skolevegring l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SKOLEVEGRING PowerPoint Presentation
Download Presentation
SKOLEVEGRING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

SKOLEVEGRING - PowerPoint PPT Presentation


 • 561 Views
 • Uploaded on

SKOLEVEGRING. Veileder i skolevegringsproblematikk for ambulant enhet, barne- og ungdomspsyk. avd. Råd i kartlegging og behandling. Skolevegring. Tre av ti slutter på videregående (Dagbladet). Dropper skolen – ut i arbeidsledighet (Dagsavisen). Barn med angst blir ikke sett (BT).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SKOLEVEGRING' - symona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skolevegring

SKOLEVEGRING

Veileder i skolevegringsproblematikk

for ambulant enhet, barne- og ungdomspsyk. avd.

Råd i kartlegging og behandling

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

skolevegring2
Skolevegring

Tre av ti slutter på videregående

(Dagbladet)

Dropper skolen – ut i arbeidsledighet

(Dagsavisen)

Barn med angst

blir ikke sett

(BT)

Få får hjelp for skolevegring

Over 10.000 barn i Norge har alvorlig vegring mot å gå på skolen

(NRK)

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

hva er skolevegring
Hva er skolevegring?
 • Vegre: motsette seg, nekte, avslå
 • ”Vegring initiert av barnet, mot å gå på skole eller bli det hele dagen” (Kearney og Silvermann 1996)
 • Ulike begreper; ugyldig fravær, skulk, skolefobi, skolevegringsatferd.
 • Ikke avgrensa oss til en gruppe, problemstiling / diagnose eller lignende.
 • Betrakter skolevegring som et symptom vi ønsker å kartlegge og forstå, for å finne fram til egnet behandling /tiltak.

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

innhold veileder
Innhold veileder
 • Innledning
 • Definisjon
 • Forekomst og debut
 • Prognose og risikofaktorer
 • Samarbeid og planlegging
 • Intern behandlingsplanlegging
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Kartlegging
 • Kartelggingstiltak
 • Observasjoner
 • Skolevegringens funksjon

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

innhold veileder5
Innhold veileder
 • Diagnostikk
 • Differensialdiagnostikk
 • Komorbiditet
 • Somatikk
 • Personlighetskarakteristikk
 • Tester
 • Behandling
 • Behandlingsarena
 • Behandling generelt
 • Terapiformer og alternative tiltak
 • Skole

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

samarbeid
Samarbeid
 • Internt og utad; en forutsetning for å lykkes
 • Først sikre felles intern forståelse
 • Intern behandlingsplanlegging. Fordele oppgaver /roller i team.
 • Etablere et samarbeid med ungdommen
 • Muligheter for direkte kontakt før tiltak som involverer andre?
 • Etablere tillit som fundament

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

teamarbeid
Teamarbeid

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

samarbeid mellom instanser
Samarbeid mellom instanser
 • Kunnskap om hverandre.
 • Avklaring av, og respekt for hverandres roller og oppgaver.
 • Avklare forventninger. Klar målsetting.
 • Likeverdighet i samarbeidet.
 • Møtes fysisk.
 • Alle se gevinsten ved å samarbeide.
 • Samarbeid forpliktende og forankret i ledelse.

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

kartlegging
Kartlegging
 • Sammensatt årsaksforklaring.
 • Individuelt tilpassa behandlingstiltak forutsetter grundig kartlegging
 • Kartleggingssamtale barnet /ungdommen foreldre, skole.
 • Innhente opplysninger /samarbeid andre instanser
 • Observasjoner på barnets /ungd. arena.
 • Hva er skolevegringens funksjon?
 • Funksjonen til skolevegringen da den starta
 • Funksjonen når den opprettholdes

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

skolevegringens funksjon
Skolevegringens funksjon
 • Unngåelse av stimuli som framprovoserer negativ affekt
 • Unnslippe sosiale eller evalueringssituasjoner
 • Oppmerksomhetssøking
 • Oppnå forsterkere utenfor skole

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

kartlegging11
Vegringens omfang

Når startet det? Utløsende årsak(er)?

Tidligere vegrende atferd

Somatiske plager

Forhold til lærere og elever. Sosial fungering

Faglig fungering

Tidligere løsningsforsøk

Samarbeid hjem-skole. Konflikter?

Hva gjør barnet /ung utenom skoletid? Detaljert oversikt (dagsstolpe)

Morgenrutiner

Vegrende atferd i familie

Psykopatologi i familie

Sosial støtte

Kulturelle variabler

Hvordan forholder fam. seg til problemet?

Kartlegging

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

diagnostikk
Diagnostikk
 • Avklare om skolevegring er det primære eller sekundære problemet
 • Finne evt. bakenforliggende psykisk lidelse eller andre problemer, for å identifisere hva som er hovedvanske og tilleggsproblematikk

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

diagnostikk13
Diagnostikk
 • Angst
 • Affektive lidelser
 • Psykose, schizofreni
 • ADHD /ADD
 • Somatiserings lidelse
 • Lærevansker
 • Atferdsforstyrrelse
 • Rus
 • Autisme /Asperger syndrom
 • Tourette syndrom

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

behandling
Behandling
 • Vurdere hva som er mest hensiktsmessig behandlingsarena. Ofte en forutsetning å jobbe på flere arenaer parallelt.
 • Samarbeid med hjemmet, hjem-skole
 • Involvere ungdom
 • Tett oppfølgning over tid
 • Åpen for ulike terapiformer, evt. en kombinasjon av flere

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

tiltak skole
Tiltak skole
 • Rutiner for samarbeid og kommunikasjon mellom foreldre og skole.
 • Samarbeids- /ansvarsgruppemøter
 • Veiledning
 • Psykoedukative tiltak
 • Tilrettelagt undervisning og skoledag
 • Mestringsarenaer

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

veien videre
Veien videre
 • Forebygge og tidlig intervensjon
 • Skolen som tiltaksarena
 • Kunnskap om psykiske vansker og skolevegring
 • Rutiner samarbeid
 • Kurs /konferanse rettet mot 1.linjen?
 • Informasjonsmateriell
 • Foreldregruppe,temakveld etc.

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

veilederen vil bli tilgjengelig p www ambulant no og helse stavanger sine nettsider

Veilederen vil bli tilgjengelig på www.ambulant.no og helse-stavanger sine nettsider.

Takk for oppmerksomheten!

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus