slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Önkormányzati rendszer átalakítása XIX.Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia Keszthely, 2011. szeptember 14. Schmidt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Önkormányzati rendszer átalakítása XIX.Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia Keszthely, 2011. szeptember 14. Schmidt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Önkormányzati rendszer átalakítása XIX.Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia Keszthely, 2011. szeptember 14. Schmidt - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Önkormányzati rendszer átalakítása XIX.Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia Keszthely, 2011. szeptember 14. Schmidt Jenő TÖOSZ elnök. I. Helyzetértékelés. A magyar településhálózat lakossági struktúrája – 2010. október 3. Az összes települési önkormányzat száma: 3177

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Önkormányzati rendszer átalakítása XIX.Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia Keszthely, 2011. szeptember 14. Schmidt' - tab


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Önkormányzati rendszer átalakítása

XIX.Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia

Keszthely, 2011. szeptember 14.

Schmidt Jenő

TÖOSZ elnök

slide2

I.

Helyzetértékelés

a magyar telep l sh l zat lakoss gi strukt r ja 2010 okt ber 3
A magyar településhálózat lakossági struktúrája – 2010. október 3.

Az összes települési önkormányzat száma: 3177

50 főnél kisebb községek száma: 27 (legkisebb: Iborfia 12 lakos)

200 főnél alacsonyabb lakosságszám: 352

500 főnél alacsonyabb lakosságszám: 1 048 (33%)

1000 főnél alacsonyabb lakosságszám: 1 719 (54%)

2000 főnél kisebb települések száma: 2 365 (74%) – ebből 5 város!

10 ezer lakos alatti települések száma: 3033 (95%)

50 ezer feletti: 20 (0,6%)

- ebből

- 100 ezer feletti: 9

Egy településre jutó átlagos lakosság szám: 3153

Vidéki településre jutó átlagos lakosság szám: 2630

az nkorm nyzati rendszer strukt r ja t pus szerint
Az önkormányzati rendszer struktúrája típus szerint
 • 1 főváros
 • 23 kerület (~1%)
 • 23 megyei jogú város (~1%)
 • 304 város (~9%)
 • 119 nagyközség (4%)
 • 2707 község (85%)
 • 3177 település + 19 megye
magyar legek
Magyar legek
 • Legkisebb település: Iborfia 12 fő (Zala megye)
 • Legnépesebb község: Diósd 8 691 fő (Pest megye)
 • Legkisebb nagyközség: Tiszabecs 1 135 fő (Szabocs-Szatmár-Bereg megye)
 • Legnépesebb nagyközség: Solymár 10 129 fő (Pest megye)
 • Legkisebb város: Pálháza 1 038 fő (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
 • Legnépesebb város: Dunakeszi 38 470 fő (Pest megye)
 • Legkisebb megyei jogú város: Szekszárd 33 805 fő (Tolna megye)
 • Legnépesebb megyei jogú város: Debrecen 207 270 fő (Hajdú-Bihar megye)
 • Legkisebb fővárosi kerület: XXIII. Soroksár 20 056 fő
 • Legnépesebb fővárosi kerület: XI. Újbuda 139 892 fő
 • A legnépesebb város: Budapest (1 721 556)
 • A legnépesebb megye: Pest (1 229 880)
 • A legkisebb lakosságú megye: Nógrád (204 917)
slide9

II.

Az önkormányzati finanszírozási rendszer

nkorm nyzati k szp nz s hossz lej rat k telezetts g llom ny nak alakul sa mrd forint
Önkormányzati készpénz és hosszúlejáratú kötelezettség állományának alakulása, Mrd forint
slide17

Átalakításra miért van szükség?

Magyarországon 20 éve deficites a költségvetés. Ebből adódóan folyamatos a kitettség a külső pénzforrások bevonására. Ez a végtelenségig nem mehet! Ebből adódóan évről évre kevesebb forrás jut az állami feladatok ellátására,így az önkormányzatok a pótlólagosan megnövekedett saját bevételük terhére sem tudják finanszírozni a közfeladatokat. Nagy ellátórendszerek és a közigazgatás fenntartása gátja lassan a települések fejlődésének,valamint az eladósodás rohamos felgyorsulása növeli az államháztartás hiányát.

probl ma meghat roz sa s a c l
Probléma meghatározása és a cél!
 • A rendszer működési zavarait valóban a feladatok és hatáskörök differenciálatlan telepítése, a szétaprózódott településszerkezet és a nem elég intenzív együttműködési készség, valamint a jelentős alulfinanszírozottság, illetve folyamatos forráskivonás okozta.
 • A cél, hogy az önkormányzatok a lehető leghatékonyabban és gazdaságosabban biztosítsák a lakosság számára az önkormányzati közszolgáltatások sokféleségét, vagyis működőképesebbé kell tenni az önkormányzati rendszert és ennek következtében kell átalakítani a struktúrát.
az nkorm nyzati finansz roz si rendszer talak t sa
Az önkormányzati finanszírozási rendszer átalakítása
 • A normatív finanszírozást felváltó feladatfinanszírozással alapvetően egyetértünk, viszont nem ismert az új forrásmegosztás mérési és számítási módszere.
 • Egyetértünk az állami és önkormányzati adórendszer együttes, átfogó áttekintésével és felülvizsgálatával.
 • A helyi adók, köztük az iparűzési adó szabad felhasználásának korlátozását nem fogadjuk el.
 • Az ingyenes vagyon átadással nem értünk egyet.
p lda k zoktat ssal kapcsolatos llami szerepv llal s s a finansz roz s
Példa: Közoktatással kapcsolatos állami szerepvállalás és a finanszírozás

