slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PODIPLOMSKI SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

PODIPLOMSKI SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV - PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

PODIPLOMSKI SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV. TEORIJA VODENJA. Dr. Jure Kovač Dr. Janez Mayer. Kranj, 2005. Definicija vodenja. Vodenje je proces, v katerem vodja na podlagi svojih posebnih sposobnosti,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PODIPLOMSKI SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV' - jason


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PODIPLOMSKI SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ

ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT

KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV

TEORIJA VODENJA

Dr. Jure Kovač

Dr. Janez Mayer

Kranj, 2005

slide2

Definicija vodenja

Vodenje je proces, v katerem vodja

na podlagi svojih posebnih sposobnosti,

osebnostnih lastnosti, vrednot in znanja,

z zanj značilnim ravnanjem vpliva na ljudi,

da bi (vzajemno) dosegli (dogovorjene) cilje.

Dr. Janez Mayer

slide3

Kompetentnost vodje

Kompetentnost vodje so veščine, s katerimi

učinkovito ravna s sodelavci (in s procesi).

ravnanje

VEŠČINE

vrednote,

prepričanja

AKTUALNO ZNANJE

učinkovita

izraba virov

TELESNI, SOCIALNI, DUŠEVNI IN DUHOVNI

POTENCIAL

Dr. Janez Mayer

slide5

Proces vodenja

KOMPETENCE

VODJE

DISPOZICIJE

VODJE

VZGOJA

vpliv na ljudi

UČENJE

SITUACIJA

spremenjeno obnašanje

(reagiranje) ljudi

Dr. Janez Mayer

slide7

Ali ljudje potrebujemo vodje?

Konrad Lorenz

(1903 - 1989)

Karl Gustav Jung

(1875 - 1961)

  • avtoritarnost
  • +

+ -

valentnost

simpatija antipatija

Dr. Janez Mayer

slide8

Položaj vodje

v simboličnem prostoru

sprememba

zornega kota

Dr. Janez Mayer

slide9

Funkcionalna avtonomija

"naravnega" vodenja

IZKAZOVANJE

MOČI VODJE

SODELAVCI SE

IZOGIBAJO OD-

GOVORNOSTI

USUHANJE

POBUDE

SODELAVCEV

VEČANJE

MOČI VODJE

Dr. Janez Mayer

slide10

2. VODENJE IN

MOTIVACIJA

Dr. Janez Mayer

slide11

Mehanizem motivacije

za sodelovanje

MOTIV

aktivnost

spodbuda

CILJ

POTREBA PO

SODELOV.

zaznavanje stanja

izpolnitev

potrebe

slide12

Vpliv pričakovanja na

zadovoljstvo (lojalnost)

sodelavcev

pričakovan

izid

POTREBA

SODELAVCEV

LOJALNOST

SODELAVCEV

(NE)ZADOVOLJSTVO

= Dej/Pri

motivacija

Dejanski

izid

VODENJE

slide13

3. VODENJE IN

KONFLIKTNOST

Dr. Janez Mayer

slide14

Naravna konfliktnost

med

posamezniki

med

skupinami

Dr. Janez Mayer

slide15

Osebno spoznavanje

objektivno

subjektivno

(izvirno)

sposobnosti

osebnost

čustva

intuicija

duhovnost

znanje

izkušnje

Dr. Janez Mayer

slide16

Kaj vidite?

Dr. Janez Mayer

slide18

KONFLIKTNOST

TIPIČNE LASTNOSTI

vodje izjemn. posameznika

prestižnost

dominantnost

genialnost

inteligentnost

egoizem

altruizem

solipsizem

empatičnost

čustvena stabilnost

čustvena labilnost

odprtost

zaprtost

Dr. Janez Mayer

slide19

KONFLIKTNOST

TIPIČNE LASTNOSTI

tima izjemn. posameznika

redoljubnost

svojeglavost

vzajemnost

individualnost

soodvisnost

samostojnost

lojalnost

nelojalnost

rutina

ustvarjalnost

konformnost

nekonformnost

Dr. Janez Mayer

slide20

3. VODENJE IN

ČUSTVOVANJE

slide21

Interakcija med razumom in čustvi

ČUSTVOVANJE

daje razumu:

poz. = valentnost

pestrost

žlahtnost

estetskost

pravičnost

odnosni pomen

neg. =

subjektivnost

neprištevnost

blokada

RAZUM

omogoča:

