Keep it simple
Download
1 / 45

Keep it Simple - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Keep it Simple. IXP220 gebruiksgemak. Meervoudige se lectie van deuren. Verplichte velden. Automatische selectie RR. CTRL + F1. Systeem Navigatie. CTRL + 1. CTRL + 2. CTRL + 3. CTRL + 4. Inkorten van tagcodes. Code configuratie kan worden ingesteld voor elk type tag als

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Keep it Simple' - tad-higgins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Keep it simple
Keep it Simple

IXP220 gebruiksgemak

Meervoudigeselectie van deuren


Keep it simple

Verplichtevelden


Keep it simple

Automatischeselectie RR


Ctrl f1
CTRL + F1

SysteemNavigatie


Inkorten van tagcodes
Inkorten van tagcodes

Code configuratiekanwordeningesteldvoor elk type tag als

tag type gebruiktwordt.

Met inkortenkanwordenbepaald hoe een tag moetwordengeïnterpreteerd.


Keep it simple

Inter-Controller Communicatie

Systeemkanwordeningesteld op Fallback

of Inter Controller Communicatie mode.

Inter Controller Configuratie – dit is de standaardinstelling. Keep it simple

Inter Controller Communicatie Mode


Keep it simple

Taghouderaanvullingen

Tag holder additions

Verzend E-Mail knop toegevoegd.

Mobieletelefoon & Email

veldentoegevoegd


Keep it simple

E-Mail kannaarmeerderegeadresseerdenwordenverstuurd.

Optie

voor V card

Invoerenbericht


Keep it simple

E-Mail kannaarmeerderegeadresseerdenwordenverstuurd.

Web taghouderaanvullingen

Optie

voor V card

Invoerenbericht

Mobieletelefoon & Email

veldentoegevoegd

Verzend E-Mail knop toegevoegd.


Keep it simple

Kieswanneer rapport verzondenwordt.

Rapportage schema

Kiesrapportagesoort

Steleen filter in.

Naarwiegaat het rapport.


Keep it simple

Webrapportage

Ondersteuntgrafieken op bepaalderapporten.


Keep it simple

Notifications

Configuratie van

E-Mail instellingen.

De controller kanberichten direct via Twitter versturen.


Keep it simple

Configuratiegaat via een

wizard.

Name Notification

Configureer

actieveperiode

Kiesgewenste

Filters


Keep it simple

Kies meld methode


Keep it simple

Kiesontvanger.

Voeg rapport toe.

Voegdynamischberichtinhoud toe.


Keep it simple

Overzichtingesteldeberichtgeving.


Keep it simple

VisueleDeurControle

Site selectie.

Snapshots nemen en opslaan.

Deurkan via browser wordengeopend.


Keep it simple

Bewaakttaghouderlocatie in het gebouw en toontaan- of afwezigheid.


Keep it simple

Tracker

Taghouderselectie

Transactions

Of Tagholders.

Er is eenmogelijkheidomeentaghoudertevolgenKeep it simple

Status icoon is bruin alsergeennieuwetransactieshebbenplaatsgevonden.


Rich client is een light versie van de ixp220 basis applicatie
Rich Client is een Light versie van de IXP220 Basis Applicatie

Rich Client

Staatalleen tags toevoegen en configureren toe.


Keep it simple

Deurentoevoegen en configureren.


Keep it simple

Biometrischeenrollmentmogelijk.


Keep it simple

ImproTouch

 • De Impro Touch Module zorgtvoorintegratie en configuratie van diverse

 • third-party Biometrischelezersvoorgebruikbinnen de IXP220 Software


Keep it simple

 • Zorgtvoordirecteregistratie van taghouders en relevantebiometrische

 • gegevens op de Biometrischelezersbinnen de IXP220 Software.


Keep it simple

 • Centrale Database – voortoevoegen, wijzigen of verwijderen van bio-templates.


Keep it simple

Liftsturing

 • Liftsturingbiedt de gebruikeraanvullendeveiligheid door vrijgave van verschillendeverdiepingen.

 • Taghoudershebben nu alleennogtoegang tot huneigenverdieping(en).

 • De IXP220 Controller ondersteuntmaximaal 8 liften met maximaal 32 verdiepingen per lift d.m.v. de O16 (Output 16) module

 • Toegangscontrolesystemenkunnenduswordenaangevuld met toegang per verdieping


Keep it simple


Keep it simple

 • Elke lift krijgteennaam.


Keep it simple


Keep it simple

Gebouwenbeheer

 • I/O (Input/output) sturingwordt in onssysteemgebouwenbeheergenoemd.

 • Dezemogelijkheidzorgtvoor het aansturen van diverse hardware in en op de site, zoalsverlichting, irrigatie, airconditioning en waterzoalverdergeschakeldkanworden.

 • I/O Control is Hardware, tijdgestuurd of gebeurtenisgestuurd.

 • Watbetekentdit?

 • In het verledenkonalleen hardware die via eenschakelaarwerktewordenaangeslotend.m.v. Output terminals en bestuurd via Input terminals.


Keep it simple

 • Met gebeurtenis of tijdgestuurdeactieskunnendezedagelijkseactieswordenvoorgeprogrammeerdvoorbepaaldetijden of bij het optreden van eenbepaaldegebeurtenis in het toegangscontrolesysteem.