan korijen


Dijagrami4

Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

Dijagrami

Dijagram entiteti-veze

(ternarna veza)


Hijerarhijski dijagram

Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

Hijerarhijski dijagram

Ternarna veza


Transformacija

Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

Transformacija

 • dijagrama entiteti – veze u više hijerarhijskih dijagrama


Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

 • neki slogovi se pojavljuju više puta

  zauzimanje mjesta

 • uvođenje prividnih slogova bez podataka

 • prividni slogovi se sastoje samo od pokazivača na stvarni slog s podacima


Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

XML

 • EXtensible Markup Language (jezik za označavanje podataka)

 • Princip realizacije: odgovarajući sadržaj treba se uokviriti odgovarajućim oznakama koje ga opisuju i imaju poznato, ili lako shvatljivo značenje

 • XML jezik vrlo raširen i koristi se za različite namjene: odvajanje podataka od prezentacije, razmjenu podataka, pohranu podataka, povećavanje dostupnosti podataka i izradu novih specijaliziranih jezika za označavanje


Primjer

Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

Primjer

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<poruka>

<za>Pero</za>

<od>Kate</od>

<naslov>Podsjetnik</naslov>

<tijelo>Otiđi kupiti kruh</tijelo>

</poruka>


Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

 • Sastoji se od 2 dijela

 • Prvi dio je prolog ili zaglavlje.

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 • Drugi dio je sadržaj dokumenta u kojem se nalazi korisni sadržaj omeđen XML oznakama.

  <poruka>

  <za>Pero</za>

  <od>Kate</od>

  <naslov>Podsjetnik</naslov>

  <tijelo>Otiđi kupiti kruh</tijelo>

  </poruka>


Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

 • mora imati jedan korijenski ili root element koji uokviruje kompletan sadržaj

 • unutar korijenskog elementa ugniježđeni su svi ostali

 • XML elementi međusobno mogu biti u odnosu roditelj-dijete (eng. parent-child) ili sestrinskom (eng. siblings).


Roditelj dijete

Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

Roditelj-dijete

 • jedan element hijerarhijski je nadređen drugome.

 • element poruka je roditelj elementu naslov (nadređen je elementu naslov)

 • element naslov je ugniježđeni unutar elementa poruka

 • pravilno ugniježđeni ne smije doći do preklapanja oznaka

Ispravno:

<poruka>

...

<naslov>Podsjetnik</naslov>

...

</poruka>

Neispravno:

<poruka>

...

<naslov>Podsjetnik</poruka>

...

</naslov>


Sestrinski odnos

Hi

j

e

ra

r

h

i

j

sk

i

mode

l

Sestrinski odnos

 • elementi se nalaze na istoj razini

 • u sljedećem primjeru element i naslov i tijelo hijerarhijski se nalaze na istoj razini. 

<naslov>Podsjetnik</naslov>

<tijelo>Otiđi kupiti kruh</tijelo>Obj

ektni

mode

l

Uvod

 • Object Oriented Data Model

 • logički model podataka koji prihvaća semantiku objekata podržanu u objektno-orijentiranom programiranju.

 • za razliku od relacijskih baza, objektno orjentirane baze u puno brže i fleksibilnije

 • nije ograničen unaprijed danim tipovima podataka i upitnim jezikom (kao npr. SQL)

 • podaci se definiraju kroz objekte, a model se implementira se kroz objektnu bazu podataka

 • u samom objektu je opisano njegovo ponašanje


Osnovni koncepti objektno orijentiranog modela

Obj

ektni

mode

l

Osnovni koncepti objektno orijentiranog modela

 • Apstrakcija

 • bit apstrakcije je uočavanje bitnih karakteristika objekta.

 • Enkapsulacija

 • usredotočava se na implementaciju koja će

  dovesti do željenog ponašanja


Obj

ektni

mode

l

 • Modularnost

 • koncept povezan isključivo sa samim programom. Sastoji se od formiranja modula koji se mogu provoditi odvojeno i imaju dobro definirane veze prema drugim modulima

 • Hijerarhija

 • Hijerarhija se korist kada je broj apstrakcija u domeni toliki da je njima teško upravljati


Primjeri objektnih modela

Obj

ektni

mode

l

Primjeri objektnih modela

 • ODGM objektni model

  - podržava samo binarne veze tj. veze između samo dva tipa objekta

 • ODL (Object Definition Language)

  - služi za definiranje strukture objektnog modela

 • OQL (Object Query Language)

  - jezik standardan za objektno orijentirane baze koji se modelira poslije SQL-a


Osnove objektnog modela

Obj

ektni

mode

l

Osnove objektnog modela

 • Objekt

 • Struktura

 • Atribut

 • Subjekt

 • Servis


Objekt

Obj

ektni

mode

l

Objekt

 • osnovni pojam objektnih modela.

