akteri u doba globalizma i njihov utjecaj na procese demokratizacije u hrvatskoj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKTERI U DOBA GLOBALIZMA I NJIHOV UTJECAJ NA PROCESE DEMOKRATIZACIJE U HRVATSKOJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKTERI U DOBA GLOBALIZMA I NJIHOV UTJECAJ NA PROCESE DEMOKRATIZACIJE U HRVATSKOJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

AKTERI U DOBA GLOBALIZMA I NJIHOV UTJECAJ NA PROCESE DEMOKRATIZACIJE U HRVATSKOJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

AKTERI U DOBA GLOBALIZMA I NJIHOV UTJECAJ NA PROCESE DEMOKRATIZACIJE U HRVATSKOJ. Poziciju Hrvatske u međunarodnoj zajednici određuje:. geopolitički smještaj na Jugoistoku Europe / Zapadnom Balkanu status male, tranzicijske države status članice NATO-a / očekivano članstvo u EU (2013)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

AKTERI U DOBA GLOBALIZMA I NJIHOV UTJECAJ NA PROCESE DEMOKRATIZACIJE U HRVATSKOJ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poziciju hrvatske u me unarodnoj zajednici odre uje
Poziciju Hrvatske u međunarodnoj zajednici određuje:
 • geopolitički smještaj na Jugoistoku Europe/Zapadnom

Balkanu

 • status male, tranzicijske države
 • status članice NATO-a / očekivano članstvo u EU (2013)
 • snažan utjecaj međunarodnih aktera (globalni akteri kroz

politikuuvjetovanosti i diplomatskih pritisaka upravljaju

političkim, gospodarskim i društvenim odnosima)

globalni akteri sad eu me unarodne financijske institucije i zapadni balkan
Globalni akteri (SAD, EU, međunarodne financijske institucije) i ZapadniBalkan:
 • usmjeravaju djelovanje vlada / utječu na politički i

gospodarski ustroj država u regiji / na transformaciju

društvenih odnosa / usmjeravaju procese gospodarske i

socijalne tranzicije 

 • usmjeravaju procese političke, gospodarske i sigurnosne

integracije država regije (NATO i EU) 

 • snažan utjecaj na geopolitičko “preoblikovanje“ regije
utjecaj ga na procese demokratizacije u hrvatskoj
Utjecaj GA na procese demokratizacije u Hrvatskoj:
 • pridruživanje Hrvatske NATO-u (politička i sigurnosna

stabilizaciji regije)

 • pridruživanje Hrvatske EU (politička i gospodarska

integracija regije)

proces pridru ivanja nato u i eu
Proces pridruživanja NATO-u i EU:
 • SAD i EU definiraju granice svog utjecaja na Jugoistoku

Europe

 • temeljna ideja: širenje demokracije “rušenje barijera za

slobodanprotok roba, kapitala, ljudi i ideja u okvirima

međunarodnog poretka koji se oblikuje američkim interesima

i pravilima, a regulira američkom političkom i vojnom

moći” (A. Bacevich, 2002)

proces pridru ivanja nato u i eu1
Proces pridruživanja NATO-u i EU:
 • Metode: politika uvjetovanosti i diplomatskih pritisaka:

Procesimplementiranja zapadnihvrijednosti

(Kopenhaški kriteriji) ključan za priznanje

novonastalih država (i Hrvatske), oblikovanje njihovih

političkih i gospodarskih sustava, za pridruživanje

euroatlantskim integracijama

dometi demokratizacije
Dometi demokratizacije:
 • a ) parlamentarna demokracija (kao “politički izraz

slobodnog poduzetništva,“ J. Dewey, 1935 / pad

povjerenjau političke institucije / niska razina političke

participacije / građani se neidentificiraju s programima

političkih stranaka / politička apatija i dezorijentiranost

birača

a parlamentarna demokracija
a ) parlamentarna demokracija
 • društveni konsenzus o promjeni (izbori 2000; 2011) nije

dobioodgovarajući politički izraz (Koalicijska vlada

2000-2003; Plan 21; “nova pravednost“I. Josipovića) 

 • kriza legitimiteta demokratskog poretka / birači pred

“zidom“/ sve veći jaz između političkih elita i masa

b stanje ljudskih prava
b) stanje ljudskih prava:
 • dominacija i generacije prava (građanska i politička

prava) /društveni konflikt s područja klasnog (pitanja

društvene raspodjele i socijalne pravde) transferiran na

razinuetničkog (položaj manjinskihzajednica), rodnog

(prava žena,pravo na seksualnu orijentaciju)

b stanje ljudskih prava1
b ) stanje ljudskih prava
 • “demokratizacija“ društva ograničava temeljna socijalna i

ekonomska prava (II generacija prava) 

