slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Quin canvi !!!! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Quin canvi !!!!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Quin canvi !!!! - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

Quin canvi !!!!. Objectius. 1.- Reconèixer les característiques de cadascun dels tres estats de la matèria 2.- Utilitzar el model de partícules en moviment (teoria cinètica) per a comprendre les característiques dels tres estats de la matèria i dels canvis d’estat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Quin canvi !!!!' - tacita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Objectius

1.- Reconèixer les característiques de cadascun dels tres estats de la matèria

2.- Utilitzar el model de partícules en moviment (teoria cinètica) per a comprendre les característiques dels tres estats de la matèria i dels canvis d’estat

3.- Entendre els fenòmens d’expansió, compressió i difusió dels gasos

4.- Descriure les variacions que els canvis d’estat produeixen en relació amb les propietats generals de la matèria

5.- Interpretar i elaborar gràfiques

slide3

La matèria es presenta en la naturalesa

de diferents formes

Completa el quadreamb CONSTANT o VARIABLE

slide5

La Teoriacinètica

Tot el que veiem està format per partícules molt menudes que són invisibles, encara amb els microscopis més potents. Les partícules estan en constant moviment i entre elles existeixen forces atractives, anomenades forces de cohesió. Al estar en moviment les partícules, se troben a certa distància unes d’altres. Entre les partícules n’hi ha espai buit.

slide6

SÒLID: les partícules estan molt juntes i se mouen oscil·lant al voltant d’unes posicions fixes; les forces de cohesió són molt grans.

LÍQUID: les partícules estan molt separades i es mouen de manera que poden canviar les seues posicions, però les forces de cohesió són menys intenses que en l’estat sòlid, impedeixen que les partícules puguen independitzar-se.

GAS: les partícules estan totalment separades unes de les altres i es mouen lliurement a gran velocitat. No existeixen pràcticament forces de cohesió.

slide7

Efectes de la temperatura

en la matèria

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm

La temperatura és una magnitud física relacionada amb el moviment de les partícules que constitueixen la matèria. Quan el moviment de les partícules és major, major és la temperatura de l’objecte

slide8

Quan un cos rep calor, les seues partícules es mouen més apresa, pel que necessiten més espai per desplaçar-se i, per tant, el volum augmenta (DILATACIÓ). En cas contrari, és a dir, si la temperatura disminueix, les partícules disminueixen el seu moviment i la distància entre elles és menor (CONTRACCIÓ)

slide9

GASOS: tenen la possibilitat de ocupar tot l’espai disponible. Introduïm una nova magnitud, la PRESSIÓ o força que exerceixen les partícules que componen el gas en xocar contra les parets del recipient que el conté.

Quan l’espai on tenim les partícules del gas augmenta el gas s’ EXPANDEIX

Quan l’espai on tenim les partícules del gas disminueix diem que el gas es COMPRIMEIX

slide11

Quan augmentem la temperatura d’un sistema material sòlid, les seues partícules es mouran més ràpidament i augmentarà la distància mitjana entre elles, les forces de cohesió disminueixen i aplegarà un moment en que estes forces no poden mantenir les partícules en posicions fixes, les partícules poden desplaçar-se, el sistema material pot convertir-se en líquid.

slide12

Si la temperatura del líquid continua augmentant, les partícules augmentaran encara més la seua rapidesa, la distància mitjana entre elles anirà augmentant i les forces de cohesió van disminuint, fins que finalment les partícules puguen alliberar-se unes de les altres, ara el conjunt de partícules està en estat gasós.

slide13

Si disminuïm la temperatura d’un sistema material en estat gasós, disminueix la temperatura mitjana de les partícules i açò fa possible que al apropar-se casualment, les forces de cohesió, que sempre augmentaran al disminuir la distància, poden mantenir-les unides, el sistema material pasarà a l’estat líquid

slide14

Si disminuïm encara més la temperatura, al moure’s més lentament les partícules, la distància mitjana entre elles disminueix, les forces de cohesió augmentaran més i aplegarà un punt que seran prou intensos com per a impedir que les partícules puguen desplaçar-se, obligant-les a ocupar posicions fixes, el sistema material s’ha convertit en sòlid

slide16

VAPORITZACIÓ: és el canvi d’estat de líquid a gas. Pot ser de dos tipus

  • EVAPORACIÓ: A qualsevol temperatura, el líquid passa lentament a estat gasós. El pas és lent perquè són les partícules que es troben a la superfície del líquid en contacte amb l’atmosfera les que se van escapant de l’atracció de les demés partícules quan adquireixen suficient energia per alliberar-se.
  • EBULLICIÓ: a una determinada temperatura se produeix el pas de líquid a gas en tot el volum del líquid. Qualsevol partícula de l’interior o de la superfície adquireix suficient energia per fugir de les veïnes, l’energia se la proporciona la font calorífica que l’ha dut a eixa temperatura
slide17

Mentre té lloc un canvi d’estat, la temperatura no canvia i és constant fins que el canvi d’estat se complete.

El canvi de sòlid a líquid (FUSIÓ) ocorre a la temperatura de fusió (punt de fusió) que coincideix amb la de solidificació.

El canvi d’estat de líquid a gas ocorre en tot el líquid a la temperatura d’ebullició (punt d’ebullició) i coincideix amb la temperatura de condensació

Mentre dura el canvi d'estat, l’energia implicada (calfant o gelant) s’utilitza en canviar l’estat d’agregació de les partícules, mantenint-se constant la temperatura.

slide18

En els canvis d’estat

Massa del sòlid = massa del líquid = massa del gas

Volumsòlid < Volumlíquid < Volum gas

Densitatsolid > densitatliquid > densitat gas

L’aigua és un cas especial, l’aigua en estat sòlid ocupa un volum major que en estat líquid, per tant és més densa en estat líquid que en estat sòlid, fet molt important per a la vida a l’aigua.

slide19

REPRESENTACIONS GRÀFIQUES

Objectiu: permeten consultar i analitzar les dadesambfacilitat

  • DE SECTORS: aprofita per a representar la proporció en què están distribuides les parts que componen un tot.
  • DE LÍNIES: s’utilitzen per a relacionar dos magnituds. Variable dependent en l’eix vertical; Variable independent en l’eixhoritzontal
  • DE BARRES: s’utilitzageneralment per a representar dades que no canvien de manera continua.
slide20

Vocabulary

Sòlid

Líquid

Gas

Temperatura

Dilatació

Contracció

Pressió

Puntd’ebullició

Punt de fusió

Teoriacinètica