 • predstavlja element, odnosno cjelinu koja se može samostalno promatrati i obrađivati

 • apstrakcija je nečega u problemskoj domeni o čemu se prikupljaju podaci i što sadrži vrijednost svojih atributa (obilježja) i svojeg ponašanja

 • objekti međusobno međudjeluju


Obj

ektni

mode

l

 • Svaki objekt ima više atributa koji ga karakteriziraju (npr. objekt Osoba ima atribute primjerice Ime, Prezime, DatumRođenja i slično)

 • Svi slični objekti imaju isti skup atributa različitih vrijednosti i pripadaju jednoj klasi

 • Ponašanje objekta se opisuje operacijama koje se nazivaju servisi

 • U modelu entiteti-veze, za razliku od objekata, entiteti nemaju opis ponašanja (taj je opis dio modela procesa)


Obj

ektni

mode

l

 • dijelovi objekta

 • Identitet – svaki objekt ima identifikator koji se ne mijenja

 • Tip (klasa) – određuje strukturu i ponašanje objekta

 • Vrijednost (stanje) – objekt ima određeno stanje dano vrijednostima atributa i postojećih veza s drugim atributima


Veze izme u objekata

Obj

ektni

mode

l

VEZE IZMEĐU OBJEKATA

 • linkovi

  • aktivni objekti - vrše operacije nad drugim objektima dok oni miruju

  • serveri - ne vrše operacije nad drugim objektima već se operira nad njima

  • agenti objekti - vrše operacije nad drugim objektima,ali se operacije vrše i nad njima

 • agregacija - jedan objekt je dio drugog


Veze izme u klasa

Obj

ektni

mode

l

VEZE IZMEĐU KLASA

 • klasa je opis jednog ili više objekata koji imaju isti skup atributa i jednak opis ponašanja, tj. nacrt objekata.

 • Asocijacija - jedna klasa koristi usluge druge klase tako što sadrži pokazivače na objekte druge klase

 • Naslijeđivanje - jedna klasa naslijeđuje strukturu i ponašanje druge klase ili više njih

 • Agregacija- jedna klasa sadrži bilo samo objekte ili samo pokazivače druge klase

 • Korištenje - jedna klasa koristi usluge druge klase


Struktura

Obj

ektni

mode

l

Struktura

 • Objekti grade slične strukture kao i entiteti

 • U raspoznavanju strukture objekata koriste se principi apstrakcije:

 • generalizacija/specijalizacija (Gen-Spec)

 • agregacija


Generalizacija

Obj

ektni

mode

l

Generalizacija


Agregacija

Obj

ektni

mode

l

Agregacija


Atribut

Obj

ektni

mode

l

Atribut

 • stanje svakog objekta je opisano vrijednostima njegovih atributa

 • za razliku od objekata koji su stabilni, vrijednost njihovih atributa se mijenja servisima definiranim nad objektima

 • preporuča se da svaki atribut ima samo jednu vrijednost jer se tako dobivaju jednostavniji modeli

 • Atributi s više vrijednosti eliminiraju se iz modela uvođenjem novog objekta i uspostavom veze novog i postojećeg objekta


Obj

ektni

mode

l

 • identificirajući atributi ili implicitni identifikatori

 • neki objektni modeli mogu razlikovati jednostavne i kompleksne objekte

 • jednostavni objekt opisan je jednostavnim atributima a kompleksni objekt je objekt čiji atributi mogu biti i sami objekti


Subjekt

Obj

ektni

mode

l

Subjekt

 • velika problemska područja treba rastaviti na više manjih problemskih područja-subjekata

 • subjekte nije potrebno dalje rastavljati jer predstavljaju čitav problem

 • kompleksnost problema određuje kada treba uvesti više subjekata.