 • urušavanje javnog dobra / devastacija javnog prostora /

“strukturalne reforme“ demontiraju društvenu infrastrukturu

(obrazovanje, znanost, kulturu, zdravstvo i socijalnu skrb)

(treća generacija prava - pravo na solidarnost)

c sloboda medija
c) sloboda medija
 • snažna koncentracija medijskog vlasništva / nesigurni

uvjeti rada novinara / masovno nestajanje tiskanih

medija

d irenje slobodnog tr i ta utjecaj ga na procese gospodarske tranzicije
d) širenje slobodnog tržišta / utjecaj GA na procese gospodarske tranzicije
 • gospodarsku tranziciju određuju: ratne okolnosti / promjene

udruštvenom sustavu / dezintegracija zajedničkog

jugoslavenskog tržišta / međunarodna izolacija / tajkunska

privatizacija 

 • karakteristike međunarodnog okruženja: nestanak države

blagostanja / slabljenje uloge rada / jačanje pozicije kapitala

d irenje slobodnog tr i ta utjecaj ga na procese gospodarske tranzicije1
d) širenje slobodnog tržišta / utjecaj GA na procese gospodarske tranzicije
 • snažan utjecaj globalnih aktera na model ekonomskog

razvoja: prihvaćen neoliberalni model ekonomske

politike(“šok-terapija“ deregulacija / liberalizacija /

privatizacija /reduciranje javnog sektora / minimalna

država –“modificirani model države blagostanja“ (John

Rawls, 1999) / usmjerenost nagospodarski rast

posljedice politike uvjetovanosti
Posljedice politike uvjetovanosti:
 • vlada/e bez kapaciteta preuzimanja odgovornosti za

društveni razvoj / jedina odgovornost zakonodavno

usklađivanje, prihvaćanje standarda, procedura i

politika EU

 • strategija razvoja nametnuta od strane GA koji određuju

pravcegospodarskog i socijalnog razvoja

posljedice politike uvjetovanosti1
Posljedice politike uvjetovanosti:
 • gospodarske: orijentacija na trgovinu / pretjerana

liberalizacija uvoza / uništavanje domaće proizvodnje

/dominantna uloga infrastrukturnih investicija / prepuštanje

bankarskog sektora stranim vlasnicima / visok

javni dug / potpuna ovisnost o stranom kapitalu ( razvoj

nerazvijenosti)

posljedice politike uvjetovanosti2
Posljedice politike uvjetovanosti:
 • socijalne: visoka stopa nezaposlenosti, visoka stopa

siromaštva, sve veća eksploatacija zaposlenih, njihova

potplaćenost,ekonomskanesigurnost, društvena

nejednakost, kriza društvenihvrijednosti i kriza morala,

nestanaksolidarnosti,zajedništva i brige za opće dobro

posljedice politike uvjetovanosti3
Posljedice politike uvjetovanosti:
 • ”šok terapija” - daljnji rast nezaposlenosti, povećanje

socijalnih tenzija, slabljenje socijalne kohezije društva

posljedice politike uvjetovanosti4
Posljedice politike uvjetovanosti:
 • političke: sve veći jaz između političkih elita i građana /

isključenost građana iz postizbornog procesa /

nemogućnost utjecaja na društveneprocese

politika uvjetovanosti i zapadni balkan
Politika uvjetovanosti i Zapadni Balkan
 • trajno nestabilne države sa stalno održavanim napetostima,

rasplamsalom korupcijom, nedjelotvornim državnim

institucijama, neučinkovitim

pravosuđem, praksom političke neodovornosti,

umreženosti politike / krupnog kapitala /organiziranog

kriminala,političkompasivnošću građana

zaklju ak
Zaključak
 • pseudo-demokracijakroz doktrinu laisses-faire

liberalizmastrukturira ukupnost društvenih odnosa 

 • temeljno pitanje Europe / regije / Hrvatske - istinska

zaštitaljudskih prava i dostojanstva čovjeka

 • pitanje za društvenu raspravu - kakonarastajuću

svijestgrađana odruštvenim problemimapretočiti u

konkretnupolitičku akciju?