Zeměpisné souřadnice - test - PowerPoint PPT Presentation

zem pisn sou adnice test n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zeměpisné souřadnice - test PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zeměpisné souřadnice - test

play fullscreen
1 / 3
Zeměpisné souřadnice - test
304 Views
Download Presentation
tadhg
Download Presentation

Zeměpisné souřadnice - test

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zeměpisné souřadnice - test

  2. Zeměpisné souřadnice – písemka A B 1. Zakresli na zeměkoulia napiš zeměpisné souřadnice: a) severní pól b) jižní polární kruh c) obratník raka d) rovník 2. Urči zeměpisné souřadnice: Tasmánie 3. Najdi a napiš název jezera, které má souřadnice: Atlas str. 100 1°j.š. 33°v.d. 1. Zakresli na zeměkoulia napiš zeměpisné souřadnice: a) jižní pól b) severní polární kruh c) obratník kozoroha d) Greendwichský poledník 2. Urči zeměpisné souřadnice: Soul 3. Najdi a napiš název města, které má souřadnice: Atlas str. 113 12°j.š. 77°v.d.

  3. Zeměpisné souřadnice – řešeníA B 1. Zakresli na zeměkoulia napiš zeměpisné souřadnice: a) severní pól 90°s.š. b) jižní polární kruh 66,5°j.š. c) obratník raka 23,5°s.š. d) rovník0° 2. Urči zeměpisné souřadnice: Tasmánie42° j.š. 146°v.d. 3. Najdi a napiš název jezera, které má souřadnice: Atlas str. 100 1°j.š. 33°v.d. Viktoriino jezero 1. Zakresli na zeměkoulia napiš zeměpisné souřadnice: a) jižní pól 90°j.š. b) severní polární kruh 66,5°s.š. c) obratník kozoroha 23,5°j.š. d) Greendwichský poledník 0° 2. Urči zeměpisné souřadnice: Soul 37°s.š. 127°v.d. 3. Najdi a napiš název města, které má souřadnice: Atlas str. 113 12°j.š. 77°v.d. Lima