slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám - PowerPoint PPT Presentation

tadita
119 Views
Download Presentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_449

  2. téma: Nervová soustava II.

  3. Mícha páteřní Medulla spinalis obr. 2

  4. Mícha páteřní Medulla spinalis • šedá hmota (přední a zadní rohy) • bílá hmota • zadní + přední kořeny míšních nervů obr. 1

  5. Mícha páteřní Medulla spinalis • zadní rohy míšní – užší • obsahují smyslové neurony • přední rohy míšní – širší • obsahují motorické neurony • zadní kořeny obsahují dostředivá vlákna • vedou vzruchu od receptorů • přední kořeny obsahují motorická vlákna • vedou vzruchy ke svalům • míšní kanálek – mozkomíšní mok

  6. míšní dráhy • zadními rohy míšními prochází vzestupné (senzitivní) dráhy • převádí vzruchy do vyšších částí CNS • přední rohy obsahují sestupné (motorické) dráhy • přivádí vzruch z mozkové kůry do svalů

  7. Pyramidová dráha • hlavní motorická dráha • začátek: mozková kůra – pyramidové buňky • křížení: na hranici s prodlouženou míchou • konec: u motoneuronů v předních rozích R: receptor, E: efektor, 1: kůra mozková, 2: prodloužená mícha, 3: mícha, 4: sestupné vlákno (motorická pyramidová dráha), 5: překřížení pyramidových drah, 6: thalamus obr. 3

  8. zranění • paraplegie • porucha hybnosti trupu a dolních končetin • tetraplegie (kvadruplegie) • porucha hybnosti trupu, dolních i horních končetin Diagnóza ČT, 17 min http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/nervovy-system/14-poraneni-michy/ obr. 2

  9. lumbální punkce • vyšetření k odběru mozkomíšního moku • k potvrzení infekce, zranění, zánětů, onemocnění mozku atd. http://telemedicina.med.muni.cz/pdm/detske-infekcni-lekarstvi/index.php?pg=videodokumentace--lp obr. 4

  10. Zdroje • obr. 1) Spinal Cord Anatomy. MOSES, Scott. Family Practice Notebook [online]. 2013 [cit. 2013-11-17]. Dostupné z: http://www.fpnotebook.com/ortho/Anatomy/SpnlCrdAntmy.htm • obr. 2) Anatomy of the spinal cord. Spinal Cord Injuries [online]. 2013 [cit. 2013-11-17]. Dostupné z: http://www.sci-recovery.org/sci.htm • obr. 3) JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. ISBN 978-80-7182-213-4. • obr. 4) Lumbální punkce. Cerebrovaskulární ambulance [online]. 2013 [cit. 2013-11-17]. Dostupné z: http://www.cmp-brno.cz/Lumbalni-punkce.html • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. ISBN 978-80-7182-213-4. • NOVOTNÝ, Ivan a Michal HRUŠKA. Biologie člověka. 3., rozš. a upr. vyd. Praha: Fortuna, 2002, 239 s. ISBN 80-716-8819-3.