Vegyes finanszírozás: az állam fizeti a pedagógusok és a személyzet bérét, az önkormányzaté az iskola fenntartása

Kérdések:

 • Mibe kerül mindez?
 • Honnan lesz a hiányzó forrás fedezete?
 • Oktatási paraméterek: minimum osztálylétszám,óratömeg,ellenőrzés stb.
slide21

III.

Strukturális átalakítási javaslatok

frakci l sen eld nt tt ir ny
Frakció ülésen eldöntött irány!
 • Egészségügy: Korház és járóbeteg szakrendelők, minisztériumi irányítás , és OEP finanszírozás
 • Oktatás: Állami irányítás és finanszírozás
 • Járási hivatalok kialakítása állami feladatok ellátására
 • Egyesített hivatalok kialakítása
t osz v llal sok
TÖOSZ vállalások

A TÖOSZ elnökség kidolgozta:

 • a mikro térségi együttműködésre,
 • a körjegyzőségeket felváltó egyesített önkormányzati hivatalok kialakítására,
 • a nem járási jogú városok szerepére,
 • a kistelepülési főállású polgármesterek foglalkoztatási rendszerére vonatkozó javaslatait.
javaslatok az talak t s ir ny ra
Javaslatok az átalakítás irányára!
 • Egészségügyben: a teljes rendszer állami kézben tartása, a háziorvosokkal és az ügyeleti ellátással egyetemben. A mentőszolgálat ettől nem lehet teljesen független.
 • Oktatás: Alapfokú oktatási intézmények jó helyen vannak. Az ellenőrzésben az indítható osztályok számában és a csoport rendszerbe kellene nagyobb hatékonyság.
mikrot rs g
Mikrotérség!!!
 • Tudomásul kell venni a mikro-térségi együttműködések, valamint az intézményfenntartó társulások tapasztalatai alapján, hogy az ország számtalan területén nem a kistérség, a tervezett járás az alapszintű szolgáltatások optimális tere. Amennyiben a járásban nem csupán államigazgatási hivatal működik majd, hanem a járás egészére kiható egyesített hivatal, illetve egyes közszolgáltatások tekintetében kötelező járási társulások jönnek létre kezelhetetlenné, nehézkessé válhatnak az aprófalvas vidékeken az alapszintű ellátási ügyek. Elkerülhetetlen, hogy a közigazgatási járásra vonatkozó kutatások vizsgálják azt is, milyen funkciók és milyen típusú térségekben gyakorolhatók optimálisan a megye és a település közötti térben.
mikrot rs g feladata
Mikrotérség feladata!!!
 • az alapfokú intézményhez kötött szociális, oktatási feladatok közös működtetése, szervezése és ellátása;
 • közös önkormányzati hivatal működtetése;
 • adminisztratív segítség a mikro térséget alkotó települések polgármestereinek, képviselő-testületeinek;
 • településüzemeltetési feladatok közös ellátása, szervezése (hulladékgazdálkodás, ivóvíz, útfelújítás);
 • a közfoglalkoztatás közös szervezése;
 • települések fejlesztésének közös szervezése (pályázatok, közbeszerzés);
 • a mikro térség turisztikai, gazdaságfejlesztési, közösségi marketingjének szervezése;
 • a mikro térség és a környező járásban, megyében lévő mikro térségek, városok együttműködésének elősegítése;
talak t si folyamat menete kell hogy legyen
Átalakítási folyamat menete kell hogy legyen!!!!!

1. Valóságos pénzügyi helyzet megismerése (számviteli rendszer jelen pillanatban erre nem megfelelő)

2. Átalakítási javaslatok ( legfőképpen az új rendszer költségvetésének az elkészítésére)

3. Kockázatok minimalizálása ( folyamatos visszaellenőrzés )

slide28

IX.

Összegzés,

javaslatok

k vetkeztet sek
Következtetések
 • Az önkormányzati rendszer átalakítása elkerülhetetlen,de pénzbe kerül!!!!!
 • Az állam szerepe a feltételek meghatározása és az ellenőrzés és nem a konkrét közszolgáltatás biztosítása
 • Az önkormányzatiságban rejlő erő és lehetőségek megőrzése nagyon fontos mert egyértelműen működőképes. ( decentralizáció fontossága)
slide30
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Schmidt Jenő elnök

„Haladni csak úgy lehet,amíg az egyik lábunkkal előre lépünk,a másikat a helyén tartjuk”

Eötvös József

toosz@toosz.hu

www.toosz.hu