selskapsrett forelesning pkt 9 11 h12 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H12 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H12

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H12 - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H12. Professor Frederik Zimmer ( frederik.zimmer@jus.uio.no ). 9.2 Kreditors stilling i ANS. ANS Selskapskred Særkred X Y. 9.2.4 Ansvar ved overdragelse av eierandel. Andel overdras fra X til Z. Z ansvar, sel. § 2-4, (1) 2. pkt. – men 3. ledd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H12' - sylvie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
selskapsrett forelesning pkt 9 11 h12

Selskapsrett forelesning pkt. 9-11H12

Professor Frederik Zimmer

(frederik.zimmer@jus.uio.no)

9 2 kreditors stilling i ans
9.2 Kreditors stilling i ANS

ANS

Selskapskred

Særkred X Y

9 2 4 ansvar ved overdragelse av eierandel
9.2.4 Ansvar ved overdragelse av eierandel

Andel overdras fra X til Z

Z ansvar, sel. § 2-4, (1) 2. pkt. – men 3. ledd

X ansvar – men sel. § 2-30

9 2 5 regress
9.2.5 Regress

Sel. § 2-5

X, Y og Z deltakere i et ANS med 1/3 hver, X innfrir selskapsgjeld på kr 1 500 000

 • X krever ANS
 • ANS betaler ikke: X krever Y og Z for 500 000 hver
 • Y betaler ikke: X krever Z for kr 250 000
forts
forts

Sel. § 2-5 (2), 2. pkt.:

«Dersom en av deandre deltakerne ikke betaler, deles hans andel mellom de andre deltakerne.»

Første gang: «de andre» er Y og Z

Andre gang: «de andre» er X og Z

Svak lovtekst!

10 1 1 egenkapital og fremmedkapital
10.1.1 Egenkapital og fremmedkapital

Bank 150 Innskutt ek 100

Gjeld 50

Eller:

Eiendeler 150

Minus gjeld 50

= egenkapital 100

10 1 2 innskutt egenkapital og opptjent egenkapital
10.1.2 Innskutt egenkapital og opptjent egenkapital

Bank 175 Innskutt ek 100

Opptjent ek 25

Gjeld 50

10 3 3b og 10 3 6 tegning med overkurs kapitalforh yelse
10.3.3b og 10.3.6 Tegning med overkurs (kapitalforhøyelse)

Før, A eneeier:

Eiendeler 400 Aksjekapital 100

Annen ek 300

Rettet emisjon mot B, som skal eie 50%

Etter, A og B eier 50% hver:

Eiendeler 800 Aksjekapital 200

Overkursfond 300

Annen ek 300

10 2 6 nyemisjon utvanning
10.2.6 Nyemisjon - utvanning

AS’ reelle verdier er 100, ti aksjer => hver aksjer verd 10.

Rettet emisjon, rett til å tegne ti aksjer til kurs 9.

Etter tegning er hver aksjer verd 190/20 = 9,5

10 3 6d fondsemisjon
10.3.6d Fondsemisjon

Før:

Eiendeler 1000 Aksjekapital 100

Annen ek 500

Gjeld 400

200 av annen ek gjøres til aksjekapital

Etter:

Eiendeler 1000 Aksjekapital 300

Annen ek 300

Gjeld 400

11 1 ansvarlig selskap utdeling
11.1 Ansvarlig selskap, utdeling

Overskudd før arbeidsgodtgjørelse

 • Arbeidsgodtgjørelse

= Overskudd iht. sel. § 2-25, 1

 • Godskrives rente av innskudd

= Grunnlag for likedeling

11 2 2 utdeling og utdelingsbegrep
11.2.2 utdeling og utdelingsbegrep

Asl. § 3-6:

Utdeling:

- utbytte

- kapitalnedsetting

- fusjon/fisjon

- tilbakebetaling etter oppløsning

Utdelingsbegrep: «enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer aksjeeieren til gode»

11 2 3 a hvor mye kan deles ut som aksjeutbytte
11.2.3 a Hvor mye kan deles ut som aksjeutbytte?

Asl. § 8-1 innledningsordene:

(1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for …

11 2 3 a forts
11.2.3 a forts.

Rskl. § 6-1 Resultatregnskap etter art

Resultatregnskapet etter art skal ha følgende oppstillingsplan:

 • Salgsinntekt
 • Annen driftsinntekt

24 . Årsresultat

11 2 3a forts
11.2.3a forts

Rskl. § 6-2 Balanse

Balansen skal ha følgende oppstillingsplan:

EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

C Egenkapital

 • Innskutt egenkapital …
 • Opptjent egenkapital …

2. Annen egenkapital…

D. Gjeld

11 2 3a forts1
11.2.3a forts

Bygning 5000 Aksjekapital 1000

Bank 1000 Annen egenkap 4500

Goodwill 2000 Gjeld 3000

Egne aksjer 500

8500 8500

11 2 3a begrensningen i 2 ledd
11.2.3a - begrensningen i 2. ledd

Eiendeler 5000 Aksjekapital 100

Annen egenkap 600

Gjeld 4300

5000 5000

11 2 3 a forts hrd 16 11 12 rasmussen
11.2.3 a forts. HRD 16.11.12 (Rasmussen)

Regnskap 31.12 04:

EK 43 000 000

Sum EK/gjeld 204 100 000

Juni 05: Kapitalutvidelse 151 200 000

Des 05: Eks ord utbytte 30 200 000

Ligning: Lovlig utbytte: 43 – 20,4 = ca 23

=> Ca 7 mill ulovlig utbytte

HR: riktig

11 2 3c tidspunkt for utdeling
11.2.3c Tidspunkt for utdeling

1.1 gf 31.12/1.1 gf egf 31.12

--------------------- ----------------------

11 2 4 b kapitalnedsettelse uten utbetaling til aksjon rene
11.2.4 b Kapitalnedsettelse uten utbetaling til aksjonærene

Før:

Eiendeler 6000 Aksjekapital 10000

Underskudd ( 4000)

Etter:

Eiendeler 6000 Aksjekapital 6000

11 2 4b forts
11.2.4b forts

Kapitalnedsettelse kombineres med rettet emisjon til investor, skyter inn 4000:

Eiendeler 10000 Aksjekapital 10000