poz. = obvladovanje čustev,

logični pomen čustev

neg. = manipulacija

s čustvi

Dr. Janez Mayer

slide22

Izbruh čustev

širjenje negativnih

čustev

čustvena bolečina

depresivno vzdušje

nezainteresiranost

izčrpanost

umirjanje napetosti

izbruh

neprištevnost

prevlada čustev

sprožilec-upad razuma

kopičenje energije

naraščanje napetosti

t1<t2

Dr. Janez Mayer

slide23

OSEBA 1

OSEBA 4

OSEBA 2

OSEBA 3

Obvladovanje čustev

ČUSTVA LAHKO OBVLADUJEMO Z RAZUMOM LE DO NEKE MERE

impulzivnost

frustracijska toleranca

Dr. Janez Mayer

slide24

(Pre)usmeritev naravne konfliktnosti

NARAVNA

KONFLIKTNOST

KOMPLEMEN-

TARNOST

VZAJEMNOST

EKSKLUZIVNOST

Kako doseči

sinergije?

BLOKADA

Dr. Janez Mayer

slide25

4. VODENJE IN

ORGANIZACIJA

slide26

Osnovna organizacijska celica

vodja

skupina

izjemni

posameznik

Dr. Janez Mayer

slide27

Skupinski cilj kot imunski sistem

jedro

skupine

ISTENJE

S CILJI,

PREVERJANJE

USTREZNOSTI

CILJEV

zavezništva,

klike

izjemni posameznik

Dr. Janez Mayer

slide29

Delitev procesov

KOORDINACIJA

vodja

skupina

IZPONJEVANJE

PROGRAMA

izjemni

posameznik

IMPROVIZACIJA

Dr. Janez Mayer

slide30

Komplementarna delitev vlog

AVTORITETA

vodja

skupina

PRAVILA,

UIGRANA TAKTIKA,

SOGLASJE

izjemni

posameznik

POSEBEN STATUS

Dr. Janez Mayer

slide32

Skladnost tima

formalnost

vodje

potrjevanje posameznika

koherentnost skupine

SKLADNOST

zorenje

tima

- SLEPO ZAUPANJE / POKLICNO ZAUPANJE +

kohezivnost skupine

POVEZANOST

razpad

tima

Dr. Janez Mayer

slide34

Ravni etičnega ravnanja

OSEBNA ETIČNA DRŽA – VEST – ČAST

OSEBNA ODGOVORNOST DO DRUGEGA

POKLICNA IN POSLOVNA ETIKA

SPLOŠNA ETIČNA NAČELA

IN VREDNOTE OKOLJA

Dr. Janez Mayer

slide35

ETIKA – TEMELJ STROKE

Etika je nujni pogoj vsake stroke. Daje ji

PRISTOJNOST (kompetentnost) in

VERODOSTOJNOST (kredibilnost).

Etika zahteva javnost strokovnega ravnanja.

Odločanje o etičnih dilemah zahteva osebno

vest upoštevanje etičnega kodeksa in

strokovni konsenz.

Dr. Janez Mayer

slide36

ETIKA – TEMELJ VODENJA

REAKCIJE UDELEŽENCEV NA ETIČNO RAVNANJE

Dr. Janez Mayer

slide38

Osnovni odnos za ustvarjalno vodenje

ENAKOPRAVNOST,

PARTNERSTVO

NADREJENOST/

PODREJENOST

Dr. Janez Mayer

slide39

Osnovni procesi

v ustvarjalnem timu

P R O C E S I

VZGOJA

UČENJE

USTVARJALNOST

NAVDIH

POGUM

VZTRAJNOST

VZAJEMNOST

IZRAZNOST

DVOM

KRITIKA

DISKUSIJA

CELOSTNI

POGLED

PRIJAZNOST

ODPRTOST

POŠTENOST

ZANESLJIVOST

IZVIRNOST

DOBER ČLOVEK ODLIČNO ZNANJE STVARITVE

R E Z U L T A T I

Dr. Janez Mayer

slide40

Ustvarjalno vodenje

SPORAZUMNO

SOODLOČANJE

MODERIRANJE

DEBATE

DIRIGIRANJE

PARTNERSKI

ODNOSI

MENTORSTVO

SVETOVANJE

POVERJANJE

TRENIRANJE

NAVDUŠEVANJE

Dr. Janez Mayer

ad