projektiranje in organizacija informacijskih sistemov
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projektiranje in organizacija informacijskih sistemov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Projektiranje in organizacija informacijskih sistemov - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Projektiranje in organizacija informacijskih sistemov. Dobra in slaba praksa. Odbor za spremembe (Change Board). Sestavljajo ga vsi (oz. predstavniki vseh), ki sodelujejo pri projektu – razvijalci,pisci dokumentacije, služba za podporo uporabnikom, prodaja, uprava...

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projektiranje in organizacija informacijskih sistemov' - tacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
odbor za spremembe change board
Odbor za spremembe(Change Board)
 • Sestavljajo ga vsi (oz. predstavniki vseh), ki sodelujejo pri projektu – razvijalci,pisci dokumentacije, služba za podporo uporabnikom, prodaja, uprava...
 • Odbor mora potrditi vsako spremembo
 • Koristi:
  • manjša možnost, da bodo spremembe kaj pokvarile
  • o vseh spremembah bodo obveščeni vsi
  • razvijalcem so lahko spremembe všeč tudi, če niso potrebne; prodaji so všeč, tudi če niso (preprosto) izvedljive:odbor take spremembe ustavi
 • Slabosti:
  • birokracijo imajo radi le birokrati
  • odbor lahko sprejme preveč ali premalo sprememb
 • Podoben odbor je mogoče zasnovati tudi na nižjem nivoju
dnevna gradnja in testiranje daily build and smoke test
Dnevna gradnja in testiranje(Daily Build and Smoke Test)
 • Aplikacijo vsak dan prevedemo, sestavimo in testiramo
 • “Vsak dan” lahko pomeni tudi samo “pogosto”: sinhronizacija projekta (sync pulse)
 • Razvijalcu ni potrebno dodajati vse kode sproti; ne sme pa čakati predolgo
 • Te prakse ni modro opuščati, ko se mudi: nasprotno!
 • Koristi:
  • zmanjšanje možnosti težav pri integraciji
  • sprotno testiranje bistveno olajša odpravljanje napak
  • večja vidljivost projekta
  • izboljšanje morale: programerji radi vidijo, da program dela
  • boljši odnosi z naročnikom
 • Slabosti:
  • odvisnost od resnosti razvijalcev in kvalitete testov
  • pritisk k izdaji pogostih vmesnih različic
 • Kazni (praviloma zabavne) za te, ki pokvarijo aplikacijo
 • NT 4.0 ima 5.6M vrstic in se je prevajal po 19 ur, a so ga vseeno prevedli in testirali dnevno
pripravljenost na spremembe designing for change
Pripravljenost na spremembe(Designing for Change)
 • Vedi, kaj se utegne spremeniti
 • Skrivanje informacij
  • getID (sprememba IDjev iz pozitivnih v negativne...)
   • skriti način dodeljevanja IDjev ali pa celo njihov tip
 • Če veš, da se bo nekaj spreminjalo, poskrbi, da te to ne bo prizadelo
  • abstraktne podatkovne strukture uporabljaj kot abstraktne
  • uporabljaj simbolične konstante namesto konstant
  • ponavljajoča se koda sodi v funkcijo – čeprav enovrstično
 • Uporabljaj predmetno usmerjeno programiranje
 • Tveganja:
  • uporaba predmetov še ne pomeni predmetne usmerjenosti
  • in obratno, npr. Python (izvorna koda) je v osnovi predmetno usmerjen, čeprav v Cju
postavljanje ciljev
Postavljanje ciljev
 • Možni cilji so, denimo:
  • minimalna raba pomnilnika
  • hitrost kode
  • preglednost izpisa
  • preglednost kode
  • dolžina kode
  • hitrost programiranja
 • Študije kažejo, da razvijalci sledijo cilju, ki jim ga zadajo
 • Prednosti:
  • Motivacija ob izpolnjevanju cilja
 • Slabosti:
  • Pomanjkanje motivacije, če cilji niso izpolnjeni
skupni razvoj aplikacij joint application development jad
Skupni razvoj aplikacij(Joint Application Development, JAD)
 • Intenzivni sestanki uporabnikov, vodstva in razvijalcev: 3–5 dni, 4–8 ur dnevno
 • Sodelujoči:
  • “sponzor”
  • voditelj
  • uporabniki
  • dokumentalist (zapisnikar)
  • razvijalci, tehnično osebje
 • Prednosti
  • pritegne vodstvo k projektu
  • olajša analizo zahtev
  • odstranjuje nepotrebne funkcije
  • lahko se konča z razvitim prototipom
skupni razvoj aplikacij jad voditelj
Skupni razvoj aplikacij (JAD):Voditelj
 • Za uspeh je ključen dober voditelj
  • odlične komunikacijske sposobnosti
  • dober pogajalec, zna dobro usklajevati različne interese
  • dobro pozna poslovno plat projekta
  • odlične organizacijske sposobnosti
  • nepristranskost (zaključki sestanka ga ne zadevajo direktno)
  • nihče od ostalih udeležencev JAD mu ni nadrejen
 • JAD vodja
  • pripravi sestanek
  • ga vodi
  • spremlja njegove zaključke
 • Postavi osnovna pravila, na podlagi katerih se izvaja sestanek
 • Skrbi za dinamiko sestanka
  • vodi diskusije
  • v diskusije vključuje posamezne sodelujoče
  • razrešuje nastale konflikte
  • skrbi za to, da so doseženi cilji sestanka
skupni razvoj aplikacij jad druge vloge
Skupni razvoj aplikacij (JAD):Druge vloge
 • Uporabniki
  • določijo zahteve (povabiti je treba tiste, ki bodo to znali!)
  • revidirajo nastale načrte, modele in prototipe
  • odločajo o sprejetju zaključkov
 • Vodstvo
  • potrdi cilje projekta
  • postavi prioritete
  • potrdi urnike, stroške in ostale plane
 • Dokumentalist
  • vodi zapisnik
  • pogosto to vlogo opravlja eden od razvijalcev
 • Razvijalci
  • So prisotni, a se navadno ne vključujejo, če niso pozvani
  • Njihova naloga je skrbeti, da načrtovani sistem ne bo neizvedljiv
  • Lahko pomagajo dokumentalistu pri tehničnih detajlih
skupni razvoj aplikacij jad prostor
Skupni razvoj aplikacij (JAD):Prostor
 • Stran od poslovnih lokacij
 • Več sob, posebej če je sestanek več kot dvodneven
slide10
Hrana & Pijača

