Skolevegring
Download
1 / 18

Skolevegring - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Skolevegring. Et økende problem i skolen?. Bakteppe. I den ene enden av skalaen. I den andre. Saker som kommer tidlig inn til PPTs konsultasjonsteam og får en rask og ”lykkelig” løsning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Skolevegring' - jeb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Skolevegring

Skolevegring

Et økende problem i skolen?

Stavanger PPT 2010


Bakteppe
Bakteppe

I den ene enden av skalaen

I den andre

 • Saker som kommer tidlig inn til PPTs konsultasjonsteam og får en rask og ”lykkelig” løsning.

 • Tunge saker som er henvist PPT og som er vanskelig for både foreldre, skole og alle hjelpeinstanser. Dette gjelder f.eks alvorlige barnevernsaker og elever med tilleggsdiagnoser som f.eks Asperger.

Stavanger PPT 2010


Definisjon
Definisjon

 • (1) Fullstendig fravær fra skolen

 • (2) Er til stede, men forlater skolen i løpet av dagen

 • (3) Store problemer med å dra på skolen, eller

 • (4) Uvanlig ubehag gjennom skoledagen, noe som fører til krav til foreldre og andre om å slippe å gå på skolen

 • (5) Dette må ha vedvart i minst 2 uker

 • (Kearny og Albano, 2000)

Stavanger PPT 2010


Skolevegring skulk
Skolevegring / skulk

 • Det er vanlig å skille skolevegring fra skulk. Hovedforskjellen er at skolevegreren vet vi hvor er når han/hun ikke er på skolen; De er hjemme. De er ofte skoleflinke elever som stiller høye krav til seg selv.

 • Skulkeren vet vi ofte ikke hvor er, de skjuler fraværet for foreldre og har lav skolemotivasjon. Ofte er skulk forbundet med utagerende atferd og antisosial atferd.

Stavanger PPT 2010


Rsaker til skolevegring
Årsaker til skolevegring

 • mobbing

 • faglig eller sosial tilkortkomming i skolen

 • bråk i klassen, stadig skifte av lærere eller manglende tilrettelegging.

 • angst og depresjon

 • vansker i samspillet mellom barn og foreldre, eller andre vansker i hjemmet.

 • stress og traumatiske opplevelser

Stavanger PPT 2010


Symptomer
Symptomer

Barn og unge som strever med skolevegring ønsker egentlig å gå, men klarer det ikke. De har ofte fysiske symptomer som vondt i magen, kvalme og hodepine. Noen kan få søvnvansker, og vise protestatferd når de blir presset til å gå på skolen. Foreldre føler seg ofte svært maktesløse, og det kan bli en stor belastning for hele familien.

Stavanger PPT 2010


Skolevegringens funksjon
Skolevegringens funksjon

 • Flukt fra negative følelser og unngåelse av stimuli som vekker disse følelsene. Dette gjelder ofte yngre barn, som opplever ubehag ved å være på skolen, uten at det ser ut til å skyldes spesifikke ting.

 • Flukt fra ubehagelige sosiale situasjoner og evaluering i skolen. Dette er ofte eldre barn som strever med samhandling med jevnaldrende, og med evaluerninger på skolen.

Stavanger PPT 2010


Forts
Forts.

 • Oppmerksomhetssøking, separasjonsangst. Noen barn ønsker å være hjemme for å være sammen med mor eller far, eller er redd for å gå fra dem.

 • Tilgang til lystbetonte stimulerende aktiviteter – forsterkere utenfor skolen. Noen, særlig ungdommer, kan tiltrekkes av mer positive aktiviteter utenfor skolen, som tv, data eller være med venner.

Stavanger PPT 2010


Hva kan skolen gj re
Hva kan skolen gjøre?

 • Registrering av fravær

 • Klare retningslinjer for hva en skal gjøre ved fravær av ulik lengde. P.ga loven om plikt og rett til utdanning

 • Ikke vent å se – tidlig intervensjon er alltid det beste.

 • God kontakt og samarbeid mellom hjem og skole en forutsetning

 • Søk hjelp!

Stavanger PPT 2010


Konsultasjonsteam for skolevegring

Konsultasjonsteam for skolevegring

Et tilbud ved PPT Stavanger

Stavanger PPT 2010


PPT

 • Pedagogisk- psykologisk tjeneste Stavanger

 • Vanlig henvisning med ventetid

 • Eget skolevegringsteam - en del av faggruppen for psykisk helse

Stavanger PPT 2010


Bakgrunn
Bakgrunn

 • Kunnskap om effekt av tidlig intervensjon

 • Problemstilling av økende omfang/ økt fokus

 • Skolevegring er et symptom – hver sak er unik

Stavanger PPT 2010


Hvem kan f tilbudet
Hvem kan få tilbudet

 • Tilbud for elever i grunnskolen

 • Primært elever som ikke er henvist til PPT

 • Tiltakende ugyldig fravær (helst ikke mer enn 7 skoledager)

Stavanger PPT 2010


Hvordan f tilbudet
Hvordan få tilbudet

 • Leder for konsultasjonsteamet:

  - Hege Vigran tlf 51 50 82 69/

  [email protected]

 • Fortrinnsvis tar skolene kontakt

 • Foresatte kan også ta kontakt

 • Konsultasjonstid hver onsdag kl. 09.00 – kl. 11.00

Stavanger PPT 2010


Konsultasjon 1
Konsultasjon 1

 • Foresatte, kontaktlærer, en fra skolens administrasjon og evt helsesøster møter

 • PPT innhenter informasjon om eleven og skolevegringen

 • PPT gir informasjon om skolevegring

 • Ut fra fremkommet informasjon, foreslår PPT tiltak som kan prøves ut av foresatte og skole

Stavanger PPT 2010


Konsultasjon 2
Konsultasjon 2

 • Etter 2 -3 uker

 • Evaluering av de foreslåtte tiltak

  • Gjennomført?

  • Hva fungerte/ fungerte ikke?

 • Vurdering av videre saksgang

  • Håndteres av skole/foresatte videre?

  • Henvises videre?

   • PPT, Familiesenteret, Barnevernstjenesten, BUP

Stavanger PPT 2010


Effekt
Effekt?

 • Veldig ulike saker, derfor vanskelig å generalisere

 • Jo tidligere hjelpen settes inn, jo bedre effekt - generelt sett

Stavanger PPT 2010


Mer informasjon
Mer informasjon:

 • www.stavanger.kommune.no/kip/ppt.nsf

Stavanger PPT 2010