p sobnost esk obchodn inspekce v oblasti ochrany spot ebitele
Download
Skip this Video
Download Presentation
Působnost České obchodní inspekce v oblasti ochrany spotřebitele

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Působnost České obchodní inspekce v oblasti ochrany spotřebitele - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Působnost České obchodní inspekce v oblasti ochrany spotřebitele. Praha 28. ledna 2014. Mgr. Michael Maxa ředitel Sekce techniky, mezinárodní spolupráce, služeb a ochrany spotřebitele České obchodní inspekce. Obsah. Česká obchodní inspekce Kontrola uvádění výrobků na trh

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Působnost České obchodní inspekce v oblasti ochrany spotřebitele' - tahlia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p sobnost esk obchodn inspekce v oblasti ochrany spot ebitele

Působnost České obchodní inspekce v oblasti ochrany spotřebitele

Praha 28. ledna 2014

Mgr. Michael Maxa

ředitel

Sekce techniky, mezinárodní spolupráce, služeb a ochrany spotřebitele

České obchodní inspekce

obsah
Obsah
 • Česká obchodní inspekce
 • Kontrola uvádění výrobků na trh
 • Kontrola služeb a dalších oblastí trhu
 • Mezinárodní spolupráce
 • Nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele
 • Pomoc při přeshraničních sporech s obchodníky

Mgr. Michael Maxa

esk o bchodn i nspekce
Česká obchodní inspekce
 • Je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu
 • Člení se na
  • ústřední inspektorát
  • 7 regionálních inspektorátů
 • Je dozorovým orgánem s nejširší působností v ČR
 • Primárně se zaměřuje na ochranu práv spotřebitelů
 • V roce 2013 provedla celkem 37 299* kontrol

Mgr. Michael Maxa

kontrola uv d n v robk na trh
Kontrola uvádění výrobků na trh
 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků (transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků)
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
 • Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách (transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty)

Mgr. Michael Maxa

kontrola slu eb a dal ch oblast trhu
Kontrola služeb a dalších oblastí trhu
 • Služby
  • Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru(transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru)
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (transponována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, prostředek k zajištění vymáhání povinností podle dalších právních předpisů na ochranu spotřebitele)
 • Další oblasti kontroly
  • Environmentální (zákon o obalech, o odpadech, o ochraně ovzduší)
  • Fiskální (zákon o spotřebních daních, o lihu)

Mgr. Michael Maxa

mezin rodn spolupr ce
Mezinárodní spolupráce
 • PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europe)
  • Společné akce (Joint Actions) v roce 2013
   • Žebříky
   • Výstražné oděvy a doplňky
   • Sekačky trávy
   • Nabíječky baterií
   • Výrobky určené dětem (kočárky, vysoké židle, vaničky)
  • Trvalé zlepšování dozoru nad trhem (CIMS Review)
  • Horizontální aktivity (posuzování rizik, …)
 • IMP (Internal Market for Products)
  • Skupina pro dozor nad trhem (Group on Market Surveillance)
  • Skupina pro ICSMS (Group on information and communication system)

Mgr. Michael Maxa

mezin rodn spolupr ce1
Mezinárodní spolupráce
 • ADCO (Administrative Cooperation)
  • Elektrická zařízeni nízkého napětí ADCO LVD
  • Hračky ADCO TOYS
  • Elektromagnetická kompatibilita ADCO EMC
  • Strojní zařízení ADCO MACHINERY
  • Výtahy ADCO LIFTS
  • … ADCO
 • COEN (Compliance and Enforcement Group)
  • Zdravotnické prostředky (Medical devices)
 • WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology)
  • WG 5 Metrologický dozor (Metrological Supervision)

Mgr. Michael Maxa

na zen o spolupr ci v oblasti ochrany spot ebitele
Nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele
 • Směrnice
  • O nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu
  • O smlouvách o spotřebitelském úvěru
  • O ochraně spotřebitel v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory
  • O ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku
 • CPCS (Consumer protection cooperation system)
  • Čl. 6 výměna informací na žádost
  • Čl. 7 výměna informace bez žádosti (alert)
  • Čl. 8 žádost o donucovací opatření
 • SWEEP
  • Internetová nabídka služeb
   • ubytování
   • prodej letenek

Mgr. Michael Maxa

pomoc p i p eshrani n ch sporech s obchodn ky
Pomoc při přeshraničních sporech s obchodníky
 • Evropské spotřebitelské centrum ČR
  • Člen 30členné sítě ESC (ECC-Net)
  • Financované Evropskou komisí a ČOI
 • Informace - právapřipřeshraničnímnákupuv EU
 • Bezplatná pomoc spotřebitelům v jejich sporech s obchodníky z jiných zemí EU, Norska a Islandu
  • Nákupy online, letecká doprava a další oblasti
 • www.evropskyspotrebitel.cz

Mgr. Michael Maxa

d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Mgr. Michael Maxa

ředitel

Sekce techniky, mezinárodní spolupráce, služeb a ochrany spotřebitele

České obchodní inspekce ČR

ad