tabla s papirjem

tabla

projektor

uporabnikiinvoditelji

razvijalci in opazovalci

računalniški

projektor

vodja

JAD

zapisnikar

računalnik

tiskalnik

10-15 m

10-15 m

skupni razvoj aplikacij jad klju ni dejavniki za uspeh
Skupni razvoj aplikacij (JAD):Ključni dejavniki za uspeh
 • izkušen vodja
 • predanost sponzorja metodologiji
 • ključni udeleženci popolnoma prisotni
 • na sestanek morajo priti “zvezde”, ne “nakladači” in birokrati; udeležene strani na JAD ne smejo poslati tistih, ki jih “lahko pogrešijo”
 • dislociranost sestanka (ni telefonov, e-mailov, ...)
 • dobra pripravljenost sodelujočih
 • realnost ciljev: če je navdušenje preveliko, si lahko zastavimo neuresničljive cilje
 • izogniti se je potrebno lažnemu vtisu, da smo večino dela opravili
 • nadaljevanje z inkrementalnimi pristopi (npr. z evolucijsko izdelavo prototipa)
izbor primernega razvojnega modela
Izbor primernega razvojnega modela
 • Pri razvoju vedno implicitno ali eksplicitno uporabljamo nek model
 • Včasih se pravi model pojavi implicitno in intuitivno, modreje pa ga je izbrati zavestno

[O tem ste sicer izvedeli vse pri Orodjih in razvoju aplikacij in drugih predmetih.]

kratkoro ni mejniki miniature milestones
Kratkoročni mejniki(Miniature milestones)
 • Uvedemo takoj v začetku ali v krizni situaciji, ne pa kar iznenada
 • Postavijo si jih lahko tudi razvijalci sami (micro-management)
 • “Razdalja” med njimi naj bo dan ali dva.
  • za tako majhna opravila lažje določimo čas dela
  • zamujeno je lažje ujeti
 • Mejnik naj bo binaren: naloga je lahko opravljena ali ne, nič vmes.
 • Mejnikov ne smemo pozabljati, sicer bodo pozabljena opravila rušila načrt
 • Stalno preverjaj, kje si: brez tega kratkoročni mejniki nimajo smisla
 • Prednosti:
  • povečajo vidljivost
  • posebej primerni v krizni situaciji
  • učinkoviti v kombinaciji z dnevnim prevajanjem in testiranjem
  • primerni za razvojne cikle, ki jih je težko nadzorovati
  • dobri za motivacijo
 • Slabosti:
  • kratkoročni mejniki so neprimerni za dolgoročno načrtovanje
oddaja del outsourcing
Oddaja del(Outsourcing)
 • Delo oddajamo z enakim razlogom, kot kruha ne pečemo sami doma (ali pač?)
 • Prednosti:
  • ponovna uporaba kupljenih komponent
  • večje število razvijalcev
  • večje izkušnje razvijalcev
 • Tveganje:
  • izguba vidljivosti
  • če nekdo drug razvija zate, te to ne reši skrbi za ta del aplikacije, temveč se tvoje skrbi le povečajo