Servisi

Obj

ektni

mode

l

Servisi

 • opisuje ponašanje objekta jedne klase (tj. procese nad podacima objekata)

 • vrijednosti atributa objekata opisuju stanje objekata a servisi su sredstva za promjenu njihovih stanja

 • definiraju se utvrđivanjem stanja objekata, potrebnih servisa, poruka potrebnih za pokretanje servisa i razradom detalja servisa


Utvr ivanje stanja objekta

Obj

ektni

mode

l

Utvrđivanje stanja objekta

 • Svaki objekt prolazi kroz različita stanja koja su reprezentirana vrijednostima njegovih atributa

 • Promjena atributa može značiti promjenu stanja objekta

 • Uočiti to stanje znači prepoznati atribute i njihove vrijednosti


Utvr ivanje potrebnih servisa

Obj

ektni

mode

l

Utvrđivanje potrebnih servisa

 • Postoji potreba barem za ovim servisima:

 • formiranje novog objekta u klasi

 • uspostavljanje ili raskidanje veze objekta s drugim objektom ili više njih

 • čitanje ili promjena atributa objekta

 • brisanje objekta iz klase

 • to su implicitni servisi koji uvijek postoje


Utvr ivanje poruke i razrada detalja servisa

Obj

ektni

mode

l

Utvrđivanje poruke i razrada detalja servisa

 • Primatelj porukom dobiva nalog za obavljanje određene operacije koju treba navesti u specifikaciji servisa pošiljatelja, a potpuno definirati u specifikaciji servisa primatelja

  utvrđivanje poruke

 • To znači dokumentirati ga jednom od tehnika za prikaz logike servisa

  razrada detalja servisa


Izrada objektnog modela

Obj

ektni

mode

l

Izrada objektnog modela

 • sličnosti s izradom modela entiteti-veze

  prikupljanje i analiza informacija obavlja se po istim principima, ali s naglaskom na tome da se zahtjeva ''objektno'‘

 • osnovna razlika između ta dva modela je u definiranju servisa

 • objektni model je bogatiji jer opisuje i procesnu komponentu IS pa predstavlja konceptualni opis cijelog sustava


Autocad i coreldraw

Obj

ektni

mode

l

Autocad i coreldraw

 • AUTOCAD

  • Najpoznatiji CAD produkt

  • 2D te 3D projektiranje

  • Velika preciznost

 • CorelDRAW

  • Uređivanje vektorske grafike

  • Corel CorporationUkratko hijerarhijski model

ZAKLJUČAK

Ukratko – hijerarhijski model

 • Slogovi koji se sastoje od polja

 • Skup slogova povezani vezama – čvorovi

 • Hijerarhijski odnos među slogovima

 • 1:M, 1:1 veze

 • XML ga koristi

 • Koncept hijerarhijskih baza podataka danas je napušten


Ukratko mre ni model

ZAKLJUČAK

Ukratko – mrežni model

 • Proširenje hijerarhijskog modela

 • Sastoji se od niza slogova međusobno povezanih vezama

 • Veze 1:M, M:M, 1:1

 • Nedostatak: zahtijev da se unaprijed predvide veze među podacima

 • “svrgnuo” ga je relacijski model


Ukratko objektni model

ZAKLJUČAK

Ukratko – objektni model

 • Prednost: nije ograničen unaprijed danim tipovima podataka

 • Osnovni koncepti objektno orijentiranog modela:

  • Apstrakcija

  • Enkapsulacija

  • Modularnost

  • Hijerarhija

 • Osnove objektnog modela:

  • Objekt

  • Struktura

  • Atribut

  • Subjekt

  • Servis


HIJERARHIJSKI

MREŽNI

RELACIJSKI

?????


Literatura

L

I

T

E

R

A

T

U

R

A

Literatura

 • Branimir Dukić: Baze podataka i poslovni procesi, Osijek, 2010.

 • M. Varga: Baze podataka; Konceptualno, logičko i fizičko modeliranje podataka,Zagreb, 1994.

 • http://hr.wikipedia.org/wiki/XML - 02.01.2011. u 15:56

 • http://oliver.efos.hr/~bdukic/pdf/Hijerarhijski.pdf - 02.01.2011. u 16:08

 • www.mathos.hr/~valeksic/mrezni%20model%20podataka.ppt - 02.01.2011. u 16:09

 • http://hr.wikipedia.org/wiki/AutoCAD - 02.01.2011. u 16:17

 • http://hr.wikipedia.org/wiki/CorelDRAW - 02.01. u 16:29


Grafovi i slike

L

I

T

E

R

A

T

U

R

A

Grafovi i slike

 • preuzete iz knjige:

  M. Varga: Baze podataka; Konceptualno, logičko i fizičko modeliranje podataka,Zagreb, 1994.


ad