Vedno obdrži dovolj kontrole, da po potrebi potegneš razvoj nazaj k sebi!

produktivno okolje
Produktivno okolje
 • Poprečen programer potrebuje 15 minut, da “odplava” v delo in lahko dela ure in ure, dokler ne postane lačen
 • Programer potrebuje:
  • deset kvadratnih metrov prostora
  • dva kvadratna metra mize
  • nastavljiva višina stola, monitorja...
  • možnost izklopa telefona
  • možnost izklopa sodelavcev ter drugega hrupa in motenj
  • pet metrov polic
 • Programerju pride prav tudi:
  • okno
  • tabla
  • možnost stika s sodelavci, konferenčne sobe
  • tiskalnik in kopirni stroj, pisarniški material
jeziki za hiter razvoj rapid development languages
Jeziki za hiter razvoj(Rapid Development Languages)
 • Čim višji je jezik, tem
  • hitrejši bo razvoj
  • manj bo napak
  • lažje bo spreminjati že narejeno

Slabosti:

  • (potencialno) počasnejša koda
  • neprimernost za nekatere tipe projektov
 • Dinamični jeziki so odličen pripomoček, če so uporabljani razumno in v kombinaciji s hitrejšimi jeziki.

[O tem ste že poslušali pri ORA – dinamični jeziki.]

skupina za orodja
Skupina za orodja
 • Skupina zadolžena za iskanje, testiranje, ocenjevanje in razpečevanje novih orodij
  • primerno za večje organizacije
  • lahko tudi en sam človek, ki tega niti ne počne ves čas
  • tudi če tega ni, se v skupini najde nekdo, ki to počne sam od sebe
 • Tveganja:
  • skupina mora biti na uslugo, ne pa določati standardov: razvijalec najbolj ve, kaj potrebuje, zato mu skupina lahko le svetuje
  • te skupine ne smejo sestavljati tisti, ki niso sposobni za “pravo delo”
pomanjkanje motivacije
Pomanjkanje motivacije
 • Delovni prostor
  • premalo svetlobe, mize, polic
  • hrup, stalne prekinitve
  • neprimerna strojna oprema in razvojna orodja
  • ilegalne kopije programske opreme (?!)
 • Nezaupanje vodstvu:
  • zavajanje in manipulacija
  • tehnična nevednost
  • pomanjkanje stika s podrejenimi
 • Neupoštevanje programerjev pri odločitvah, ki jih zadevajo
 • Prehudi roki
 • Pomanjkanje priznanja
 • Slabo razpoloženje v skupini[več o tem na enem prihodnjih predavanj]
slaba ekipa
Slaba ekipa
 • Četudi se s projektom mudi, je smiselno z začetkom počakati, da imajo čas pravi ljudje, ne pa postrgati vse do zadnjega
 • Neobvladljivi uslužbenci
herojstvo
Herojstvo
 • Pretirana zagnanost dolgoročno le škodi
 • Pretirane prošnje za nadure imajo negativen učinek
 • Pretirane motivacijske kampanje takisto
dodajanje ljudi v projekte ki zamujajo
Dodajanje ljudi v projekte, ki zamujajo
 • Če v projekte, ki zamujajo, dodajamo nove ljudi
  • bodo stari izgubljali čas z uvajanjem, namesto da bi delali,
  • novi sodelavci bodo delali počasi in s tem podirali načrte
  • v njihovi kodi bo veliko napak, s popravljanjem katerih bomo izgubili še več časa
ostalo
Ostalo
 • Nerealna pričakovanja in pobožne želje
 • Pomanjkanje stika z naročniki
 • Prepogoste zamenjave tehnologij
 • Zamenjava orodij sredi projekta
 • Neuporaba orodij za
  • nadzor verzij
  • oddajanje in hranjenje poročil o hroščih

[tudi o teh temah boste več izvedeli na prihodnjih predavanjih]

ad